Virus Orthologous Group

ID VOG01026
Description Member of MGP family m145
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Orthoherpesviridae;Betaherpesvirinae;Muromegalovirus
Genomes in this VOG and LCA 3
Genomes total in LCA 3
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1