Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acanthamoeba polyphaga lentillevirus EJN40987.1
Achromobacter phage Mano YP_010037949.1
Achromobacter phage vB_AchrS_AchV4 YP_009997611.1
Acinetobacter phage AB1 YP_009613827.1
Acinetobacter phage AbP2 YP_009609855.1
Acinetobacter phage AP22 YP_006383818.1
Acinetobacter phage LZ35 YP_009291917.1
Acinetobacter phage vB_AbaM-IME-AB2 YP_009592209.1
Acinetobacter phage WCHABP1 YP_009604571.1
Acinetobacter phage WCHABP12 YP_009600523.1
Acinetobacter phage YMC-13-01-C62 YP_009055451.1
Acinetobacter phage YMC11/12/R2315 YP_009203587.1
Aeribacillus phage AP45 YP_009831919.1
Aeromonas phage 4L372D YP_009846699.1
Aeromonas phage 4_D05 YP_010053035.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677957.1
Aeromonas phage vB_AsaM-56 (phage 56-Popoff) YP_007007711.1
Aeromonas phage vB_AsaM-56 (phage 56-Popoff) YP_007007759.1
Agrobacterium phage 7-7-1 YP_007006524.1
Alphaproteobacteria virus phiJl001 YP_223956.1
Alteromonas phage vB_AmeM_PT11-V22 YP_009855766.1
Anoxybacillus phage A403 YP_009837588.1
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610256.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815725.1
Arthrobacter phage Bridgette YP_009815241.1
Arthrobacter phage Constance YP_009815312.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815795.1
Arthrobacter phage Decurro YP_009191314.1
Arthrobacter phage Eileen YP_009815450.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594381.1
Arthrobacter phage Judy YP_009815518.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815869.1
Arthrobacter phage Kuleana YP_009884847.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818590.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818592.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818593.1
Arthrobacter phage Peas YP_009815586.1
Arthrobacter phage TripleJ YP_009884445.1
Arthrobacter phage vB_ArS-ArV2 YP_008857902.1
Arthrobacter phage vB_ArS-ArV2 YP_008857906.1
Azospirillum phage Cd YP_001686852.1
Azospirillum phage Cd YP_001686855.1
Azospirillum phage Cd YP_001686898.1
Azospirillum phage Cd YP_001686905.1
Bacillus phage 250 YP_009219610.1
Bacillus phage AR9 YP_009283153.1
Bacillus phage BalMu-1 YP_009276807.1
Bacillus phage Bastille YP_006907496.1
Bacillus phage BCASJ1c YP_164385.1
Bacillus phage BceA1 YP_009829842.1
Bacillus phage BSP38 YP_009840531.1
Bacillus phage BSP38 YP_009840673.1
Bacillus phage BtCS33 YP_006488696.1
Bacillus phage CAM003 YP_009037168.1
Bacillus phage Carmen17 YP_009837327.1
Bacillus phage Deep-Purple YP_009833644.1
Bacillus phage Eldridge YP_009274900.1
Bacillus phage Evoli YP_009035793.1
Bacillus phage Fah YP_512333.1
Bacillus phage Fah YP_512336.1
Bacillus phage Gamma YP_338207.1
Bacillus phage Hoody T YP_009035448.1
Bacillus phage IEBH YP_002154407.1
Bacillus phage IEBH YP_002154408.1
Bacillus phage Mater YP_009150989.1
Bacillus phage Mater YP_009151012.1
Bacillus phage Pascal YP_009151495.1
Bacillus phage Pavlov YP_009197497.1
Bacillus phage Pavlov YP_009197506.1
Bacillus phage PBC1 YP_006383479.1
Bacillus phage PBS1 YP_009664343.1
Bacillus phage phBC6A51 NP_852482.1
Bacillus phage phBC6A51 NP_852548.1
Bacillus phage phBC6A51 NP_852549.1
Bacillus phage phBC6A52 NP_852562.1
Bacillus phage phi4J1 YP_009218186.1
Bacillus phage phiCM3 YP_009009173.1
Bacillus phage phiCM3 YP_009009179.1
Bacillus phage phIS3501 YP_007004335.1
Bacillus phage vB_BanS-Tsamsa YP_008873334.1
Bacillus phage vB_BceS-MY192 YP_009830041.1
Bacillus phage vB_BceS-MY192 YP_009830044.1
Bacillus phage vB_BceS-MY192 YP_009830067.1
Bacillus phage vB_BhaS-171 YP_009273362.1
Bacillus phage vB_BmeM-Goe8 YP_009850003.1
Bacillus phage vB_BsuM-Goe3 YP_009832043.1
Bacillus phage vB_BtS_B83 YP_009845473.1
Bacillus phage vB_BtS_B83 YP_009845474.1
Bacillus phage vB_BtS_BMBtp14 YP_009830669.1
Bacillus phage vB_BtS_BMBtp14 YP_009830670.1
Bacillus phage vB_BtS_BMBtp14 YP_009830674.1
Bacillus phage vB_BtS_BMBtp3 YP_009194014.1
Bacillus phage vB_BtS_BMBtp3 YP_009194015.1
Bacillus phage vB_BtS_BMBtp3 YP_009194019.1
Bacillus phage Waukesha92 YP_009099298.1
Bacillus phage Waukesha92 YP_009099299.1
Bacillus phage Waukesha92 YP_009099302.1
Bacillus phage WBeta YP_459988.1
Bacillus phage WBeta YP_459992.1
Bacillus virus 1 YP_001425626.1
Bacillus virus 1 YP_001522916.1
Bacillus virus SPbeta NP_046624.1
Bacillus virus SPbeta NP_046633.1
Bacillus virus SPbeta NP_046637.1
Bacteriophage Lily YP_009202248.1
Bacteriophage Phobos YP_009997760.1
Bdellovibrio phage phi1422 (vB_BbaM-phi1422) YP_007007090.1
Bordetella phage BPP-1 NP_958701.1
Bordetella phage CN1 YP_009793877.1
Bordetella phage CN2 YP_009793956.1
Bordetella phage FP1 YP_009794037.1
Bordetella phage MW2 YP_009794118.1
Brevibacillus phage Abouo YP_009220107.1
Brevibacillus phage Davies YP_008858690.1
Brevibacillus phage Davies YP_008858691.1
Brevibacillus phage Jenst YP_009199128.1
Brevibacillus phage Jenst YP_009199226.1
Brevibacillus phage Jimmer1 YP_009226327.1
Brevibacillus phage Jimmer1 YP_009226376.1
Brevibacillus phage Jimmer2 YP_009606444.1
Brevibacillus phage Jimmer2 YP_009606493.1
Brevibacillus phage Osiris YP_009215077.1
Brevibacillus phage Osiris YP_009215078.1
Brochothrix phage BL3 YP_004301567.1
Brochothrix phage BL3 YP_004301575.1
Brochothrix phage NF5 YP_004301305.1
Brucella phage BiPBO1 YP_009304047.1
Burkholderia phage AP3 YP_009785092.1
Burkholderia phage AP3 YP_009785130.1
Burkholderia phage Bcep176 YP_355355.1
Burkholderia phage Bcep22 (Burkholderia cenocepacia phage Bcep22) NP_944241.1
Burkholderia phage BcepB1A YP_024899.2
Burkholderia phage BcepC6B YP_024964.1
Burkholderia phage BcepIL02 YP_002922680.1
Burkholderia phage BcepMigl YP_007236754.1
Burkholderia phage BcepMu YP_024689.1
Burkholderia phage DC1 YP_006589938.1
Burkholderia phage KS10 YP_002221429.1
Burkholderia phage KS10 YP_002221430.1
Burkholderia phage KS5 YP_004306412.1
Burkholderia phage Mica YP_010038017.1
Burkholderia phage Mica YP_010038018.1
Burkholderia phage phi1026b NP_945092.1
Burkholderia phage phi1026b NP_945111.1
