Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Azula YP_010110000.1
Gordonia phage Bantam YP_009287515.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302825.1
Gordonia phage Blino YP_010114160.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276698.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287287.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009292025.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822360.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304182.1
Gordonia phage JuJu YP_010103779.1
Gordonia phage Mollymur YP_010667018.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301811.1
Gordonia phage Petra YP_010095467.1
Gordonia phage Toast YP_010001206.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302905.1
Gordonia phage Utz YP_009275006.1
Gordonia phage Walrus YP_010101717.1
Gordonia phage William YP_010001290.1
Mycobacterium phage Aggie YP_010051995.1
Mycobacterium phage Andies YP_010052129.1
Mycobacterium phage Arib1 YP_009964944.1
Mycobacterium phage Atcoo YP_009964396.1
Mycobacterium phage Babsiella YP_009013080.1
Mycobacterium phage Batiatus YP_009954655.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012310.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200704.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008409038.1
Mycobacterium phage Brujita YP_002242045.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193960.1
Mycobacterium phage Butters YP_007869870.1
Mycobacterium phage Carcharodon YP_009197188.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017056.1
Mycobacterium phage Che9c NP_817748.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410643.1
Mycobacterium phage DeadP YP_009016965.1
Mycobacterium phage DillTech15 YP_009955993.1
Mycobacterium phage DLane YP_009636484.1
Mycobacterium phage Donkeykong YP_009956105.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004432.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013629.1
Mycobacterium phage Dorothy YP_009592051.1
Mycobacterium phage EleanorGeorge YP_009956527.1
Mycobacterium phage Empress YP_009956741.1
Mycobacterium phage Filuzino YP_009957064.1
Mycobacterium phage FirstPlacePfu YP_009964867.1
Mycobacterium phage Flathead YP_009957265.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206804.1
Mycobacterium phage Frankie YP_009957381.1
Mycobacterium phage Fulbright YP_010052198.1
Mycobacterium phage Geralt YP_010092538.1
Mycobacterium phage GreaseLightnin YP_009964554.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409138.1
Mycobacterium phage HC YP_010088238.1
Mycobacterium phage Hegedechwinu YP_009958002.1
Mycobacterium phage Hlubikazi YP_009958204.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125354.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604844.1
Mycobacterium phage JoeyJr YP_009958312.1
Mycobacterium phage Juice456 YP_009958413.1
Mycobacterium phage Jung YP_009964473.1
Mycobacterium phage Kevin1 YP_010052064.1
Mycobacterium phage KilKor YP_010001363.1
Mycobacterium phage Kingsley YP_009958726.1
Mycobacterium phage KristaRAM YP_009959025.1
Mycobacterium phage Ksquared YP_009964633.1
Mycobacterium phage Majeke YP_009965026.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009126016.1
Mycobacterium phage Megiddo YP_009964315.1
Mycobacterium phage MichelleMyBell YP_009006661.1
Mycobacterium phage Minnie YP_009959944.1
Mycobacterium phage Misha28 YP_009960056.1
Mycobacterium phage Nimbo YP_009960346.1
Mycobacterium phage Ogopogo YP_009960655.1
Mycobacterium phage OldBen YP_009960758.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211240.1
Mycobacterium phage Panchino YP_009304964.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198408.1
Mycobacterium phage Philonius YP_010051927.1
Mycobacterium phage Phineas YP_009964710.1
Mycobacterium phage Phrann YP_009304251.1
Mycobacterium phage Piper2020 YP_009961184.1
Mycobacterium phage Pipsqueaks YP_009616917.1
Mycobacterium phage Poenanya YP_009961376.1
Mycobacterium phage Polka14 YP_009961484.1
Mycobacterium phage PopTart YP_009214424.1
Mycobacterium phage Purky YP_009965197.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194607.1
Mycobacterium phage Rebel YP_010052263.1
Mycobacterium phage RitaG YP_009961903.1
Mycobacterium phage Sandalphon YP_009962109.1
Mycobacterium phage SassyB YP_009962208.1
Mycobacterium phage Sbash YP_009124729.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199758.1
Mycobacterium phage SG4 YP_009013273.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608255.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303822.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051196.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595751.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124627.1
Mycobacterium phage StAnnes YP_009962731.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100192.1
Mycobacterium phage Tapioca YP_010052334.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838030.1
Mycobacterium phage ThulaThula YP_009965111.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596654.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123901.1
Mycobacterium phage Willsammy YP_009964238.1
Mycobacterium phage Xavia YP_009965270.1
Mycobacterium phage Xeno YP_009302374.1
Mycobacterium phage Xula YP_010104197.1
Tsukamurella phage TPA4 YP_009274411.1