Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 44RR2.8t NP_932473.1
Aeromonas phage 4_4572 YP_009847045.1
Aeromonas phage 65 YP_004300880.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_943917.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092790.1
Aeromonas phage LAh_6 YP_009847244.1
Aeromonas phage LAh_8 YP_009847451.1
Aeromonas phage LAh_9 YP_009847579.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969454.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011462.1
Aeromonas virus 31 YP_238845.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218655.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194898.1
Citrobacter phage Miller YP_009097684.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065765.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065491.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285619.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065180.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091726.1
Cronobacter phage S13 YP_009196569.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986356.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831098.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831380.1
Enterobacter phage CC31 YP_004009983.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005387.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606997.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010065929.1
Enterobacteria phage ATK47 YP_010088380.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118783.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066324.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066784.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067004.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102328.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854079.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167493.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094564.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066532.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592846.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593129.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225144.1
Escherichia phage AR1 YP_009167934.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111260.1
Escherichia phage chee24 YP_009795049.1
Escherichia phage DT571/2 YP_009784899.1
Escherichia phage EC121 YP_010067806.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602064.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102593.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068029.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068359.1
Escherichia phage Eps7 YP_001836983.1
Escherichia phage F2 YP_010069019.1
Escherichia phage fp01 YP_009841388.1
Escherichia phage Gostya9 YP_009802220.1
Escherichia phage H8 YP_009966013.1
Escherichia phage HP3 YP_010228838.1
Escherichia phage HY01 YP_009148563.1
Escherichia phage HY03 YP_009284075.1
Escherichia phage ime09 YP_007004499.1
Escherichia phage JSE YP_002922174.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071595.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099796.1
Escherichia phage OSYSP YP_009790924.1
Escherichia phage OSYSP YP_009791083.1
Escherichia phage p000v YP_010100067.1
Escherichia phage PE37 YP_010073245.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469443.1
Escherichia phage phiAPCEc03 YP_009785203.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090216.1
Escherichia phage phiE142 YP_010088603.1
Escherichia phage phiEC1 YP_010278581.1
Escherichia phage phiLLS YP_009790120.1
Escherichia phage phT4A YP_010089005.1
Escherichia phage PP01 YP_010073492.1
Escherichia phage RB3 YP_009098509.1
Escherichia phage RB49 NP_891670.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861810.1
Escherichia phage saus132 YP_009794883.1
Escherichia phage SF YP_010096332.1
Escherichia phage slur02 YP_009210308.1
Escherichia phage slur03 YP_009625128.1
Escherichia phage slur04 YP_009625339.1
Escherichia phage slur07 YP_009197334.1
Escherichia phage slur09 YP_009202194.1
Escherichia phage slur14 YP_009180622.1
Escherichia phage SP15 YP_009829705.1
Escherichia phage ST0 YP_009608551.1
Escherichia phage T2 YP_010073772.1
Escherichia phage T5 YP_006884.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074172.1
Escherichia phage teqhad YP_010074325.1
Escherichia phage teqskov YP_010074645.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281457.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069144.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069684.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290386.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030729.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986674.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067540.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068611.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070220.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070500.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010069951.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069415.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070775.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010071164.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037386.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071326.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071865.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072137.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072408.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072687.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056700.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKFV33 YP_006382355.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH_1 YP_009031676.1
Escherichia phage vB_EcoS_HdH2 YP_009843376.1
Escherichia phage vB_Eco_mar003J3 YP_009824445.1
Escherichia phage vB_Eco_mar004NP2 YP_009824590.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010073064.1
Escherichia phage wV7 YP_007004865.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074847.1
Escherichia virus BF23 YP_009646872.1
Escherichia virus DT57C YP_009149830.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097385.1
Escherichia virus RB14 YP_002854459.1
Escherichia virus RB16 YP_003858379.1
Escherichia virus RB32 YP_803062.1
Escherichia virus RB43 YP_239057.1
Escherichia virus T4 NP_049730.1
Escherichia virus VEc33 YP_009852986.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190687.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579949.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098561.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348720.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089431.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194327.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096092.1
Klebsiella phage Miro YP_009607279.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289447.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626319.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007676.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288797.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279956.1
Phage NBEco001 YP_009856631.1
Phage NBEco002 YP_009856874.1
Phage NBEco003 YP_010106125.1
Phage NBSal003 YP_009857106.1
Phage NBSal005 YP_009857281.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093707.1
Proteus phage PM2 YP_010091972.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195518.1
Providencia phage PSTCR5 YP_010113989.1
Providencia phage vB_PreS_PR1 YP_009599085.1
Salmonella phage 1-19 YP_009853170.1
Salmonella phage 1-23 YP_009819330.1
Salmonella phage 1-29 YP_009852246.1
Salmonella phage 100268_sal2 YP_009320783.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323784.1
Salmonella phage 2-3 YP_009851964.1
Salmonella phage 3-29 YP_009818923.1
Salmonella phage atrejo YP_009859006.1
Salmonella phage bastian YP_009858668.1
Salmonella phage bombadil YP_009858011.1
Salmonella phage faergetype YP_009858173.1
Salmonella phage fuchur YP_009858503.1
Salmonella phage L6jm YP_009856454.1
Salmonella phage LVR16A YP_009804342.1
Salmonella phage NR01 YP_009283488.1
Salmonella phage oldekolle YP_009857852.1
Salmonella phage oselot YP_009858835.1
Salmonella phage OSY-STA YP_009851820.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075386.1
Salmonella phage rokbiter YP_009858339.1
Salmonella phage S113 YP_009804895.1
Salmonella phage S114 YP_009805058.1
Salmonella phage S116 YP_009805221.1
Salmonella phage S124 YP_009806155.1
Salmonella phage S126 YP_009805379.1
Salmonella phage S131 YP_009805528.1
Salmonella phage S132 YP_009805677.1
Salmonella phage S133 YP_009805830.1
Salmonella phage S147 YP_009805994.1
Salmonella phage SE11 YP_009848678.1
Salmonella phage SE24 YP_009848516.1
Salmonella phage SE24 YP_009848517.1
Salmonella phage Seafire YP_009816713.1
Salmonella phage Sepoy YP_009845259.1
Salmonella phage SG1 YP_010075017.1
Salmonella phage SH9 YP_009804228.1
Salmonella phage Shivani YP_009194702.1
Salmonella phage SP01 YP_009792569.1
Salmonella phage SP3 YP_009804489.1
Salmonella phage STG2 YP_009815074.1
Salmonella phage Sw2 YP_009812194.1
Salmonella phage Th1 YP_009849735.1
Salmonella phage vB_SenS_SB13 YP_009848130.1
Salmonella virus SPC35 YP_004306537.1
Salmonella virus Stitch YP_009145996.1
Salmonella virus VSe12 YP_009849583.1
Serratia phage BF YP_009599633.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075663.1
Shigella phage CM8 YP_010075923.1
Shigella phage JK45 YP_010076197.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093163.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110942.1
Shigella phage Sf21 YP_009618930.1
Shigella phage Sf22 YP_009614775.1
Shigella phage Sf23 YP_010076594.1
Shigella phage Sf24 YP_009619328.1
Shigella phage SH7 YP_010076736.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288488.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100657.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415017.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277496.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279114.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280264.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289171.1
Shigella phage SSP1 YP_009794513.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623742.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077005.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091429.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091157.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149365.1
Yersinia phage PST YP_009153722.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077384.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077624.1