Burkholderia phage phi644-2 YP_001111148.1
Burkholderia phage phiE094 YP_010114040.1
Burkholderia phage phiE12-2 YP_001111156.1
Burkholderia phage phiE125 NP_536425.1
Burkholderia phage phiE255 YP_001111245.1
Burkholderia phage vB_BceS_AH2 YP_006561154.1
Caulobacter phage CcrBL10 YP_009808866.1
Caulobacter phage CcrBL10 YP_009808975.1
Caulobacter phage CcrBL9 YP_009809864.1
Caulobacter phage CcrBL9 YP_009809880.1
Caulobacter phage CcrBL9 YP_009809891.1
Caulobacter phage CcrColossus YP_006988421.1
Caulobacter phage CcrPW YP_009809366.1
Caulobacter phage CcrSC YP_009810436.1
Caulobacter phage Sansa YP_009785400.1
Caulobacter virus Karma YP_006989531.1
Caulobacter virus Magneto YP_006988829.1
Caulobacter virus phiCbK YP_006988045.1
Caulobacter virus Rogue YP_006989176.1
Caulobacter virus Swift YP_006989879.1
Cellulophaga phage phi13:2 YP_008242067.1
Citrobacter phage CF1 DK-2017 YP_009790267.1
Citrobacter phage Sazh YP_009812443.1
Citrobacter phage Stevie YP_009148789.1
Clostridium phage CDKM15 YP_009830917.1
Clostridium phage CDKM9 YP_009830839.1
Clostridium phage CDMH1 YP_009032186.1
Clostridium phage CDMH1 YP_009032218.1
Clostridium phage phi3626 NP_612854.1
Clostridium phage phiCD211 YP_009221615.1
Clostridium phage phiCD211 YP_009221643.1
Clostridium phage phiCD211 YP_009221728.1
Clostridium phage phiCD211 YP_009221729.1
Clostridium phage phiCD211 YP_009221731.1
Clostridium phage phiCD211 YP_009221753.1
Clostridium phage phiCD211 YP_009221754.1
Clostridium phage phiCD211 YP_009221755.1
Clostridium phage phiCD211 YP_009221769.1
Clostridium phage phiCD211 YP_009221774.1
Clostridium phage phiCD505 YP_009195803.1
Clostridium phage phiCD6356 YP_004306138.1
Clostridium phage phiCDHM19 YP_009216928.1
Clostridium phage phiCT19406A YP_009277280.1
Clostridium phage phiCT19406C YP_009218031.1
Clostridium phage phiCT453A YP_009216650.1
Clostridium phage phiCT453B YP_009217956.1
Clostridium phage phiCT9441A YP_009219372.1
Clostridium phage phiCTC2A YP_009277213.1
Clostridium phage phiMMP01 YP_009206164.1
Clostridium phage phiMMP01 YP_009206167.1
Clostridium phage phiMMP02 YP_006990520.1
Clostridium phage phiMMP02 YP_006990524.1
Clostridium phage phiMMP03 YP_009214229.1
Clostridium phage PhiS63 YP_006383529.1
Clostridium phage vB_CpeS-CP51 YP_008058954.1
Clostridium phage vB_CpeS-CP51 YP_008058955.1
Clostridium virus phiC2 YP_001110764.1
Clostridium virus phiCD27 YP_002290920.1
Clostridium virus phiCD27 YP_002290921.1
Corynebacterium phage Juicebox YP_009812797.1
Corynebacterium phage Juicebox YP_009812804.1
Corynebacterium phage Lederberg YP_009849010.1
Corynebacterium phage phi673 YP_009639706.1
Corynebacterium phage SamW YP_009812740.1
Corynebacterium phage StAB YP_009847976.1
Cronobacter phage CS01 YP_009814926.1
Cronobacter phage phiES15 YP_006590016.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987602.1
Edwardsiella virus pEtSU YP_009821999.1
Enterobacter phage Arya YP_009284316.1
Enterobacter phage KNP7 YP_010278133.1
Enterobacter phage Tyrion YP_009287772.1
Enterobacteria phage BP-4795 YP_001449258.1
Enterobacteria phage mEp237 YP_007111408.1
Enterobacteria phage mEp237 YP_007111411.1
Enterobacteria phage mEp237 YP_007111412.1
Enterobacteria phage phiJLA23 YP_009784116.1
Enterobacteria phage vB_EcoS_IME18 YP_009800766.1
Enterobacteria phage vB_EcoS_Rogue1 YP_007112207.1
Enterobacteria phage VT2phi_272 YP_009187324.1
Enterococcus phage EF62phi YP_006218702.1
Enterococcus phage EF62phi YP_006218714.1
Enterococcus phage phiEf11 YP_003358826.1
Enterococcus phage phiFL4A YP_003347358.1
Enterococcus phage vB_EfaS_IME197 YP_009188802.1
Erwinia phage Ea35-70 YP_009004887.1
Erwinia phage PEp14 YP_005098447.1
Erwinia phage vB_EamM_Asesino YP_009290736.1
Erwinia phage vB_EamM_Deimos-Minion YP_009605242.1
Erwinia phage vB_EamM_Desertfox YP_009621835.1
Erwinia phage vB_EamM_RAY YP_009605561.1
Erwinia phage vB_EamM_Simmy50 YP_009605881.1
Erwinia phage vB_EamM_Special G YP_009606203.1
Erwinia phage vB_EhrS_59 YP_009824084.1
Escherichia phage 172-1 YP_009208157.1
Escherichia phage aalborv YP_009902146.1
Escherichia phage aaroes YP_009901910.1
Escherichia phage ADB-2 YP_007112693.1
Escherichia phage atuna YP_009901352.1
Escherichia phage C119 YP_009615896.1
Escherichia phage D108 YP_003335750.1
Escherichia phage D6 YP_009914748.1
Escherichia phage D6 YP_009914749.1
Escherichia phage damhaus YP_009902020.1
Escherichia phage DTL YP_009795709.1
Escherichia phage e4/1c YP_009036064.1
Escherichia phage egaa YP_009904888.1
Escherichia phage grams YP_009901818.1
Escherichia phage haarsle YP_009902043.1
Escherichia phage herni YP_009901679.1
Escherichia phage HK633 YP_007112322.1
Escherichia phage HK639 YP_004934078.1
Escherichia phage HK639 YP_004934080.1
Escherichia phage Jk06 YP_277484.1
Escherichia phage JMPW1 YP_009594229.1
Escherichia phage JMPW2 YP_009594149.1
Escherichia phage LL5 YP_009802523.1
Escherichia phage Mu NP_050606.1
Escherichia phage N15 NP_046944.1
Escherichia phage PA2 YP_009180895.1
Escherichia phage PGN590 YP_009902180.1
Escherichia phage phiEB49 YP_009018686.1
Escherichia phage phiKP26 YP_009614677.1
Escherichia phage phiV10 YP_512295.1
Escherichia phage SECphi27 YP_009965925.1
Escherichia phage Skarpretter YP_009816884.1
Escherichia phage SRT8 YP_009615441.1
Escherichia phage T1 YP_003885.1
Escherichia phage tiwna YP_010064895.1
Escherichia phage TL-2011b YP_007001961.1
Escherichia phage Tls YP_001285510.1
Escherichia phage tonijn YP_009901294.1
Escherichia phage tonn YP_009900980.1
Escherichia phage tonnikala YP_009901186.1
Escherichia phage tunus YP_009901087.1
Escherichia phage Utah YP_009999357.1
Escherichia phage vB_EcoM-ep3 YP_009100009.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECO1230-10 YP_009168926.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECOO78 YP_009600685.1
Escherichia phage vB_EcoS Sa179lw YP_010053186.1
Escherichia phage vB_EcoS-12210I YP_009900857.1
Escherichia phage vB_EcoS-95 YP_009818083.1
Escherichia phage vB_EcoS-DELF2 YP_009902326.1
