Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Agueybana YP_010653023.1
Gordonia phage Ailee YP_010099130.1
Gordonia phage Angelicage YP_010097947.1
Gordonia phage Attis YP_009595824.1
Gordonia Phage Barsten YP_010109231.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300859.1
Gordonia phage Beenie YP_010654078.1
Gordonia phage Bjanes7 YP_010653853.1
Gordonia phage Bosnia YP_010652855.1
Gordonia phage BoyNamedSue YP_010653264.1
Gordonia phage Brandonk123 YP_009623008.1
Gordonia phage Clark YP_010654463.1
Gordonia phage Clown YP_010110115.1
Gordonia phage Denise YP_010654847.1
Gordonia phage Dolores YP_010654236.1
Gordonia phage Easley YP_010654699.1
Gordonia phage Ebert YP_010653931.1
Gordonia phage Eyre YP_009292449.1
Gordonia phage Fosterous YP_010099301.1
Gordonia phage Frokostdame YP_010096951.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324460.1
Gordonia phage Galadriel YP_010102885.1
Gordonia phage Geodirt YP_010099385.1
Gordonia phage Herod YP_010652938.1
Gordonia phage Jabberwocky YP_010104467.1
Gordonia phage Keitabear YP_010104552.1
Gordonia phage Kita YP_009301431.1
Gordonia phage Lamberg YP_010653709.1
Gordonia phage Lennon YP_009615807.1
Gordonia phage Lilbeanie YP_010002619.1
Gordonia phage Love YP_010109896.1
Gordonia phage Matteo YP_010653492.1
Gordonia phage McKinley YP_010103349.1
Gordonia phage Mcklovin YP_010655010.1
Gordonia phage MichaelScott YP_010654622.1
Gordonia phage Nordenberg YP_010099467.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286118.1
Gordonia phage Ohgeesy YP_010653347.1
Gordonia phage Paries YP_010109514.1
Gordonia phage Pickett YP_010653563.1
Gordonia phage Polly YP_010653100.1
Gordonia phage Powerball YP_010654006.1
Gordonia phage Rofo YP_010096849.1
Gordonia phage Sahara YP_010653783.1
Gordonia phage Samman98 YP_010654543.1
Gordonia phage Sekhmet YP_010654156.1
Gordonia phage Sidious YP_010655088.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303061.1
Gordonia phage Stultus YP_010099553.1
Gordonia phage Suerte YP_010654772.1
Gordonia phage Tangent YP_010099637.1
Gordonia phage Vivi2 YP_009301985.1
Gordonia phage Yeet412 YP_010653638.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304403.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289727.1
Mycobacterium phage Aggie YP_010051997.1
Mycobacterium phage Andies YP_010052131.1
Mycobacterium phage ArcusAngelus YP_009954557.1
Mycobacterium phage Arib1 YP_009964946.1
Mycobacterium phage Atcoo YP_009964398.1
Mycobacterium phage Babsiella YP_009013082.1
Mycobacterium phage Bartholomew YP_009964784.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031175.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012313.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303232.1
Mycobacterium phage BodEinwohner17 YP_009954976.1
Mycobacterium phage Boomer YP_002014292.1
Mycobacterium phage Brujita YP_002242047.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193962.1
Mycobacterium phage Butters YP_007869872.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125074.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202353.1
Mycobacterium phage Carcharodon YP_009197190.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017058.1
Mycobacterium phage Che8 NP_817417.1
Mycobacterium phage Che9c NP_817750.1
Mycobacterium phage Che9d NP_818059.1
Mycobacterium phage Donkeykong YP_009956107.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004434.1
Mycobacterium phage Doug YP_009956214.1
Mycobacterium phage Eish YP_009956420.1
Mycobacterium phage Emma YP_009956636.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124272.1
Mycobacterium phage Fancypants YP_009956958.1
Mycobacterium phage FirstPlacePfu YP_009964869.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051287.1
Mycobacterium phage Fulbright YP_010052200.1
Mycobacterium phage Galactic YP_009957477.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552393.1
