Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610233.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815699.1
Arthrobacter phage Bennie YP_009602446.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815770.1
Arthrobacter phage DrManhattan YP_009815356.1
Arthrobacter phage DrRobert YP_009602508.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594359.1
Arthrobacter phage Glenn YP_009602571.1
Arthrobacter phage HunterDalle YP_009602631.1
Arthrobacter phage Joann YP_009602695.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815842.1
Arthrobacter phage Korra YP_009602758.1
Arthrobacter phage Kuleana YP_009884821.1
Arthrobacter phage Liebe YP_009817044.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818572.1
Arthrobacter phage Preamble YP_009602813.1
Arthrobacter phage Pumancara YP_009602877.1
Arthrobacter phage vB_ArS-ArV2 YP_008857882.1
Arthrobacter phage Wayne YP_009602942.1
Arthrobacter phage Yang YP_009815631.1
Corynebacterium phage Adelaide YP_009849051.1
Corynebacterium phage BFK20 YP_001456742.1
Corynebacterium phage C3PO YP_009620181.1
Corynebacterium phage Darwin YP_009620277.1
Corynebacterium phage Dina YP_009848768.1
Corynebacterium phage Juicebox YP_009812783.1
Corynebacterium phage Lederberg YP_009848991.1
Corynebacterium phage P1201 YP_001468940.1
Corynebacterium phage phi673 YP_009639690.1
Corynebacterium phage phi674 YP_009639746.1
Corynebacterium phage Poushou YP_009626526.1
Corynebacterium phage SamW YP_009812721.1
Corynebacterium phage StAB YP_009847958.1
Corynebacterium phage Stiles YP_009848937.1
Corynebacterium phage Zion YP_009620368.1
Gordonia phage Apricot YP_009806861.1
Gordonia phage Asapag YP_009819058.1
Gordonia phage Attis YP_009595770.1
Gordonia phage Bachita YP_009276155.1
Gordonia phage Bantam YP_009287493.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300796.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795491.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302773.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276641.1
Gordonia phage Bowser YP_009275579.1
Gordonia phage BritBrat YP_009276541.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820544.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287231.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009291969.1
Gordonia phage ClubL YP_009273077.1
Gordonia phage Cozz YP_009276472.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281198.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807137.1
Gordonia phage Emalyn YP_009301453.1
Gordonia phage Eyre YP_009292403.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822302.1
Gordonia phage Fryberger YP_009807597.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324407.1
Gordonia phage Getalong YP_009814126.1
Gordonia phage Ghobes YP_009281114.1
Gordonia phage GMA1 YP_009273235.1
Gordonia phage GMA4 YP_009276368.1
Gordonia phage GRU1 YP_004935848.1
Gordonia phage Gsput1 YP_009275701.1
Gordonia phage GTE2 YP_004678781.1
Gordonia phage GTE5 YP_004935757.1
Gordonia phage GTE8 YP_009187086.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304128.1
Gordonia phage Gustav YP_009620448.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289822.1
Gordonia phage Horus YP_009808251.1
Gordonia phage JSwag YP_009285966.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269045.1
Gordonia phage Kenna YP_009818629.1
Gordonia phage Kita YP_009301373.1
Gordonia phage Lucky10 YP_009304271.1
Gordonia phage Mahdia YP_009620517.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286057.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301756.1
Gordonia phage OneUp YP_009274453.1
Gordonia phage Phistory YP_009808354.1
Gordonia phage Remus YP_009281636.1
Gordonia phage Ronaldo YP_009807744.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268946.1
Gordonia phage Ruthy YP_009806962.1
Gordonia phage Schnabeltier YP_009303395.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269156.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303007.1
Gordonia phage Soups YP_009269323.1
Gordonia phage Splinter YP_009275372.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596226.1
Gordonia phage Trine YP_009803068.1
Gordonia phage Troje YP_009622405.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302850.1
Gordonia phage Utz YP_009274959.1
Gordonia phage Vendetta YP_009273950.1
Gordonia phage Waits YP_009624540.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304343.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301093.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289672.1
Lactococcus phage 50101 YP_009283236.1
Lactococcus phage 63301 YP_009279718.1
Lactococcus phage phiLC3 NP_996712.1
Lactococcus phage r1t NP_695065.1
Microbacterium phage Appa YP_009801495.1
Microbacterium phage Armstrong YP_009815145.1
Microbacterium phage Dismas YP_009622073.1
Microbacterium phage Eden YP_009806790.1
Microbacterium phage Goodman YP_009815921.1
Microbacterium phage Zeta1847 YP_009803134.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009069.1
Mycobacterium phage 32HC YP_009009490.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009860.1
Mycobacterium phage Abrogate YP_009209411.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409318.1
Mycobacterium phage Aeneas YP_009016288.1
Mycobacterium phage Alsfro YP_009021593.1