Escherichia phage vB_EcoS-IME253 YP_009789189.1
Escherichia phage vB_EcoS_ACG-M12 YP_006987823.1
Escherichia phage vB_EcoS_AHP42 YP_009056582.1
Escherichia phage vB_EcoS_AHS24 YP_009055411.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKS96 YP_009056120.1
Escherichia phage vB_EcoS_CEB_EC3a YP_009789302.1
Escherichia phage vB_EcoS_ESCO41 YP_009789921.1
Escherichia phage vB_EcoS_G29-2 YP_009901565.1
Escherichia phage vB_EcoS_IME347 YP_009800860.1
Escherichia phage vB_EcoS_IME542 YP_009824904.1
Escherichia phage vB_EcoS_PHB17 YP_010064590.1
Escherichia phage vB_EcoS_SH2 YP_009790554.1
Escherichia phage vB_EcoS_swan01 YP_009824248.1
Escherichia phage vB_EcoS_W011D YP_010064670.1
Escherichia phage vB_Eco_SLUR29 YP_010064815.1
Escherichia phage vojen YP_009901736.1
Escherichia virus P2-2H1 YP_009877208.1
Escherichia virus Rtp YP_398951.1
Faecalibacterium phage FP_Brigit YP_009797024.1
Faecalibacterium phage FP_Brigit YP_009797025.1
Faecalibacterium phage FP_Lagaffe YP_009797227.1
Faecalibacterium phage FP_Lugh YP_009797260.1
Faecalibacterium phage FP_Lugh YP_009797261.1
Faecalibacterium phage FP_Taranis YP_009797354.1
Faecalibacterium phage FP_Taranis YP_009797355.1
Faecalibacterium phage FP_Taranis YP_009797436.1
Faecalibacterium phage FP_Taranis YP_009797437.1
Faecalibacterium phage FP_Toutatis YP_009797440.1
Faecalibacterium phage FP_Toutatis YP_009797441.1
Flavobacterium phage 11b YP_112486.1
Flavobacterium phage 1H YP_009321841.1
Flavobacterium phage 1H YP_009321869.1
Flavobacterium phage 23T YP_009592333.1
Flavobacterium phage 23T YP_009592365.1
Flavobacterium phage 2A YP_009322898.1
Flavobacterium phage 2A YP_009322933.1
Flavobacterium phage 6H YP_008320439.1
Flavobacterium phage 6H YP_008320477.1
Flavobacterium phage vB_FspS_filifjonk9-1 YP_009854616.1
Flavobacterium phage vB_FspS_hemulen6-1 YP_009854759.1
Flavobacterium phage vB_FspS_laban6-1 YP_009854855.1
Flavobacterium phage vB_FspS_lillamy9-1 YP_009854890.1
Flavobacterium phage vB_FspS_morran9-1 YP_009854962.1
Flavobacterium phage vB_FspS_mumin9-1 YP_009855030.1
Flavobacterium phage vB_FspS_mymlan6-1 YP_009855098.1
Flavobacterium phage vB_FspS_sniff9-1 YP_009855171.1
Flavobacterium phage vB_FspS_snork6-1 YP_009855244.1
Flavobacterium phage vB_FspS_stinky9-1 YP_009855383.1
Flavobacterium phage vB_FspS_tooticki6-1 YP_009855513.1
Geobacillus phage GBK2 YP_009010514.1
Geobacillus phage GBSV1 YP_764496.1
Geobacillus phage GBSV1 YP_764504.1
Geobacillus phage GBSV1 YP_764505.1
Geobacillus phage TP-84 YP_009600096.1
Geobacillus virus E2 YP_001285835.1
Gordonia phage Apricot YP_009806901.1
Gordonia phage Attis YP_009595798.1
Gordonia phage Azula YP_010109971.1
Gordonia phage Bachita YP_009276266.1
Gordonia phage Bantam YP_009287534.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300828.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795521.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795533.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302798.1
Gordonia phage Blino YP_010114136.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276669.1
Gordonia phage BritBrat YP_009276568.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820646.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287255.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009292001.1
Gordonia phage Catfish YP_010050828.1
Gordonia phage ClubL YP_009273188.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281305.1
Gordonia phage Dardanus YP_010050904.1
Gordonia phage Dardanus YP_010050905.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807170.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807240.1
Gordonia phage DumpsterDude YP_010001112.1
Gordonia phage Eyre YP_009292424.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822333.1
Gordonia phage Fireball YP_010104264.1
Gordonia phage Fireball YP_010104265.1
Gordonia phage Frokostdame YP_010096922.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324427.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324433.1
Gordonia phage Getalong YP_009814169.1
Gordonia phage GMA1 YP_009273257.1
Gordonia phage GMA4 YP_009276388.1
Gordonia phage GRU3 YP_009276111.1
Gordonia phage Gsput1 YP_009275718.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304150.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289852.1
Gordonia phage Horus YP_009808292.1
Gordonia phage Jace YP_009801674.1
Gordonia phage JuJu YP_010103746.1
Gordonia phage Kita YP_009301407.1
Gordonia phage Kudefre YP_010246560.1
Gordonia phage Lucky10 YP_009304298.1
Gordonia phage McGonagall YP_009274031.1
Gordonia phage Neville YP_010245896.1
Gordonia phage Neville YP_010245897.1
Gordonia phage Nyceirae YP_009277954.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301777.1
Gordonia phage Octobien14 YP_010246288.1
Gordonia phage OneUp YP_009274553.1
Gordonia phage Phistory YP_009808396.1
Gordonia phage Pupper YP_010058972.1
Gordonia phage Pupper YP_010059015.1
Gordonia phage Rabbitrun YP_010246155.1
Gordonia phage Rabbitrun YP_010246156.1
Gordonia phage Ruthy YP_009806993.1
Gordonia phage Schmidt YP_010050974.1
Gordonia phage Schmidt YP_010050975.1
Gordonia phage Schnabeltier YP_009303423.1
Gordonia Phage Sephiroth YP_010246430.1
Gordonia phage Skog YP_010059266.1
Gordonia phage Skog YP_010059316.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269266.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303035.1
Gordonia phage Sour YP_009625615.1
Gordonia phage Splinter YP_009275393.1
Gordonia phage Splinter YP_009275394.1
Gordonia phage Syleon YP_010246701.1
Gordonia phage TillyBobJoe YP_010098213.1
Gordonia phage TinaLin YP_010051053.1
Gordonia phage TinaLin YP_010051054.1
Gordonia phage Toast YP_010001181.1
Gordonia phage Trax YP_010246025.1
Gordonia phage Trax YP_010246026.1
Gordonia phage TZGordon YP_010051129.1
Gordonia phage TZGordon YP_010051130.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302869.1
Gordonia phage Utz YP_009274982.1
Gordonia phage Vendetta YP_009273971.1
Gordonia phage Vendetta YP_009273972.1
