Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610232.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815698.1
Arthrobacter phage Bennie YP_009602445.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815769.1
Arthrobacter phage DrRobert YP_009602507.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594358.1
Arthrobacter phage Glenn YP_009602570.1
Arthrobacter phage HunterDalle YP_009602630.1
Arthrobacter phage Joann YP_009602694.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815841.1
Arthrobacter phage Korra YP_009602757.1
Arthrobacter phage Kuleana YP_009884820.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818571.1
Arthrobacter phage Preamble YP_009602812.1
Arthrobacter phage Pumancara YP_009602876.1
Arthrobacter phage Wayne YP_009602941.1
Corynebacterium phage Adelaide YP_009849050.1
Corynebacterium phage C3PO YP_009620180.1
Corynebacterium phage Darwin YP_009620276.1
Corynebacterium phage Dina YP_009848767.1
Corynebacterium phage Juicebox YP_009812782.1
Corynebacterium phage Lederberg YP_009848990.1
Corynebacterium phage P1201 YP_001468939.1
Corynebacterium phage SamW YP_009812720.1
Corynebacterium phage StAB YP_009847957.1
Corynebacterium phage Stiles YP_009848936.1
Corynebacterium phage Zion YP_009620367.1
Gordonia phage Apricot YP_009806860.1
Gordonia phage Asapag YP_009819057.1
Gordonia phage Bachita YP_009276153.1
Gordonia phage Bantam YP_009287491.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795490.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276640.1
Gordonia phage BritBrat YP_009276540.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820542.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287230.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009291968.1
Gordonia phage ClubL YP_009273075.1
Gordonia phage Cozz YP_009276471.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281196.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807136.1
Gordonia phage Emalyn YP_009301452.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822301.1
Gordonia phage Fryberger YP_009807596.1
Gordonia phage Getalong YP_009814125.1
Gordonia phage Ghobes YP_009281113.1
Gordonia phage GMA4 YP_009276367.1
Gordonia phage GRU1 YP_004935847.1
Gordonia phage GTE2 YP_004678780.1
Gordonia phage GTE5 YP_004935756.1
Gordonia phage GTE8 YP_009187085.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304127.1
Gordonia phage Horus YP_009808250.1
Gordonia phage JSwag YP_009285965.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269044.1
Gordonia phage Kenna YP_009818628.1
Gordonia phage Lucky10 YP_009304270.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301755.1
Gordonia phage OneUp YP_009274451.1
Gordonia phage Phistory YP_009808353.1
Gordonia phage Remus YP_009281635.1
Gordonia phage Ronaldo YP_009807743.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268945.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269154.1
Gordonia phage Soups YP_009269322.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596225.1
Gordonia phage Troje YP_009622404.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302849.1
Gordonia phage Utz YP_009274958.1
Gordonia phage Waits YP_009624539.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301091.1
Lactococcus phage 50101 YP_009283235.1
Lactococcus phage 63301 YP_009279717.1
Lactococcus phage phiLC3 NP_996711.1
Lactococcus phage r1t NP_695064.1
Microbacterium phage Armstrong YP_009815144.1
Microbacterium phage Dismas YP_009622072.1
Microbacterium phage Eden YP_009806789.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009068.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009859.1
Mycobacterium phage Abrogate YP_009209410.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409317.1
Mycobacterium phage Aeneas YP_009016287.1
Mycobacterium phage Alsfro YP_009021592.1
Mycobacterium phage Alvin YP_009123888.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430770.1
Mycobacterium phage Anubis YP_009219084.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304583.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205479.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205156.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858449.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304679.1
Mycobacterium phage Barriga YP_009198980.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005579.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031140.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012261.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200637.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014513.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008408968.1
Mycobacterium phage Bongo YP_009604880.1
Mycobacterium phage Brocalys YP_009303849.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859454.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193910.1
Mycobacterium phage BTCU-1 YP_008126109.1
Mycobacterium phage Butters YP_007869823.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125004.1
Mycobacterium phage Cabrinians YP_009189732.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202291.1
Mycobacterium phage Carcharodon YP_009197137.1
Mycobacterium phage CASbig YP_008058900.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301845.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409215.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125864.1
Mycobacterium phage Chadwick YP_009207683.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017008.1
Mycobacterium phage Chy4 YP_008060179.1
Mycobacterium phage Chy5 YP_008058293.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856795.1
Mycobacterium phage Conspiracy YP_008857954.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410035.1
Mycobacterium phage Cornie YP_009856197.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009761.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410887.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410579.1
Mycobacterium phage Dante YP_009212652.1
Mycobacterium phage DD5 YP_001994752.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004384.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409411.1
Mycobacterium phage Dreamboat YP_009014010.1
Mycobacterium phage DS6A YP_009018703.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051642.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224285.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530609.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005766.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004471.1