Mycobacterium phage Alvin YP_009123889.1
Mycobacterium phage Angel YP_002941871.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430771.1
Mycobacterium phage Anubis YP_009219085.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304584.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205480.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205159.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858450.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304680.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009018997.1
Mycobacterium phage Barriga YP_009198981.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005580.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031141.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012262.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200638.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303167.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014514.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008408969.1
Mycobacterium phage Bongo YP_009604881.1
Mycobacterium phage Brocalys YP_009303850.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859455.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193911.1
Mycobacterium phage BTCU-1 YP_008126110.1
Mycobacterium phage Butters YP_007869824.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125005.1
Mycobacterium phage Cabrinians YP_009189733.1
Mycobacterium phage Cambiare YP_009209496.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202292.1
Mycobacterium phage Carcharodon YP_009197138.1
Mycobacterium phage CASbig YP_008058899.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301846.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409216.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125865.1
Mycobacterium phage Chadwick YP_009207684.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017009.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215618.1
Mycobacterium phage Chy4 YP_008060180.1
Mycobacterium phage Chy5 YP_008058294.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856796.1
Mycobacterium phage Conspiracy YP_008857955.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410036.1
Mycobacterium phage Cornie YP_009856198.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009762.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410888.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410580.1
Mycobacterium phage Dante YP_009212653.1
Mycobacterium phage DD5 YP_001994753.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004385.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409412.1
Mycobacterium phage Dreamboat YP_009014011.1
Mycobacterium phage DS6A YP_009018704.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051643.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224286.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530610.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005767.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004472.1
Mycobacterium phage Edtherson YP_009222384.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211099.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203294.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124202.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009303959.1
Mycobacterium phage FF47 YP_007869940.1
Mycobacterium phage First YP_007677431.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051239.1
Mycobacterium phage FlagStaff YP_009204204.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206729.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767086.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124753.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292527.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282261.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552344.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430535.1
Mycobacterium phage Gompeii16 YP_009291260.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858561.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125190.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409075.1
Mycobacterium phage HanShotFirst YP_008858210.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051874.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858746.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125292.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190882.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410686.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604797.1
Mycobacterium phage Job42 YP_008126602.1
Mycobacterium phage Jobu08 YP_008126262.1
Mycobacterium phage Jolie2 YP_009009670.1
Mycobacterium phage Jovo YP_008859044.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031882.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125769.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198116.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212761.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193650.1
Mycobacterium phage Lamina13 YP_009032067.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205398.1
Mycobacterium phage Leo YP_008129768.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011779.1
Mycobacterium phage LittleCherry YP_008430677.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209560.1