Gordonia phage Walrus YP_010101688.1
Gordonia phage William YP_010001263.1
Gordonia phage Wizard YP_009274086.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304369.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301232.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289702.1
Haemophilus phage SuMu YP_007002910.1
Klebsiella phage Seifer YP_009841538.1
Klebsiella phage SopranoGao YP_010078944.1
Klebsiella phage ST147-VIM1phi7.1 YP_009882559.1
Klebsiella phage YMC16/01/N133_KPN_BP YP_009997622.1
Klebsiella phage YMC16/01/N133_KPN_BP YP_009997683.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803375.1
Lactobacillus phage CL1 YP_009206698.1
Lactobacillus phage CL1 YP_009206705.1
Lactobacillus phage iLp1308 YP_009208870.1
Lactobacillus phage iLp1308 YP_009208877.1
Lactobacillus phage iLp84 YP_009197552.1
Lactobacillus phage iLp84 YP_009197553.1
Lactobacillus phage J-1 YP_008767286.1
Lactobacillus phage JCL1032 YP_007003000.1
Lactobacillus phage KC5a YP_529848.1
Lactobacillus phage Lb YP_009802444.1
Lactobacillus phage LBR48 YP_009168545.1
Lactobacillus phage Lc-Nu YP_358780.1
Lactobacillus phage Lc-Nu YP_358795.1
Lactobacillus phage LF1 YP_007003237.1
Lactobacillus phage LfeSau YP_009223132.1
Lactobacillus phage LJ YP_009835566.1
Lactobacillus phage Lrm1 YP_002117707.1
Lactobacillus phage phiadh NP_050120.1
Lactobacillus phage phiadh NP_050133.1
Lactobacillus phage phiAQ113 YP_007173636.1
Lactobacillus phage phiAT3 YP_025040.1
Lactobacillus phage phig1e NP_695142.1
Lactobacillus phage phig1e NP_695143.1
Lactobacillus phage phiLdb YP_008770189.1
Lactobacillus phage PL-1 YP_008767345.1
Lactobacillus phage PLE3 YP_009292677.1
Lactobacillus phage T25 YP_009829535.1
Lactobacillus prophage Lj771 YP_001642347.1
Lactobacillus prophage Lj928 NP_958514.1
Lactobacillus prophage Lj965 NP_958562.1
Lactococcus phage 28201 YP_009279475.1
Lactococcus phage 50101 YP_009283221.1
Lactococcus phage 50902 YP_009900672.1
Lactococcus phage 63301 YP_009279704.1
Lactococcus phage 949 YP_004306216.1
Lactococcus phage 98201 YP_009286318.1
Lactococcus phage AM1 YP_009905028.1
Lactococcus phage AM4 YP_009905350.1
Lactococcus phage bIL285 NP_076576.1
Lactococcus phage bIL311 NP_076781.1
Lactococcus phage bIL312 NP_076806.1
Lactococcus phage LW81 YP_009905212.1
Lactococcus phage P1045 YP_009900769.1
Lactococcus phage P1048 YP_009905566.1
Lactococcus phage P335 sensu lato NP_839918.1
Lactococcus phage phiL47 YP_009006948.1
Lactococcus phage phiLC3 NP_996697.1
Lactococcus phage PLgT-1 YP_009279677.1
Lactococcus phage Q33 YP_009900634.1
Lactococcus phage r1t NP_695052.1
Lactococcus phage TP901-1 NP_112667.1
Lactococcus phage WRP3 YP_009147717.1
Leptospira phage LE1 YP_009860218.1
Leptospira phage LE3 YP_009835474.1
Leptospira phage LE4 YP_009835555.1
Leuconostoc phage phiMH1 YP_010083049.1
Liberibacter phage SC1 YP_007011074.1
Liberibacter phage SC2 YP_007011115.1
Listeria phage A006 YP_001468871.1
Listeria phage A500 YP_001468418.1
Listeria phage A500 YP_001468419.1
Listeria phage B054 YP_001468746.1
Listeria phage LP-HM00113468 YP_009907763.1
Listeria phage vB_LmoS_188 YP_009204875.1
Mannheimia phage vB_MhM_3927AP2 YP_009196051.1
Mannheimia phage vB_MhS_1152AP2 YP_009213811.1
Mannheimia phage vB_MhS_535AP2 YP_009203418.1
Megavirus chiliensis AEQ33389.1
Microbacterium phage Min1 YP_001294763.1
Microbacterium phage Min1 YP_001294828.1
Microbacterium phage Scamander YP_010050620.1
Microcystis phage MaMV-DC YP_009217718.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009595.1
Mycobacterium phage Acadian YP_009013403.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530919.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952283.1
Mycobacterium phage Adonis YP_009952377.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018554.1
Mycobacterium phage Alexphander YP_009954426.1
Mycobacterium phage AlishaPH YP_009952472.1
Mycobacterium phage Amelie YP_009952556.1
Mycobacterium phage Amgine YP_009951811.1
Mycobacterium phage Aminay YP_009950196.1
Mycobacterium phage Amohnition YP_009951909.1
Mycobacterium phage Anaya YP_009614064.1
Mycobacterium phage Angelica YP_003856921.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191238.1
Mycobacterium phage Apocalypse YP_009952640.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205507.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205222.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604431.1
Mycobacterium phage Avani YP_009013149.1
Mycobacterium phage Badfish YP_009190102.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193499.1
Mycobacterium phage Baka YP_009636270.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531268.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009019022.1
Mycobacterium phage Beezoo YP_009952737.1
Mycobacterium phage Bella96 YP_009952835.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031162.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858971.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200669.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303195.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303198.1
Mycobacterium phage BirdsNest YP_009949506.1
Mycobacterium phage BobaPhett YP_009954836.1
Mycobacterium phage Bromden YP_010013269.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214960.1
Mycobacterium phage Bryler YP_009951324.1
Mycobacterium phage Bubbles123 YP_009955055.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125044.1
Mycobacterium phage ByChance YP_009955248.1
Mycobacterium phage Byougenkin YP_009955350.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409220.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409242.1
Mycobacterium phage CELFI YP_010012755.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125894.1
Mycobacterium phage Che9c NP_817724.1
Mycobacterium phage Che9d NP_818026.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215645.1
Mycobacterium phage Chris YP_009952933.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614364.1
