Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Bachita YP_009276270.1
Gordonia phage Bantam YP_009287631.1
Gordonia phage ClubL YP_009273192.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281309.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807268.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269270.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009124.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430821.1
Mycobacterium phage Anselm YP_010063417.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304629.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858502.1
Mycobacterium phage BabyRay YP_010060519.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304725.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005630.1
Mycobacterium phage Benvolio YP_010063511.1
Mycobacterium phage Blinn1 YP_010061119.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014568.1
Mycobacterium phage Bugsy YP_010063609.1
Mycobacterium phage Camperdownii YP_010062885.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301902.1
Mycobacterium phage Cerulean YP_010062545.1
Mycobacterium phage Cindaradix YP_010063322.1
Mycobacterium phage Cintron YP_010062711.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856849.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009817.1
Mycobacterium phage DarthPhader YP_010061680.1
Mycobacterium phage DroogsArmy YP_010062025.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004526.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203345.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009304010.1
Mycobacterium phage Fameo YP_010063788.1
Mycobacterium phage First YP_007677485.1
Mycobacterium phage Gail YP_010109430.1
Mycobacterium phage Georgie2 YP_010063884.1
Mycobacterium phage Heffalump YP_010063977.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051923.1
Mycobacterium phage ICleared YP_010062973.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190930.1
Mycobacterium phage IronMan YP_010064257.1
Mycobacterium phage Jeeves YP_010104390.1
Mycobacterium phage JoshKayV YP_010064071.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031930.1
Mycobacterium phage Koko YP_010061402.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193707.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205447.1
Mycobacterium phage LeoAvram YP_010062635.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303531.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203138.1
Mycobacterium phage MA5 YP_010060435.1
Mycobacterium phage Malec YP_010064165.1
Mycobacterium phage Miramae YP_010063149.1
Mycobacterium phage Mundrea YP_010063238.1
Mycobacterium phage MyraDee YP_010062207.1
Mycobacterium phage Noelle YP_010063062.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005909.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007264.1
Mycobacterium phage Phaded YP_010064346.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032561.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214744.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198289.1
Mycobacterium phage Pistachio YP_010060610.1
Mycobacterium phage Priamo YP_010061305.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101328.1
Mycobacterium phage Refuge YP_010061771.1
Mycobacterium phage Reindeer YP_010014193.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051838.1
Mycobacterium phage Stasia YP_010062457.1
Mycobacterium phage Steamy YP_010061868.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221085.1
Mycobacterium phage SWU2 YP_010061950.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607630.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017207.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013971.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607541.1
Mycobacterium phage Veracruz YP_010060347.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224201.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014152.1
Mycobacterium phage Wizard007 YP_010062800.1
Mycobacterium phage Yecey3 YP_010061505.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859186.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014941.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638726.1
Mycobacterium virus Backyardigan YP_009635481.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637882.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635570.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638814.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636594.1
Mycobacterium virus Heldan YP_009637699.1
Mycobacterium virus LHTSCC YP_009018858.1
Mycobacterium virus Packman YP_009636047.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358772.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994890.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638900.1