Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Apricot YP_009806926.1
Gordonia phage Arri YP_010102261.1
Gordonia phage Asapag YP_009819124.1
Gordonia phage Attis YP_009595816.1
Gordonia phage Bakery YP_010102924.1
Gordonia phage Barb YP_010102162.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300848.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795561.1
Gordonia phage Blino YP_010114157.1
Gordonia phage BritBrat YP_009276604.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820592.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009292022.1
Gordonia phage Danyall YP_010096614.1
Gordonia phage DumpsterDude YP_010001126.1
Gordonia phage Evamon YP_010107645.1
Gordonia phage Eyre YP_009292443.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822356.1
Gordonia phage Fireball YP_010104223.1
Gordonia phage Getalong YP_009814197.1
Gordonia phage Horus YP_009808318.1
Gordonia phage Jambalaya YP_010109271.1
Gordonia phage JuJu YP_010103774.1
Gordonia phage Kenna YP_009818694.1
Gordonia phage KimmyK YP_010096709.1
Gordonia phage Kita YP_009301424.1
Gordonia phage Lucky10 YP_009304318.1
Gordonia phage Mutzi YP_010100811.1
Gordonia phage Nubi YP_010103613.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286110.1
Gordonia phage Phistory YP_009808419.1
Gordonia phage Phlop YP_010114928.1
Gordonia phage Portcullis YP_010109643.1
Gordonia phage RogerDodger YP_010103020.1
Gordonia phage SmokingBunny YP_010101971.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303053.1
Gordonia phage TillyBobJoe YP_010098172.1
Gordonia phage Toast YP_010001203.1
Gordonia phage Twister6 YP_009284780.1
Gordonia phage Valary YP_010102355.1
Gordonia phage VanDeWege YP_010102067.1
Gordonia phage William YP_010001287.1
Gordonia phage Wizard YP_009274048.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289719.1
Ruegeria phage DSS3-P1 YP_009099726.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V11 YP_009997368.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V16 YP_009997206.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V18 YP_009997286.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V7 YP_009997452.1