Mycobacterium phage CicholasNage YP_010100934.1
Mycobacterium phage Coco12 YP_009955649.1
Mycobacterium phage Colbert YP_009191040.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950659.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654939.1
Mycobacterium phage Corndog NP_817904.1
Mycobacterium phage Corndog NP_817927.1
Mycobacterium phage Cornie YP_009856224.1
Mycobacterium phage Courthouse YP_009011987.1
Mycobacterium phage CRB2 YP_009949901.1
Mycobacterium phage CrimD YP_003857015.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410915.1
Mycobacterium phage Curiosium YP_009953034.1
Mycobacterium phage DarthP YP_009952003.1
Mycobacterium phage DarthPhader YP_010061641.1
Mycobacterium phage DeadP YP_009016940.1
Mycobacterium phage Demsculpinboyz YP_009963753.1
Mycobacterium phage DirkDirk YP_010105439.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013599.1
Mycobacterium phage DotProduct YP_009638404.1
Mycobacterium phage Doug YP_009956185.1
Mycobacterium phage DRBy19 YP_009956286.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530615.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530637.1
Mycobacterium phage DyoEdafos YP_010013387.1
Mycobacterium phage Ekdilam YP_009952095.1
Mycobacterium phage Ellie YP_009952186.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211126.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950389.1
Mycobacterium phage Eremos YP_009191140.1
Mycobacterium phage Faith1 YP_004538984.1
Mycobacterium phage Fancypants YP_009956925.1
Mycobacterium phage Findley YP_009951132.1
Mycobacterium phage Finemlucis YP_010012878.1
Mycobacterium phage Fionnbharth YP_009150911.1
Mycobacterium phage Firehouse51 YP_009957140.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206774.1
Mycobacterium phage Fortunato YP_010089229.1
Mycobacterium phage Frankie YP_009957350.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011276.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124810.1
Mycobacterium phage Gandalph YP_009957558.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292554.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282286.1
Mycobacterium phage Godines YP_009616379.1
Mycobacterium phage Gorge YP_009957768.1
Mycobacterium phage GUmbie YP_009018920.1
Mycobacterium phage GuuelaD YP_010013009.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125225.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409111.1
Mycobacterium phage Harley YP_009957870.1
Mycobacterium phage Heath YP_010109583.1
Mycobacterium phage Henu3 YP_009950297.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032262.1
Mycobacterium phage Hurricane YP_009951716.1
Mycobacterium phage Imvubu YP_009949987.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410731.1
Mycobacterium phage JacAttac YP_009018359.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004590.1
Mycobacterium phage jaws YP_009638036.1
Mycobacterium phage JoeDirt YP_009635882.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009238.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409675.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125799.1
Mycobacterium phage Kikipoo YP_009208594.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198151.1
Mycobacterium phage Kingsley YP_009958690.1
Mycobacterium phage KingTut YP_010096550.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953138.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212786.1
Mycobacterium phage Krueger YP_009951420.1
Mycobacterium phage Krypton555 YP_010012624.1
Mycobacterium phage Krypton555 YP_010012625.1
Mycobacterium phage Larva YP_009016405.1
Mycobacterium phage LastHope YP_009953240.1
Mycobacterium phage LaterM YP_009953340.1
Mycobacterium phage Laurie YP_010012412.1
Mycobacterium phage LeBron YP_003857169.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950753.1
Mycobacterium phage LilMcDreamy YP_009949606.1
Mycobacterium phage LittleE YP_009637007.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202425.1
Mycobacterium phage Lumos YP_010012496.1
Mycobacterium phage Mahavrat YP_009959308.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043320.1
Mycobacterium phage Mantra YP_009959407.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953437.1
Mycobacterium phage Marshawn YP_009953539.1
Mycobacterium phage Mattes YP_009959515.1
Mycobacterium phage Mendokysei YP_009964144.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213310.1
Mycobacterium phage MilleniumForce YP_009959711.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125520.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124050.1
Mycobacterium phage Misha28 YP_009960016.1
Mycobacterium phage MooMoo YP_009963644.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195292.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215547.1
Mycobacterium phage Mutaforma13 YP_009591355.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052123.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953633.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003879.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953735.1
Mycobacterium phage Obutu YP_010103833.1
Mycobacterium phage OhShagHennessy YP_010114737.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043642.1
Mycobacterium phage OldBen YP_009960730.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014307.1
Mycobacterium phage Omega NP_818400.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201676.1
Mycobacterium phage Optimus YP_009590947.1
Mycobacterium phage Orion YP_655142.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198904.1
Mycobacterium phage OwlsT2W YP_009960938.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950847.1
Mycobacterium phage Patt YP_009950575.1
Mycobacterium phage PG1 NP_943824.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014653.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409870.1
Mycobacterium phage Phipps YP_009211844.1
Mycobacterium phage phiT46-1 YP_010050664.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564142.1
