Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Attis YP_009595808.1
Gordonia phage Azula YP_010110002.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300842.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795546.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302821.1
Gordonia phage Blino YP_010114162.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276700.1
Gordonia phage BritBrat YP_009276584.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287289.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009292027.1
Gordonia phage DumpsterDude YP_010001120.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822362.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822346.1
Gordonia phage Frokostdame YP_010096953.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304184.1
Gordonia phage JuJu YP_010103764.1
Gordonia phage JuJu YP_010103781.1
Gordonia phage Kita YP_009301417.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286103.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301796.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301813.1
Gordonia phage Petra YP_010095448.1
Gordonia phage Petra YP_010095470.1
Gordonia phage Ruthy YP_009807002.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303045.1
Gordonia phage Toast YP_010001194.1
Gordonia phage Toast YP_010001208.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302908.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302890.1
Gordonia phage Utz YP_009275008.1
Gordonia phage Walrus YP_010101720.1
Gordonia phage William YP_010001292.1
Gordonia phage William YP_010001277.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304384.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289712.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303233.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552395.1
Mycobacterium phage Typha YP_010049748.1
Tsukamurella phage TPA4 YP_009274408.1