Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acidovorax phage ACP17 YP_009609738.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677777.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010745.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613152.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010205.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969238.1
Aeromonas virus 25 YP_656290.1
Aeromonas virus 31 YP_238788.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932415.1
Aeromonas virus 65 YP_004301214.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618070.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618146.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194822.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203725.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203804.1
Citrobacter phage Miller YP_009097609.1
Citrobacter phage Moon YP_009146521.1
Citrobacter phage Moon YP_009146444.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285546.1
Cronobacter phage CR3 YP_006383259.1
Cronobacter phage CR9 YP_009015223.1
Cronobacter phage PBES 02 YP_009188947.1
Cronobacter phage S13 YP_009196516.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986282.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987366.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358876.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102861.1
Dickeya virus Limestone YP_007237376.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190246.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190167.1
Enterobacter phage CC31 YP_004009939.1
Enterobacter phage CC31 YP_004009868.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005273.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005345.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606923.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004088.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004170.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118690.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734155.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734230.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102211.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102294.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002853961.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854045.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167375.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167459.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147561.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592958.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592874.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593017.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593101.1
Escherichia phage 121Q YP_009102201.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225172.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009224983.1
Escherichia phage AR1 YP_009167818.1
Escherichia phage AR1 YP_009167900.1
Escherichia phage ECD7 YP_009601972.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102481.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102559.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101416.1
Escherichia phage HX01 YP_006907237.1
Escherichia phage HY01 YP_009148458.1
Escherichia phage HY01 YP_009148531.1
Escherichia phage HY03 YP_009284184.1
Escherichia phage HY03 YP_009284103.1
Escherichia phage ime09 YP_007004388.1
Escherichia phage ime09 YP_007004469.1
Escherichia phage JS10 YP_002922354.1
Escherichia phage JS10 YP_002922431.1
Escherichia phage JS98 YP_001595213.1
Escherichia phage JS98 YP_001595134.1
Escherichia phage JSE YP_002922079.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060532.1
Escherichia phage MX01 YP_009323979.1
Escherichia phage MX01 YP_009323904.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150822.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002708.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469350.1
Escherichia phage QL01 YP_009202815.1
Escherichia phage QL01 YP_009202738.1
Escherichia phage RB3 YP_009098392.1
Escherichia phage RB3 YP_009098473.1
Escherichia phage RB49 (RB49) NP_891578.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861696.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861785.1
Escherichia phage slur02 YP_009210198.1
Escherichia phage slur02 YP_009210275.1
Escherichia phage slur03 YP_009625165.1
Escherichia phage slur03 YP_009625244.1
Escherichia phage slur04 YP_009625306.1
Escherichia phage slur04 YP_009625495.1
Escherichia phage slur07 YP_009197368.1
Escherichia phage slur07 YP_009197446.1
Escherichia phage slur14 YP_009180857.1
Escherichia phage slur14 YP_009180778.1
Escherichia phage ST0 YP_009608314.1
Escherichia phage ST0 YP_009608396.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281424.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281347.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290354.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290272.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205701.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205778.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030892.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030694.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986638.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986557.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037415.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037497.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056673.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207186.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207267.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209749.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209831.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213923.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213845.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063772.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063689.1
Escherichia phage WG01 YP_009323284.1
Escherichia phage WG01 YP_009323206.1
Escherichia phage wV7 YP_007004748.1
Escherichia phage wV7 YP_007004829.1
Escherichia virus CBA120 YP_004957768.1
Escherichia virus RB14 YP_002854342.1
Escherichia virus RB14 YP_002854422.1
Escherichia virus RB16 YP_003858308.1
Escherichia virus RB32 YP_802948.1
Escherichia virus RB32 YP_803027.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_238983.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049700.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049623.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190650.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190851.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348643.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194251.1
Klebsiella phage Miro YP_009607202.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289529.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289471.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626243.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007258.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288684.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288762.1
Lactococcus phage D4410 YP_009287192.1
Lactococcus phage D4412 YP_009278588.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279924.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211512.1
Pectobacterium phage CBB YP_009594807.1
Pectobacterium phage phiTE YP_007392646.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195487.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595591.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009277097.1
Rhodococcus phage Trina YP_009615132.1
Salmonella phage Det7 YP_009140275.1
Salmonella phage Marshall YP_008771755.1
Salmonella phage Maynard YP_008770963.1
Salmonella phage Melville YP_009615564.1
Salmonella phage Melville YP_009615493.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895236.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008036.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236200.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617652.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148071.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148002.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126216.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126289.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293259.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021305.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030348.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501049.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501121.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286443.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286373.1
Salmonella virus ViI YP_004327441.1
Serratia phage BF YP_009599761.1
Serratia phage CHI14 YP_009609411.1
Serratia phage CHI14 YP_009609332.1
Serratia phage PS2 YP_009030060.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110828.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110906.1
Shigella phage Sf21 YP_009618820.1
Shigella phage Sf21 YP_009618898.1
Shigella phage Sf22 YP_009614929.1
Shigella phage Sf22 YP_009615008.1
Shigella phage Sf24 YP_009619210.1
Shigella phage Sf24 YP_009619294.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288455.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288373.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100631.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100548.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414905.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414985.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277649.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277730.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279002.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279082.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289013.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289198.1
Shigella phage SP18 YP_003934633.1
Shigella phage SP18 YP_003934715.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217502.1
Streptomyces phage BillNye YP_009622652.1
Thermus phage phiYS40 YP_874055.1
Thermus phage TMA YP_004782248.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623870.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149245.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149329.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235843.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235917.1
Yersinia phage PST YP_009153688.1
Yersinia phage PST YP_009153609.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200351.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200271.1