Mycobacterium phage Phrappuccino YP_010059729.1
Mycobacterium phage Phrappuccino YP_010059850.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655323.1
Mycobacterium phage Piper2020 YP_009961142.1
Mycobacterium phage Pixie YP_009637383.1
Mycobacterium phage Pops YP_009190003.1
Mycobacterium phage Prithvi YP_009953831.1
Mycobacterium phage Quesadilla YP_009949803.1
Mycobacterium phage QuickMath YP_009961769.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194578.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655722.1
Mycobacterium phage Ramsey YP_002241834.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950941.1
Mycobacterium phage Raymond7 YP_010051834.1
Mycobacterium phage Redi YP_009017103.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410247.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841074.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409966.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817805.1
Mycobacterium phage Royals2015 YP_009961978.1
Mycobacterium phage Rumpelstiltskin YP_009017265.1
Mycobacterium phage Ryadel YP_010097545.1
Mycobacterium phage Ryadel YP_010097567.1
Mycobacterium phage Saal YP_009007515.1
Mycobacterium phage Saguaro YP_009949709.1
Mycobacterium phage Sandalphon YP_009962088.1
Mycobacterium phage Sbash YP_009124698.1
Mycobacterium phage Serendipitous YP_009950096.1
Mycobacterium phage Shandong1 YP_009951520.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202677.1
Mycobacterium phage ShiVal YP_009189284.1
Mycobacterium phage Silverleaf YP_010101343.1
Mycobacterium phage SirPhilip YP_009953929.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051172.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197033.1
Mycobacterium phage Soto YP_009100855.1
Mycobacterium phage Soul22 YP_009963865.1
Mycobacterium phage Sparky YP_009125426.1
Mycobacterium phage Sparky YP_009125427.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607866.1
Mycobacterium phage Spikelee YP_009962505.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018455.1
Mycobacterium phage Suffolk YP_009005693.1
Mycobacterium phage SwagPigglett YP_009962924.1
Mycobacterium phage Swish YP_009187556.1
Mycobacterium phage Taquito YP_009950483.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838002.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848868.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018093.1
Mycobacterium phage Thonko YP_009949395.1
Mycobacterium phage ThulaThula YP_009965080.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009951032.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596623.1
Mycobacterium phage Tourach YP_010013138.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469279.2
Mycobacterium phage Typha YP_010049715.1
Mycobacterium phage Typha YP_010049739.1
Mycobacterium phage UncleHowie YP_009168226.1
Mycobacterium phage Unicorn YP_009951223.1
Mycobacterium phage Urkel YP_009954025.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002697.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409577.1
Mycobacterium phage Veteran YP_009963134.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210898.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016835.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198720.1
Mycobacterium phage Wachhund YP_009963232.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410490.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123871.1
Mycobacterium phage Weirdo19 YP_010050745.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408696.1
Mycobacterium phage WillSterrel YP_009963439.1
Mycobacterium phage WIVsmall YP_008059939.1
Mycobacterium phage Xavia YP_009965247.1
Mycobacterium phage Ximenita YP_009951616.1
Mycobacterium phage Yoshi YP_009613962.1
Mycobacterium phage Yuna YP_009954127.1
Mycobacterium phage Yunkel11 YP_009954223.1
Mycobacterium phage Zapner YP_009963975.1
Mycobacterium phage Zavala YP_009954321.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614465.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032439.1
Mycobacterium virus Firecracker YP_009014414.1
Mycobacterium virus Firecracker YP_009014438.1
Mycobacterium virus MacnCheese YP_009638605.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667200.1
Nodularia phage vB_NpeS-2AV2 YP_009830331.1
Nodularia phage vB_NspS-kac65v151 YP_009844632.1
Nodularia phage vB_NspS-kac68v161 YP_009844842.1
Paenibacillus phage Diva YP_009197981.1
Paenibacillus phage Dragolir YP_010080178.1
Paenibacillus phage Eltigre YP_009838867.1
Paenibacillus phage HB10c2 YP_009195220.1
Paenibacillus phage Jacopo YP_009838934.1
Paenibacillus phage Jacopo YP_009838940.1
Paenibacillus phage Leyra YP_009836585.1
Paenibacillus phage Likha YP_009836651.1
Paenibacillus phage PBL1c YP_009836369.1
Paenibacillus phage PG1 YP_008129890.1
Paenibacillus phage PG1 YP_008129891.1
Paenibacillus phage phiIBB_P123 YP_008320371.1
Paenibacillus phage Rani YP_009224896.1
Paenibacillus phage Scottie YP_010082371.1
Paenibacillus phage Shelly YP_009598559.1
Paenibacillus phage Sitara YP_009203483.1
Paenibacillus phage Vegas YP_009196139.1
Paenibacillus phage Vegas YP_009196140.1
Paenibacillus phage Wanderer YP_010080250.1
Paenibacillus phage Wanderer YP_010080251.1
Paenibacillus phage Xenia YP_009201954.1
Paenibacillus phage Yyerffej YP_009838662.1
Paenibacillus phage Yyerffej YP_009838668.1
Pectinobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009595051.1
Propionibacterium phage E6 YP_009597017.1
Propionibacterium phage PFR1 YP_009287705.1
Propionibacterium phage PFR2 YP_009290938.1
Proteus phage VB_PmiS-Isfahan YP_009600621.1
Pseudoalteromonas phage BS5 YP_009322168.1
Pseudoalteromonas phage C5a YP_009787980.1
Pseudoalteromonas phage H101 YP_009225634.1
Pseudoalteromonas phage H105/1 YP_004327103.1
Pseudoalteromonas phage J2-1 YP_009791437.1
Pseudomonas phage AF YP_007237224.1
Pseudomonas phage B3 YP_164053.1
Pseudomonas phage C11 YP_009186916.1
Pseudomonas phage D3112 NP_938209.1
