Virus Orthologous Group

ID VOG03176
Description E1B 55 kDa protein
Last Common Ancestor Viruses;Adenoviridae
Genomes in this VOG and LCA 52
Genomes total in LCA 78
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1