Mycobacterium phage Edtherson YP_009222383.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203293.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124201.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009303958.1
Mycobacterium phage First YP_007677430.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051238.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206728.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767085.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124752.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292526.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430534.1
Mycobacterium phage Gompeii16 YP_009291259.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858560.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125189.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409074.1
Mycobacterium phage HanShotFirst YP_008858209.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051873.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858745.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125291.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190881.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410685.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604796.1
Mycobacterium phage Job42 YP_008126601.1
Mycobacterium phage Jobu08 YP_008126261.1
Mycobacterium phage Jovo YP_008859043.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031881.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198115.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193649.1
Mycobacterium phage Lamina13 YP_009032066.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205397.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011778.1
Mycobacterium phage LittleCherry YP_008430676.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209559.1
Mycobacterium phage Llij YP_655006.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202400.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303478.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203082.1
Mycobacterium phage Makemake YP_009286698.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009125968.1
Mycobacterium phage MarQuardt YP_009198448.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614160.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213243.1
Mycobacterium phage MichelleMyBell YP_009006613.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225305.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009123981.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031552.1
Mycobacterium phage Mulciber YP_009303572.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051496.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858297.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197686.1
Mycobacterium phage Nerujay YP_009210372.1
Mycobacterium phage Nhonho YP_009199815.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005860.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007214.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211174.1
Mycobacterium phage Panchino YP_009304920.1
Mycobacterium phage Papez YP_009283269.1
Mycobacterium phage Pari YP_009205058.1
Mycobacterium phage PattyP YP_008050787.1
Mycobacterium phage PegLeg YP_008050954.1
Mycobacterium phage Pepe YP_009189892.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032506.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857504.1
Mycobacterium phage Phatniss YP_009202527.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052190.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198356.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188011.1
Mycobacterium phage Phrann YP_009304204.1
Mycobacterium phage PhrostyMug YP_008530998.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008051953.1
Mycobacterium phage Pinto YP_009043806.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214689.1
Mycobacterium phage Pipsqueaks YP_009616865.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198236.1
Mycobacterium phage PopTart YP_009214370.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194535.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531094.1
Mycobacterium phage Redi YP_009017076.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410185.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101278.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841036.1
Mycobacterium phage Rey YP_009605016.1
Mycobacterium phage RhynO YP_009010000.1
Mycobacterium phage RidgeCB YP_009014188.1
Mycobacterium phage Rockstar YP_009614538.1
Mycobacterium phage Rufus YP_009199535.1
Mycobacterium phage Saal YP_009007477.1
Mycobacterium phage SarFire YP_008530485.1
Mycobacterium phage Sbash YP_009124665.1
Mycobacterium phage Seabiscuit YP_009031208.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199694.1
Mycobacterium phage Serenity YP_009210706.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051789.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608192.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209060.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608085.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303770.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009607947.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051136.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595703.1
Mycobacterium phage SkiPole YP_009019097.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204108.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197008.1
Mycobacterium phage Solon YP_002223961.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187166.1
Mycobacterium phage Sparky YP_009125393.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607830.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124563.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221031.1
Mycobacterium phage Swirley YP_009208903.1
Mycobacterium phage Switzer YP_009607750.1
Mycobacterium phage SWU1 YP_006382940.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100122.1
Mycobacterium phage Tasp14 YP_009197599.1
Mycobacterium phage TChen YP_009837967.1
Mycobacterium phage Theia YP_009214288.1
Mycobacterium phage TheloniousMonk YP_009201035.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848830.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018035.1
Mycobacterium phage Tiffany YP_009195121.1
Mycobacterium phage Tiger YP_009607661.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607580.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596597.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208426.1
Mycobacterium phage Trike YP_009124938.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017156.1
