Virus Orthologous Group

ID VOG00642
Description Chemokine vCXCL1
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Orthoherpesviridae;Betaherpesvirinae;Cytomegalovirus
Genomes in this VOG and LCA 7
Genomes total in LCA 11
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 0