Virus Orthologous Group

ID VOG00700
Description Major viral transcription factor
Last Common Ancestor Viruses;Herpesvirales;Herpesviridae;Alphaherpesvirinae
Genomes in this VOG and LCA 32
Genomes total in LCA 41
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1