Mycobacterium phage Llij YP_655007.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202401.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303479.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203083.1
Mycobacterium phage Makemake YP_009286699.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009125969.1
Mycobacterium phage MarQuardt YP_009198449.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614161.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213246.1
Mycobacterium phage MichelleMyBell YP_009006614.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125488.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225306.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009123984.1
Mycobacterium phage MOOREtheMARYer YP_009198050.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031553.1
Mycobacterium phage Muddy YP_008408901.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195260.1
Mycobacterium phage Mulciber YP_009303573.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051497.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215521.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858298.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197687.1
Mycobacterium phage Nerujay YP_009210373.1
Mycobacterium phage Nhonho YP_009199816.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005861.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007215.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043617.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201648.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211175.1
Mycobacterium phage Panchino YP_009304921.1
Mycobacterium phage Papez YP_009283270.1
Mycobacterium phage Pari YP_009205059.1
Mycobacterium phage PattyP YP_008050788.1
Mycobacterium phage PegLeg YP_008050955.1
Mycobacterium phage Pepe YP_009189893.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032507.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857505.1
Mycobacterium phage Phatniss YP_009202528.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052191.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198357.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188012.1
Mycobacterium phage Phrann YP_009304205.1
Mycobacterium phage PhrostyMug YP_008530999.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008051954.1
Mycobacterium phage Pinto YP_009043807.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214690.1
Mycobacterium phage Pipsqueaks YP_009616866.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198237.1
Mycobacterium phage PopTart YP_009214371.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194536.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531095.1
Mycobacterium phage Redi YP_009017077.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410188.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101279.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841037.1
Mycobacterium phage Rey YP_009605017.1
Mycobacterium phage RhynO YP_009010001.1
Mycobacterium phage RidgeCB YP_009014189.1
Mycobacterium phage Rockstar YP_009614539.1
Mycobacterium phage Rufus YP_009199536.1
Mycobacterium phage Saal YP_009007478.1
Mycobacterium phage SarFire YP_008530486.1
Mycobacterium phage Sbash YP_009124666.1
Mycobacterium phage Seabiscuit YP_009031209.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199695.1
Mycobacterium phage Serenity YP_009210707.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051790.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608193.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202648.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209061.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608086.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303771.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009607948.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051137.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595704.1
Mycobacterium phage SkiPole YP_009019098.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204109.1
Mycobacterium phage Sneeze YP_009290215.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197009.1
Mycobacterium phage Solon YP_002223962.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187167.1
Mycobacterium phage Sparky YP_009125394.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607831.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124564.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221032.1
Mycobacterium phage Swirley YP_009208904.1
Mycobacterium phage Switzer YP_009607751.1
Mycobacterium phage SWU1 YP_006382941.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100123.1
Mycobacterium phage Tasp14 YP_009197600.1
Mycobacterium phage TChen YP_009837968.1
Mycobacterium phage Theia YP_009214289.1
Mycobacterium phage TheloniousMonk YP_009201036.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848831.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018038.1
Mycobacterium phage Tiffany YP_009195122.1
Mycobacterium phage Tiger YP_009607662.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607581.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569750.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596598.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208427.1
