Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Lennon YP_009615766.1
Gordonia phage Phinally YP_009291345.1
Gordonia phage Vivi2 YP_009301938.1
Mycobacterium phage Angel YP_002941862.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009018989.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031132.1
Mycobacterium phage Cambiare YP_009209487.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215610.1
Mycobacterium phage DS6A YP_009018695.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211091.1
Mycobacterium phage FlagStaff YP_009204195.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282253.1
Mycobacterium phage Jolie2 YP_009009661.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125761.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212753.1
Mycobacterium phage Leo YP_008129759.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125480.1
Mycobacterium phage MOOREtheMARYer YP_009198041.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195252.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215513.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043609.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201640.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202640.1
Mycobacterium phage Sneeze YP_009290206.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569742.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002660.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032400.1
Mycobacterium virus Anaya YP_009614030.1
Mycobacterium virus Angelica YP_003856888.1
Mycobacterium virus Crimd YP_003856982.1
Mycobacterium virus Fionnbarth YP_009150876.1
Mycobacterium virus Halo YP_655521.1
Mycobacterium virus Jaws YP_009638003.1
Mycobacterium virus Larva YP_009016371.1
Mycobacterium virus Liefie YP_009013733.1
Mycobacterium virus Macncheese YP_009638568.1
Mycobacterium virus Pixie YP_009637347.1
Streptomyces phage SV1 YP_006906946.1