Virus Orthologous Group

ID VOG01331
Description protein VP1
Last Common Ancestor Viruses;ssDNA viruses;Parvoviridae
Genomes in this VOG and LCA 78
Genomes total in LCA 107
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1