Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Akhmeta virus YP_010085462.1
Aotine betaherpesvirus 1 (AoHV-1; OMCMV) YP_004940044.1
Aotine betaherpesvirus 1 (AoHV-1; OMCMV) YP_004940038.1
BeAn 58058 virus YP_009329802.1
Cotia virus SPAn232 (COTV) YP_005296358.1
Cowpox virus NP_619807.1
Deerpox virus W-848-83 YP_227526.1
Deerpox virus W-848-83 YP_227385.1
Eptesipox virus YP_009408129.1
Human betaherpesvirus 5 (HHV-5; HCMV) YP_081477.1
Human betaherpesvirus 5 (HHV-5; HCMV) YP_081574.1
Molluscum contagiosum virus subtype 1 NP_044031.1
Murid betaherpesvirus 1 (Mouse cytomegalovirus) YP_214144.1
Murid betaherpesvirus 1 (Mouse cytomegalovirus) YP_010795857.1
Murid betaherpesvirus 8 YP_007016531.1
Murmansk poxvirus YP_009408220.1
Murmansk poxvirus YP_009408201.1
Murmansk poxvirus YP_009408378.1
Murmansk poxvirus YP_009408219.1
NY_014 poxvirus YP_009408422.1
NY_014 poxvirus YP_009408404.1
NY_014 poxvirus YP_009408574.1
NY_014 poxvirus YP_009408421.1
Orthopoxvirus Abatino YP_010085679.1
Panine betaherpesvirus 2 (PnHV-2; CCMV) NP_612662.1
Panine betaherpesvirus 2 (PnHV-2; CCMV) NP_612759.2
rat cytomegalovirus strain Maastricht NP_064251.1
Saimiriine betaherpesvirus 4 (Squirrel monkey cytomegalovirus) YP_004940191.1
Saimiriine betaherpesvirus 4 (Squirrel monkey cytomegalovirus) YP_004940188.1
Saimiriine betaherpesvirus 4 (Squirrel monkey cytomegalovirus) YP_004940185.1
Saimiriine betaherpesvirus 4 (Squirrel monkey cytomegalovirus) YP_004940190.1
Saimiriine betaherpesvirus 4 (Squirrel monkey cytomegalovirus) YP_004940186.1
Skunkpox virus YP_009282704.1
Squirrelpox virus YP_008658429.1
Swinepox virus NP_570308.1
Swinepox virus NP_570163.1
Volepox virus YP_009281758.1
Yaba monkey tumor virus NP_938264.1
Yaba-like disease virus NP_073387.1
Yokapox virus YP_004821526.1