Mycobacterium phage Trike YP_009124939.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017157.1
Mycobacterium phage Trouble YP_008409753.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013919.1
Mycobacterium phage Turj99 YP_009211732.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469244.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607493.1
Mycobacterium phage U2 YP_001491591.1
Mycobacterium phage UnionJack YP_009198791.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002668.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409549.1
Mycobacterium phage Violet YP_009012708.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224148.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410421.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123833.1
Mycobacterium phage Wheeler YP_008410800.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408672.1
Mycobacterium phage Wildcat YP_655900.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014105.1
Mycobacterium phage WIVsmall YP_008059974.1
Mycobacterium phage Xeno YP_009302327.1
Mycobacterium phage XFactor YP_009208752.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859133.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032408.1
Mycobacterium virus 244 YP_654774.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014889.1
Mycobacterium virus Anaya YP_009614038.1
Mycobacterium virus Angelica YP_003856896.1
Mycobacterium virus Ardmore YP_003495153.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638679.1
Mycobacterium virus Astro YP_009638477.1
Mycobacterium virus Avani YP_009013109.1
Mycobacterium virus Babsiella YP_009013030.1
Mycobacterium virus Backyardigan YP_009635435.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636199.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591178.1
Mycobacterium virus BBPiebs31 YP_009637551.1
Mycobacterium virus Benedict YP_009637922.1
Mycobacterium virus Bethlehem YP_001491672.1
Mycobacterium virus Billknuckles YP_009018249.1
Mycobacterium virus Boomer YP_002014228.1
Mycobacterium virus Bron YP_003857144.1
Mycobacterium virus Brujita YP_002241996.1
Mycobacterium virus Bruns YP_009011353.1
Mycobacterium virus Bxb1 NP_075286.1
Mycobacterium virus Bxz2 NP_817612.1
Mycobacterium virus Che12 YP_655604.1
Mycobacterium virus Che8 NP_817349.1
Mycobacterium virus Che9c NP_817689.1
Mycobacterium virus Che9d NP_817987.1
Mycobacterium virus CJW1 NP_817468.1
Mycobacterium virus Corndog NP_817900.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009011928.1
Mycobacterium virus Crimd YP_003856990.1
Mycobacterium virus Cuco YP_009638106.1
Mycobacterium virus D29 NP_046839.1
Mycobacterium virus Deadp YP_009016901.1
Mycobacterium virus Dlane YP_009636424.1
Mycobacterium virus Doom YP_009013666.1
Mycobacterium virus Dorothy YP_009591986.1
Mycobacterium virus Dotproduct YP_009638372.1
Mycobacterium virus Drago YP_009016090.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637830.1
Mycobacterium virus Euphoria YP_009016716.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591559.1
Mycobacterium virus Faith1 YP_004538957.1
Mycobacterium virus Fionnbarth YP_009150884.1
Mycobacterium virus Firecracker YP_009014410.1
Mycobacterium virus Fruitloop YP_002241696.1
Mycobacterium virus George YP_009635780.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635520.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638764.1
Mycobacterium virus Gumbie YP_009018887.1
Mycobacterium virus Halo YP_655530.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636541.1
Mycobacterium virus Heldan YP_009637647.1
Mycobacterium virus Ibhubesi YP_009636633.1
Mycobacterium virus Jasper YP_001994569.1
Mycobacterium virus Jaws YP_009638011.1
Mycobacterium virus JC27 YP_009636748.1
Mycobacterium virus Jeffabunny YP_009638197.1
Mycobacterium virus JHC117 YP_009635614.1
Mycobacterium virus Joedirt YP_009635858.1
Mycobacterium virus KBG YP_001994480.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014487.1
Mycobacterium virus Kssjeb YP_009637459.1
Mycobacterium virus Kugel YP_009013477.1
Mycobacterium virus L5 NP_039687.1
Mycobacterium virus Larva YP_009016379.1
Mycobacterium virus Lesedi YP_009636842.1
Mycobacterium virus LHTSCC YP_009018808.1
Mycobacterium virus Liefie YP_009013742.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009636940.1
Mycobacterium virus lockley YP_001994662.1
Mycobacterium virus Macncheese YP_009638576.1
Mycobacterium virus Marcell YP_009591861.1
Mycobacterium virus Microwolf YP_009635699.1
Mycobacterium virus Mozy YP_009637152.1
Mycobacterium virus Mrgordo YP_009637736.1
Mycobacterium virus Museum YP_009637271.1
Mycobacterium virus Mutaforma13 YP_009591318.1
Mycobacterium virus Nepal YP_009591763.1
Mycobacterium virus Omega NP_818332.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590885.1
Mycobacterium virus Pacc40 YP_002241595.1
Mycobacterium virus Packman YP_009635994.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358725.1
Mycobacterium virus Perseus YP_009016008.1
Mycobacterium virus Pixie YP_009637355.1
Mycobacterium virus PMC YP_655772.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014338.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994842.1
Mycobacterium virus Pumpkin YP_009613641.1
Mycobacterium virus Ramsey YP_002241799.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638851.1
