Virus Orthologous Group

ID VOG00591
Description Neurovirulence factor ICP34.5
Last Common Ancestor Viruses
Genomes in this VOG and LCA 21
Genomes total in LCA 6215
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 0