Virus Orthologous Group

ID VOG01541
Description mRNA export factor
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Herpesviridae
Genomes in this VOG and LCA 19
Genomes total in LCA 97
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1