Pseudomonas phage Dobby YP_009816635.1
Pseudomonas phage Dobby YP_009816636.1
Pseudomonas phage F_HA0480sp/Pa1651 YP_009591687.1
Pseudomonas phage H70 YP_009152305.1
Pseudomonas phage JBD24 YP_007392765.1
Pseudomonas phage JBD25 YP_009168745.1
Pseudomonas phage JBD30 YP_007392309.1
Pseudomonas phage JBD5 YP_007392706.1
Pseudomonas phage JBD67 YP_009625941.1
Pseudomonas phage JBD69 YP_009273627.1
Pseudomonas phage JBD88a YP_007392409.1
Pseudomonas phage JBD93 YP_009274590.1
Pseudomonas phage JD024 YP_009042181.1
Pseudomonas phage JD18 YP_009168297.1
Pseudomonas phage JG004 YP_007002504.1
Pseudomonas phage K5 YP_009273783.1
Pseudomonas phage K8 YP_009199965.1
Pseudomonas phage LKO4 YP_009601816.1
Pseudomonas phage M6 YP_001294575.1
Pseudomonas phage MD8 YP_009289279.1
Pseudomonas phage MP1412 YP_006561031.1
Pseudomonas phage MP22 YP_001469131.1
Pseudomonas phage MP29 YP_002332427.1
Pseudomonas phage MP38 YP_002332314.1
Pseudomonas phage MP42 YP_006560499.1
Pseudomonas phage MP48 YP_009055230.1
Pseudomonas phage OBP YP_004958074.1
Pseudomonas phage PA10 YP_009598010.1
Pseudomonas phage PAE1 YP_009215752.1
Pseudomonas phage PAK_P1 YP_004327169.1
Pseudomonas phage PAK_P2 YP_008857190.1
Pseudomonas phage PAK_P4 YP_008859360.1
Pseudomonas phage PaMx11 YP_009196311.1
Pseudomonas phage PaoP5 YP_009224719.1
Pseudomonas phage PaP1 YP_007236435.1
Pseudomonas phage Persinger YP_010038049.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595632.1
Pseudomonas phage phi2 YP_009275652.1
Pseudomonas phage phiKZ NP_803680.1
Pseudomonas phage phiMK YP_009291214.1
Pseudomonas phage phiPSA1 (phiPSA1) YP_009043583.1
Pseudomonas phage PPpW-3 YP_008873222.1
Pseudomonas phage PPpW-3 YP_008873225.1
Pseudomonas phage PS-1 YP_009222798.1
Pseudomonas phage PspYZU01 YP_009997745.1
Pseudomonas phage SL2 YP_009619774.1
Pseudomonas phage vB_Pae-SS2019XI YP_010000181.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C2-10_Ab02 YP_009623435.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C2-10_Ab1 YP_007236844.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_MAG1 YP_009287444.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_PAO1_Ab18 YP_009125124.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_PAO1_Ab19 YP_009966456.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_PAO1_Ab30 YP_009125641.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_PM105 YP_009188530.1
Pseudomonas phage vB_Pae_BR319a YP_010101766.1
Pseudomonas phage ZC01 YP_009996867.1
Pseudomonas phage Zigelbrucke YP_009598076.1
Pseudomonas phage Zuri YP_009882973.1
Pseudomonas virus LPB1 YP_009146122.1
Pseudomonas virus Yua YP_001595848.1
Ralstonia phage Gerry YP_010078438.1
Ralstonia phage Gerry YP_010078467.1
Ralstonia phage Gervaise YP_010078705.1
Ralstonia phage GP4 YP_010078781.1
Ralstonia phage phiRSL1 YP_001949891.1
Ralstonia phage RS138 YP_009226508.1
Rheinheimera phage Barba21A YP_009823240.1
Rheinheimera phage Barba5S YP_009822681.1
Rheinheimera phage Barba8S YP_009822822.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba18A YP_009822959.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba19A YP_009823103.1
Rhizobium phage RR1-B YP_008129816.1
Rhodobacter phage RcapMu YP_004934650.1
Rhodococcus phage E3 YP_008061092.1
Rhodococcus phage REQ2 YP_005087084.1
Rhodococcus phage REQ2 YP_005087085.1
Rhodococcus phage REQ3 YP_005087196.1
Rhodococcus phage REQ3 YP_005087198.1
Rhodococcus phage Sleepyhead YP_009848254.1
Rhodococcus phage Sleepyhead YP_009848255.1
Rhodococcus phage Weasels2 YP_009596437.1
Riemerella phage RAP44 YP_007003609.1
Riemerella phage RAP44 YP_007003675.1
Riemerella phage RAP44 YP_007003678.1
Ruegeria phage DSS3-P1 YP_009099722.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V11 YP_009997364.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V16 YP_009997202.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V18 YP_009997282.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V7 YP_009997448.1
Salinibacter virus M1EM1 YP_009639326.1
Salinibacter virus M8CR30-2 YP_009639449.1
Salinivibrio phage SMHB1 YP_009786960.1
Salmonella phage 118970_sal1 YP_009323521.1
Salmonella phage 36 YP_009223423.1
Salmonella phage 37 YP_009221367.1
Salmonella phage BP12C YP_009300950.1
Salmonella phage epsilon15 NP_848246.1
Salmonella phage FSL SP-031 YP_008239612.1
Salmonella phage KFS-SE1 YP_009835992.1
Salmonella phage Lumpael YP_009816972.1
Salmonella phage phSE-2 YP_009280728.1
Salmonella phage SAP012 YP_009999792.1
Salmonella phage Season12 YP_009998626.1
Salmonella phage SEN34 YP_009191648.1
Salmonella phage SETP13 YP_008767044.1
Salmonella phage SeWh-1 YP_009999287.1
Salmonella phage SeZq-1 YP_009999308.1
Salmonella phage SI7 YP_009883361.1
Salmonella phage Siskin YP_009840723.1
Salmonella phage slyngel YP_009901469.1
Salmonella phage SPN1S YP_005098018.1
Salmonella phage SPN3UB YP_007011017.1
Salmonella phage SPN3US YP_009153395.1
Salmonella phage SSU5 YP_006906748.1
Salmonella phage TS13 YP_009999504.1
Salmonella phage vB_SalS_ABTNLsp1 YP_009999430.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS1 YP_009998846.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS2 YP_009998854.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS4 YP_009998928.1
Salmonella phage vB_SenS_ER19 YP_009998703.1
Salmonella phage vB_SenS_ER24 YP_009999184.1
Salmonella phage vB_SenS_ER3 YP_009999601.1
Salmonella phage vB_SenS_ER6 YP_009999665.1
Salmonella phage vB_SenS_PHB07 YP_009799814.1
Salmonella phage VB_StyS_BS5 YP_010053924.1
Salmonella phage YSD1 YP_009833570.1
Salmonella phage YSP2 YP_009796044.1
Salmonella virus FSLSP030 YP_008239831.1
Salmonella virus FSLSP088 YP_008239971.1
Salmonella virus iEPS5 YP_008240304.1
Salmonella virus SP126 YP_009618014.1
Serratia phage Parlo YP_009845023.1
Shewanella sp. phage 1/4 YP_009100448.1
Shewanella sp. phage 1/40 YP_009104145.1
Shigella phage JK16 YP_009900933.1
Shigella phage pSf-1 YP_008059776.1
Shigella phage pSf-2 YP_009112987.1
Shigella phage Sd1 YP_009791960.1
