Virus Orthologous Group

ID VOG01915
Description hypothetical protein
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Caudovirales;Schitoviridae;Migulavirinae;Litunavirus
Genomes in this VOG and LCA 8
Genomes total in LCA 9
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1