Virus Orthologous Group

ID VOG03271
Description E4
Last Common Ancestor Viruses;Papillomaviridae;Firstpapillomavirinae
Genomes in this VOG and LCA 30
Genomes total in LCA 141
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1