Shigella phage Sf12 YP_009792044.1
Shigella phage Sfin-1 YP_009804039.1
Shigella phage SfMu YP_009152188.1
Shigella phage SH6 YP_009787713.1
Shigella phage Shfl1 YP_004414839.1
Shigella phage vB_SflS-ISF001 YP_009792897.1
Shigella phage vB_SsoS-ISF002 YP_009609296.1
Shigella phage vB_SsoS_008 YP_009819460.1
Shigella virus 2019SD1 YP_009901459.1
Shigella virus Sfin-3 YP_009902240.1
Sinorhizobium phage PBC5 YP_010115361.1
Sphingobium phage Lacusarx YP_009600761.1
Staphylococcus phage 187 YP_239550.1
Staphylococcus phage 2638A YP_239824.1
Staphylococcus phage 92 YP_240786.1
Staphylococcus phage Henu2 YP_010079911.1
Staphylococcus phage IME1348_01 YP_010082996.1
Staphylococcus phage LH1 YP_010083341.1
Staphylococcus phage P630 YP_009830201.1
Staphylococcus phage phi2958PVL (phi2958PVL) YP_002267977.1
Staphylococcus phage phiBU01 YP_009113144.1
Staphylococcus phage phiJB YP_009188678.1
Staphylococcus phage phinm4 YP_009204373.1
Staphylococcus phage phiRS7 YP_008853755.1
Staphylococcus phage phiSa2wa_st1 YP_010083568.1
Staphylococcus phage phiSa2wa_st30 YP_010083711.1
Staphylococcus phage phiSa2wa_st5 YP_010083634.1
Staphylococcus phage phiSauS-IPLA35 YP_002332369.1
Staphylococcus phage phiSP44-1 YP_010081561.1
Staphylococcus phage PT1028 YP_239447.1
Staphylococcus phage PT1028 YP_239448.1
Staphylococcus phage SA137ruMSSAST121PVL YP_010083439.1
Staphylococcus phage SpaA1 YP_006560719.1
Staphylococcus phage StB27 YP_007236579.1
Staphylococcus phage StB27 YP_007236587.1
Staphylococcus phage TEM123 YP_006382260.1
Staphylococcus phage TEM126 YP_010079820.1
Staphylococcus phage vB_SauS-phiIPLA88 YP_002332485.1
Staphylococcus phage vB_SauS_fPfSau02 YP_010083212.1
Staphylococcus phage vB_SauS_phi2 YP_009204288.1
Staphylococcus phage vB_SpsS_QT1 YP_009823326.1
Staphylococcus phage vB_SpsS_QT1 YP_009823327.1
Staphylococcus phage X2 YP_240860.1
Staphylococcus virus 47 YP_240036.1
Staphylococcus virus phiMR11 YP_001604095.1
Staphylococcus virus phiMR25 YP_001949810.1
Stenotrophomonas phage vB_SmaS_DLP_5 YP_009620024.1
Streptococcus phage 20617 YP_009003368.1
Streptococcus phage 315.1 NP_795378.1
Streptococcus phage 315.4 NP_795545.1
Streptococcus phage 315.6 NP_795664.1
Streptococcus phage 5093 YP_002925127.1
Streptococcus phage Abc2 YP_003347434.1
Streptococcus phage EJ-1 NP_945249.1
Streptococcus phage EJ-1 NP_945254.1
Streptococcus phage IC1 YP_009043984.1
Streptococcus phage K13 YP_009042763.1
Streptococcus phage MM1 NP_150137.1
Streptococcus phage P9 YP_001469185.1
Streptococcus phage PH10 YP_002925138.1
Streptococcus phage PH15 YP_001974330.1
Streptococcus phage PH15 YP_001974334.1
Streptococcus phage phi3396 YP_001039893.1
Streptococcus phage phiARI0004 YP_009322372.1
Streptococcus phage phiARI0031 YP_009321817.1
Streptococcus phage phiARI0468-2 YP_009322708.1
Streptococcus phage phiARI0746 YP_009321541.1
Streptococcus phage phiARI0923 YP_009276892.1
Streptococcus phage phiBHN167 YP_008798287.1
Streptococcus phage phiNJ2 YP_006990372.1
Streptococcus phage Sfi21 NP_049994.1
Streptococcus phage SM1 NP_862847.1
Streptococcus phage SMP YP_950561.1
Streptococcus phage SpSL1 YP_009153002.1
Streptococcus phage Str-PAP-1 YP_009188467.1
Streptococcus phage YMC-2011 YP_006561232.1
Streptococcus phage YMC-2011 YP_006561233.1
Streptococcus virus 9871 YP_009286853.1
Streptococcus virus O1205 NP_695083.1
Streptococcus virus O1205 NP_695098.1
Streptomyces phage Alvy YP_010055749.1
Streptomyces phage Amethyst YP_010055339.1
Streptomyces phage Attoomi YP_009796825.1
Streptomyces phage Austintatious YP_009819802.1
Streptomyces phage Caelum YP_010055502.1
Streptomyces phage Darolandstone YP_009812943.1
Streptomyces phage Daudau YP_010055663.1
Streptomyces phage Diane YP_010055260.1
Streptomyces phage Hank144 YP_010055105.1
Streptomyces phage Hiyaa YP_009818468.1
Streptomyces phage Ididsumtinwong YP_009788127.1
Streptomyces phage Issmi YP_010055585.1
Streptomyces phage Janus YP_010055025.1
Streptomyces phage mu1/6 YP_579176.1
Streptomyces phage mu1/6 YP_579179.1
Streptomyces phage mu1/6 YP_579180.1
Streptomyces phage Paedore YP_010055919.1
Streptomyces phage PapayaSalad YP_009788177.1
Streptomyces phage PapayaSalad YP_009788181.1
Streptomyces phage phiELB20 YP_009591510.1
Streptomyces phage phiHau3 YP_006906227.1
Streptomyces phage Picard YP_009788236.1
Streptomyces phage R4 YP_006990166.1
Streptomyces phage Raleigh YP_009788291.1
Streptomyces phage SF1 YP_009199294.1
Streptomyces phage SF3 YP_009213153.1
Streptomyces phage SV1 YP_006906972.1
Streptomyces phage Tefunt YP_010055420.1
Streptomyces phage Thestral YP_010055837.1
Streptomyces phage Vash YP_009819875.1
Streptomyces phage VWB NP_958244.1
Streptomyces phage VWB NP_958298.1
Stx converting phage vB_EcoS_ST2-8624 YP_009908210.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS2 YP_009909055.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS9 YP_009908282.1
Tenacibaculum phage PTm1 YP_009873962.1
Thermoanaerobacterium phage THSA-485A YP_006546321.1
Thermoanaerobacterium phage THSA-485A YP_006546324.1
Thermus phage phi OH2 YP_008240358.1
Thermus phage phi OH2 YP_008240359.1
uncultured Caudovirales phage YP_010091600.1
Vibrio phage 11895-B1 YP_007673603.1
Vibrio phage eugene 12A10 YP_009222917.1
Vibrio phage helene 12B3 YP_007877194.1
Vibrio phage ICP1 YP_004251039.1
Vibrio phage martha 12B12 YP_007877549.1
Vibrio phage PV94 YP_009948772.1
Vibrio phage PWH3a-P1 YP_007676039.1
Vibrio phage qdvp001 YP_009222160.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854120.1
Vibrio phage vB_VpaM_MAR YP_007112520.1
Vibrio phage VHML NP_758895.1
Vibrio phage VP585 YP_009167748.1
Vibrio virus 2019VC1 YP_010065089.1
Xanthomonas phage FoX1 YP_010106675.1
Xanthomonas phage FoX2 YP_010106757.1
Xanthomonas phage FoX3 YP_010106835.1
Xanthomonas phage FoX5 YP_010106916.1
Xanthomonas phage KPhi1 YP_010052570.1
Xylella phage Bacata YP_009997511.1
Xylella phage Salvo YP_009639150.1
Xylella phage Sano YP_009639074.1
Yersinia phage phiR1-37 YP_004934542.1
Yersinia phage phiR1-37 YP_004934543.1