Mycobacterium phage Trouble YP_008409752.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013918.1
Mycobacterium phage Turj99 YP_009211731.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469243.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607492.1
Mycobacterium phage U2 YP_001491590.1
Mycobacterium phage UnionJack YP_009198790.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409548.1
Mycobacterium phage Violet YP_009012707.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224147.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410418.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123832.1
Mycobacterium phage Wheeler YP_008410799.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408671.1
Mycobacterium phage Wildcat YP_655899.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014104.1
Mycobacterium phage WIVsmall YP_008059975.1
Mycobacterium phage Xeno YP_009302326.1
Mycobacterium phage XFactor YP_009208751.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859132.1
Mycobacterium virus 244 YP_654773.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014888.1
Mycobacterium virus Ardmore YP_003495152.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638678.1
Mycobacterium virus Astro YP_009638476.1
Mycobacterium virus Avani YP_009013108.1
Mycobacterium virus Babsiella YP_009013029.1
Mycobacterium virus Backyardigan YP_009635434.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636196.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591177.1
Mycobacterium virus BBPiebs31 YP_009637550.1
Mycobacterium virus Benedict YP_009637921.1
Mycobacterium virus Bethlehem YP_001491671.1
Mycobacterium virus Billknuckles YP_009018248.1
Mycobacterium virus Boomer YP_002014227.1
Mycobacterium virus Bron YP_003857143.1
Mycobacterium virus Brujita YP_002241995.1
Mycobacterium virus Bruns YP_009011352.1
Mycobacterium virus Bxb1 NP_075285.1
Mycobacterium virus Bxz2 NP_817611.1
Mycobacterium virus Che12 YP_655603.1
Mycobacterium virus Che8 NP_817348.1
Mycobacterium virus Che9c NP_817688.1
Mycobacterium virus Che9d NP_817986.1
Mycobacterium virus CJW1 NP_817467.1
Mycobacterium virus Corndog NP_817899.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009011925.1
Mycobacterium virus Cuco YP_009638105.1
Mycobacterium virus D29 NP_046838.1
Mycobacterium virus Deadp YP_009016900.1
Mycobacterium virus Dlane YP_009636423.1
Mycobacterium virus Doom YP_009013665.1
Mycobacterium virus Dorothy YP_009591985.1
Mycobacterium virus Dotproduct YP_009638371.1
Mycobacterium virus Drago YP_009016089.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637829.1
Mycobacterium virus Euphoria YP_009016715.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591558.1
Mycobacterium virus Faith1 YP_004538956.1
Mycobacterium virus Firecracker YP_009014409.1
Mycobacterium virus Fruitloop YP_002241695.1
Mycobacterium virus George YP_009635779.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635519.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638763.1
Mycobacterium virus Gumbie YP_009018886.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636540.1
Mycobacterium virus Heldan YP_009637646.1
Mycobacterium virus Ibhubesi YP_009636632.1
Mycobacterium virus Jasper YP_001994568.1
Mycobacterium virus JC27 YP_009636747.1
Mycobacterium virus Jeffabunny YP_009638196.1
Mycobacterium virus JHC117 YP_009635613.1
Mycobacterium virus Joedirt YP_009635857.1
Mycobacterium virus KBG YP_001994479.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014486.1
Mycobacterium virus Kssjeb YP_009637458.1
Mycobacterium virus Kugel YP_009013476.1
Mycobacterium virus L5 NP_039686.1
Mycobacterium virus Lesedi YP_009636841.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009636937.1
Mycobacterium virus lockley YP_001994661.1
Mycobacterium virus Marcell YP_009591860.1
Mycobacterium virus Microwolf YP_009635698.1
Mycobacterium virus Mozy YP_009637151.1
Mycobacterium virus Mrgordo YP_009637735.1
Mycobacterium virus Museum YP_009637270.1
Mycobacterium virus Mutaforma13 YP_009591317.1
Mycobacterium virus Nepal YP_009591762.1
Mycobacterium virus Omega NP_818329.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590882.1
Mycobacterium virus Pacc40 YP_002241594.1
Mycobacterium virus Packman YP_009635993.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358724.1
Mycobacterium virus Perseus YP_009016007.1
Mycobacterium virus PMC YP_655771.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014337.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994841.1
Mycobacterium virus Pumpkin YP_009613640.1
Mycobacterium virus Ramsey YP_002241798.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638850.1
Mycobacterium virus Rockyhorror YP_009636075.1
Mycobacterium virus Rumpelstiltskin YP_009017237.1
Mycobacterium virus Saintus YP_009638283.1
Mycobacterium virus SG4 YP_009013212.1
Mycobacterium virus Wonder YP_009617264.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613917.1
Nocardia phage NBR1 YP_004957648.1
Propionibacterium phage B22 YP_009596815.1
Propionibacterium phage Doucette YP_009596933.1
Propionibacterium phage E6 YP_009596995.1
Propionibacterium phage G4 YP_009597054.1
Propionibacterium phage PFR1 YP_009287685.1
Propionibacterium phage PFR2 YP_009290916.1
Rhodococcus phage CosmicSans YP_009189670.1
Rhodococcus phage Hiro YP_009834057.1
Rhodococcus phage REQ2 YP_005087055.1
Rhodococcus phage RER2 YP_005087136.1
Rhodococcus phage Sleepyhead YP_009848226.1
Rhodococcus phage Takoda YP_009838162.1
Rhodococcus phage Whack YP_009848401.1
Rhodococcus virus RGL3 YP_005086969.1
Streptococcus phage SM1 NP_862884.1
Streptococcus phage Str-PAP-1 YP_009188481.1
Streptomyces phage Aaronocolus YP_009616439.1
Streptomyces phage AbbeyMikolon YP_009796733.1
Streptomyces phage Amela YP_009208292.1
Streptomyces phage Attoomi YP_009796792.1
Streptomyces phage Caliburn YP_009207111.1
Streptomyces phage Danzina YP_009592380.1
Streptomyces phage Hydra YP_009616514.1
Streptomyces phage Izzy YP_009215393.1
Streptomyces phage Lannister YP_009200955.1
Streptomyces phage Lika YP_008050871.1
Streptomyces phage Nanodon YP_009287800.1
Streptomyces phage phiCAM YP_009592094.1
Streptomyces phage phiELB20 YP_009591472.1
Streptomyces phage phiHau3 YP_006906193.1
Streptomyces phage R4 YP_006990128.1
Streptomyces phage Rowa YP_009796845.1
Streptomyces phage SF1 YP_009199258.1
Streptomyces phage SF1 YP_009199280.1
Streptomyces phage SF3 YP_009213139.1
Streptomyces phage Sujidade YP_008051417.1
Streptomyces phage VWB NP_958284.1
Streptomyces phage Zemlya YP_008060248.1
Tsukamurella phage TPA4 YP_009274353.1