Virus Orthologous Group

ID VOG01673
Description mRNA export factor
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Herpesviridae
Genomes in this VOG and LCA 20
Genomes total in LCA 106
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1