Mycobacterium virus Rockyhorror YP_009636076.1
Mycobacterium virus Rumpelstiltskin YP_009017238.1
Mycobacterium virus Saintus YP_009638284.1
Mycobacterium virus SG4 YP_009013213.1
Mycobacterium virus Wonder YP_009617265.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613918.1
Nocardia phage NBR1 YP_004957649.1
Propionibacterium phage ATCC29399B_C YP_006907094.1
Propionibacterium phage ATCC29399B_T YP_006906907.1
Propionibacterium phage Attacne YP_009160244.1
Propionibacterium phage B22 YP_009596816.1
Propionibacterium phage BruceLethal YP_009288333.2
Propionibacterium phage Enoki YP_009292046.2
Propionibacterium phage G4 YP_009597055.1
Propionibacterium phage Keiki YP_009603635.1
Propionibacterium phage Kubed YP_009160065.1
Propionibacterium phage Lauchelly YP_009160199.1
Propionibacterium phage Moyashi YP_009277885.2
Propionibacterium phage MrAK YP_009159838.2
Propionibacterium phage Ouroboros YP_009160289.2
Propionibacterium phage P1.1 YP_006906598.1
Propionibacterium phage P100D YP_006907140.1
Propionibacterium phage P100_1 YP_006906504.1
Propionibacterium phage P100_A YP_006906412.1
Propionibacterium phage P101A YP_006906551.1
Propionibacterium phage P104A YP_006906783.1
Propionibacterium phage P105 YP_006907008.1
Propionibacterium phage P14 YP_006906457.1
Propionibacterium phage P9.1 YP_006906037.1
Propionibacterium phage PA1-14 YP_009191356.1
Propionibacterium phage PA6 YP_001285587.1
Propionibacterium phage PAC1 YP_009214886.1
Propionibacterium phage Pacnes 2012-15 YP_009151458.1
Propionibacterium phage PAD20 YP_004414762.1
Propionibacterium phage PAS50 YP_004414716.1
Propionibacterium phage PFR1 YP_009287686.1
Propionibacterium phage PFR2 YP_009290917.1
Propionibacterium phage PHL009M11 YP_009147235.1
Propionibacterium phage PHL010M04 YP_008531646.1
Propionibacterium phage PHL025M00 YP_009149925.1
Propionibacterium phage PHL030N00 YP_009151529.1
Propionibacterium phage PHL037M02 YP_008531782.1
Propionibacterium phage PHL041M10 YP_009152672.1
Propionibacterium phage PHL055N00 YP_009153215.1
Propionibacterium phage PHL060L00 YP_008531736.1
Propionibacterium phage PHL067M01 YP_009152066.1
Propionibacterium phage PHL067M10 YP_008531601.1
Propionibacterium phage PHL070N00 YP_009146904.1
Propionibacterium phage PHL071N05 YP_008531691.1
Propionibacterium phage PHL082M00 YP_009150016.1
Propionibacterium phage PHL082M03 YP_009603680.1
Propionibacterium phage PHL085N00 YP_009150210.1
Propionibacterium phage PHL092M00 YP_009152372.1
Propionibacterium phage PHL095N00 YP_009153260.1
Propionibacterium phage PHL111M01 YP_008531917.1
Propionibacterium phage PHL112N00 YP_008531555.1
Propionibacterium phage PHL113M01 YP_008531873.1
Propionibacterium phage PHL114L00 YP_008531827.1
Propionibacterium phage PHL116M00 YP_009150254.1
Propionibacterium phage PHL117M00 YP_009153569.1
Propionibacterium phage PHL117M01 YP_009603726.1
Propionibacterium phage PHL132N00 YP_009151211.1
Propionibacterium phage PHL141N00 YP_009152601.1
Propionibacterium phage PHL150M00 YP_009145780.1
Propionibacterium phage PHL151M00 YP_009148327.1
Propionibacterium phage PHL151N00 YP_009603772.1
Propionibacterium phage PHL152M00 YP_009152417.1
Propionibacterium phage PHL163M00 YP_009153885.1
Propionibacterium phage PHL171M01 YP_009148282.1
Propionibacterium phage PHL179M00 YP_009151389.1
Propionibacterium phage PHL194M00 YP_009152717.1
Propionibacterium phage PHL199M00 YP_009145825.1
Propionibacterium phage PHL301M00 YP_009149527.1
Propionibacterium phage PHL308M00 YP_009151865.1
Propionibacterium phage Pirate YP_009159974.2
Propionibacterium phage Procrass1 YP_009160109.2
Propionibacterium phage QueenBey YP_009277989.1
Propionibacterium phage SKKY YP_009160018.2
Propionibacterium phage Solid YP_009160154.2
Propionibacterium phage Stormborn YP_009159928.1
Propionibacterium phage Wizzo YP_009159884.2
Rhodococcus phage CosmicSans YP_009189671.1
Rhodococcus phage Hiro YP_009834058.1
Rhodococcus phage Jace YP_009801658.1
Rhodococcus phage REQ2 YP_005087056.1
Rhodococcus phage REQ3 YP_005087238.1
Rhodococcus phage RER2 YP_005087137.1
Rhodococcus phage Sleepyhead YP_009848227.1
Rhodococcus phage Takoda YP_009838163.1
Rhodococcus phage Whack YP_009848402.1
Rhodococcus virus RGL3 YP_005086970.1
Streptococcus phage 315.3 NP_795527.1
Streptococcus phage SM1 NP_862885.1
Streptococcus phage Str-PAP-1 YP_009188480.1
Streptomyces phage Aaronocolus YP_009616440.1
Streptomyces phage AbbeyMikolon YP_009796734.1
Streptomyces phage Amela YP_009208293.1
Streptomyces phage Attoomi YP_009796793.1
Streptomyces phage Caliburn YP_009207112.1
Streptomyces phage Danzina YP_009592381.1
Streptomyces phage Hiyaa YP_009818454.1
Streptomyces phage Hydra YP_009616515.1
Streptomyces phage Izzy YP_009215394.1
Streptomyces phage Lannister YP_009200956.1
Streptomyces phage Lika YP_008050872.1
Streptomyces phage Nanodon YP_009287801.1
Streptomyces phage phiCAM YP_009592095.1
Streptomyces phage phiELB20 YP_009591473.1
Streptomyces phage phiHau3 YP_006906194.1
Streptomyces phage R4 YP_006990129.1
Streptomyces phage Rowa YP_009796846.1
Streptomyces phage SF1 YP_009199259.1
Streptomyces phage SF1 YP_009199281.1
Streptomyces phage SF3 YP_009213140.1
Streptomyces phage Sujidade YP_008051418.1
Streptomyces phage VWB NP_958286.1
Streptomyces phage Zemlya YP_008060249.1
Tsukamurella phage TPA4 YP_009274354.1