Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Agueybana YP_010652984.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302791.1
Gordonia phage Powerball YP_010653967.1
Gordonia phage Skog YP_010059304.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952330.1
Mycobacterium phage Adonis YP_009952425.1
Mycobacterium phage Aggie YP_010051967.1
Mycobacterium phage AlishaPH YP_009952513.1
Mycobacterium phage Amelie YP_009952590.1
Mycobacterium phage Anaya YP_009614113.1
Mycobacterium phage Andies YP_010052102.1
Mycobacterium phage Angelica YP_003856966.1
Mycobacterium phage Apocalypse YP_009952688.1
Mycobacterium phage Babsiella YP_009013047.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009019070.1
Mycobacterium phage Beezoo YP_009952786.1
Mycobacterium phage Bella96 YP_009952883.1
Mycobacterium phage Carcharodon YP_009197158.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017027.1
Mycobacterium phage Che9c NP_817708.1
Mycobacterium phage Chris YP_009952981.1
Mycobacterium phage CrimD YP_003857063.1
Mycobacterium phage Curiosium YP_009953089.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211159.1
Mycobacterium phage Flathead YP_009957232.1
Mycobacterium phage Fulbright YP_010052169.1
Mycobacterium phage HC YP_010088211.1
Mycobacterium phage Jamie19 YP_010052373.1
Mycobacterium phage JAWS YP_009638083.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953187.1
Mycobacterium phage LastHope YP_009953291.1
Mycobacterium phage LaterM YP_009953387.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953486.1
Mycobacterium phage MichelleMyBell YP_009006632.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215594.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953683.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953783.1
Mycobacterium phage Philonius YP_010051895.1
Mycobacterium phage Phrann YP_009304225.1
Mycobacterium phage Phrann YP_009304227.1
Mycobacterium phage Pipsqueaks YP_009616886.1
Mycobacterium phage Prithvi YP_009953880.1
Mycobacterium phage Redi YP_009017097.1
Mycobacterium phage SirPhilip YP_009953976.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595719.1
Mycobacterium phage Tapioca YP_010052307.1
Mycobacterium phage Urkel YP_009954073.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002748.1
Mycobacterium phage Xeno YP_009302344.1
Mycobacterium phage Yunkel11 YP_009954273.1
Mycobacterium phage Zavala YP_009954370.1
Rhodococcus phage E3 YP_008061061.1