Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Ali17 YP_010002512.1
Gordonia phage Apricot YP_009806877.1
Gordonia phage Asapag YP_009819075.1
Gordonia phage Avazak YP_009853568.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795509.1
Gordonia phage Chikenjars YP_009852108.1
Gordonia phage Crocheter YP_009853868.1
Gordonia phage Dexdert YP_010001416.1
Gordonia phage Duffington YP_009843595.1
Gordonia phage EMoore YP_010002341.1
Gordonia phage Getalong YP_009814144.1
Gordonia phage GMA4 YP_009276419.1
Gordonia phage GTE6 YP_009188403.1
Gordonia phage Horus YP_009808268.1
Gordonia phage JSwag YP_009285950.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269029.1
Gordonia phage Kenna YP_009818645.1
Gordonia phage Kenosha YP_009849437.1
Gordonia phage Leonard YP_010002256.1
Gordonia phage MelBins YP_010002426.1
Gordonia phage OhMyWard YP_009852754.1
Gordonia phage Phinally YP_009291367.1
Gordonia phage Phistory YP_009808372.1
Gordonia phage Remus YP_009281620.1
Gordonia phage Rickmore YP_009843502.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268930.1
Gordonia phage Secretariat YP_009859412.1
Gordonia phage Soups YP_009269307.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596210.1
Gordonia phage Tanis YP_009852836.1
Gordonia phage Tiamoceli YP_010001498.1
Gordonia phage Untouchable YP_009853664.1
Gordonia phage Verity YP_010002876.1
Gordonia phage Waits YP_009624524.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301108.1
Gordonia phage Zipp YP_010002787.1
Gordonia Phage Zitch YP_010002698.1
Mycobacterium phage Arturo YP_009638660.1
Mycobacterium phage BabyRay YP_010060448.1
Mycobacterium phage Backyardigan YP_009635416.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005561.1
Mycobacterium phage Camperdownii YP_010062819.1
Mycobacterium phage Cindaradix YP_010063258.1
Mycobacterium phage Cintron YP_010062643.1
Mycobacterium phage Goose YP_009638746.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051855.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190862.1
Mycobacterium phage Jobu08 YP_008126244.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031863.1
Mycobacterium phage LeoAvram YP_010062568.1
Mycobacterium phage MA5 YP_010060365.1
Mycobacterium phage Miramae YP_010063082.1
Mycobacterium phage Mundrea YP_010063171.1
Mycobacterium phage MyraDee YP_010062130.1
Mycobacterium phage Noelle YP_010062994.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032489.1
Mycobacterium phage Pistachio YP_010060540.1
Mycobacterium phage PurpleHaze YP_010059964.1
Mycobacterium phage Rebeuca YP_009638833.1
Mycobacterium phage RhynO YP_009009983.1
Mycobacterium phage Rockstar YP_009614521.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209042.1
Mycobacterium phage SoilDragon YP_010060047.1
Mycobacterium phage Stasia YP_010062391.1
Mycobacterium phage SWU2 YP_010061882.1
Mycobacterium phage Tiffany YP_009195104.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607562.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607475.1
Mycobacterium phage Veracruz YP_010060280.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014086.1
Mycobacterium phage Zetzy YP_010060137.1
Nocardia phage NBR1 YP_004957650.1