Virus Orthologous Group

ID VOG00136
Description Protein UL11
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Herpesviridae;Betaherpesvirinae;Cytomegalovirus
Genomes in this VOG and LCA 6
Genomes total in LCA 10
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1