Mycobacterium phage Girr YP_009957687.1
Mycobacterium phage GreaseLightnin YP_009964556.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125254.1
Mycobacterium phage HC YP_010088240.1
Mycobacterium phage Jamie19 YP_010052400.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604846.1
Mycobacterium phage Job42 YP_008126665.1
Mycobacterium phage Jung YP_009964475.1
Mycobacterium phage Kersh YP_009958618.1
Mycobacterium phage Kevin1 YP_010052067.1
Mycobacterium phage KilKor YP_010001365.1
Mycobacterium phage Krakatau YP_009958925.1
Mycobacterium phage Ksquared YP_009964635.1
Mycobacterium phage LilMoolah YP_010105261.1
Mycobacterium phage LilSpotty YP_010754870.1
Mycobacterium phage Mahavrat YP_009959336.1
Mycobacterium phage Majeke YP_009965028.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009126018.1
Mycobacterium phage Mantra YP_009959436.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614190.1
Mycobacterium phage Megiddo YP_009964318.1
Mycobacterium phage Mendokysei YP_009964157.1
Mycobacterium phage MichelleMyBell YP_009006664.1
Mycobacterium phage MilleniumForce YP_009959741.1
Mycobacterium phage Moonbeam YP_009960141.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031583.1
Mycobacterium phage Mutaforma13 YP_009591387.1
Mycobacterium phage Nitzel YP_009960445.1
Mycobacterium phage Nivrat YP_009960544.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211242.1
Mycobacterium phage OwlsT2W YP_009960971.1
Mycobacterium phage Pacc40 YP_002241652.1
Mycobacterium phage Panchino YP_009304966.1
Mycobacterium phage Phasih YP_009961068.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198411.1
Mycobacterium phage Philonius YP_010051929.1
Mycobacterium phage Phineas YP_009964712.1
Mycobacterium phage Phrann YP_009304253.1
Mycobacterium phage Pipsqueaks YP_009616919.1
Mycobacterium phage Plumbus YP_010113859.1
Mycobacterium phage PMC YP_655830.1
Mycobacterium phage Purky YP_009965199.1
Mycobacterium phage Ramsey YP_002241865.1
Mycobacterium phage Raymond7 YP_010051856.1
Mycobacterium phage Rebel YP_010052266.1
Mycobacterium phage Redi YP_009017126.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841109.1
Mycobacterium phage RockyHorror YP_009636139.1
Mycobacterium phage Royals2015 YP_009962012.1
Mycobacterium phage Sbash YP_009124732.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608151.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303824.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595753.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187235.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607899.1
Mycobacterium phage Spikelee YP_009962534.1
Mycobacterium phage Tapioca YP_010052336.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838032.1
Mycobacterium phage ThulaThula YP_009965114.1
Mycobacterium phage Typha YP_010049747.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409606.1
Mycobacterium phage Willsammy YP_009964240.1
Mycobacterium phage Xavia YP_009965272.1
Mycobacterium phage Xeno YP_009302376.1
Mycobacterium phage Xula YP_010104199.1
Propionibacterium phage PFR1 YP_009287725.1
Propionibacterium phage PFR2 YP_009290958.1
Rhodococcus phage REQ3 YP_005087207.1
Rhodococcus phage Sleepyhead YP_009848273.1
Streptomyces phage Austintatious YP_009819812.1
Streptomyces phage AxeJC YP_010756277.1
Streptomyces phage Cumberbatch YP_010756453.1
Streptomyces phage Darolandstone YP_009812951.1
Streptomyces phage Eastland YP_010756569.1
Streptomyces phage Eklok YP_010756220.1
Streptomyces phage HFrancette YP_010756394.1
Streptomyces phage Ididsumtinwong YP_009788137.1
Streptomyces phage Ignacio YP_010756162.1
Streptomyces phage PapayaSalad YP_009788190.1
Streptomyces phage Picard YP_009788245.1
Streptomyces phage Piccadilly YP_010756511.1
Streptomyces phage Raleigh YP_009788299.1
Streptomyces phage SF3 YP_009213184.1
Streptomyces phage SV1 YP_006906981.1
Streptomyces phage Vondra YP_010756335.1
Streptomyces phage VWB NP_958258.1