Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage JSwag YP_009286020.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269100.1
Gordonia phage Remus YP_009281692.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268999.1
Gordonia phage Soups YP_009269378.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596282.1
Gordonia phage Waits YP_009624595.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009118.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009903.1
Mycobacterium phage Abrogate YP_009209455.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409368.1
Mycobacterium phage Aeneas YP_009016334.1
Mycobacterium phage Alsfro YP_009021640.1
Mycobacterium phage Alvin YP_009123932.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430815.1
Mycobacterium phage Anubis YP_009219134.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304623.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858496.1
Mycobacterium phage Barriga YP_009199027.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014562.1
Mycobacterium phage BTCU-1 YP_008126156.1
Mycobacterium phage CASbig YP_008058851.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301897.1
Mycobacterium phage Chadwick YP_009207733.1
Mycobacterium phage Chy4 YP_008060227.1
Mycobacterium phage Chy5 YP_008058340.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856843.1
Mycobacterium phage Conspiracy YP_008858002.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009811.1
Mycobacterium phage DD5 YP_001994797.1
Mycobacterium phage Dreamboat YP_009014057.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005818.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004520.1
Mycobacterium phage Edtherson YP_009222426.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203339.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009304005.1
Mycobacterium phage First YP_007677479.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767146.1
Mycobacterium phage Gompeii16 YP_009291305.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858609.1
Mycobacterium phage HanShotFirst YP_008858256.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051918.1
Mycobacterium phage Jobu08 YP_008126306.1
Mycobacterium phage Jovo YP_008859091.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193701.1
Mycobacterium phage Lamina13 YP_009032115.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205442.1
Mycobacterium phage LittleCherry YP_008430722.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303525.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203132.1
Mycobacterium phage Makemake YP_009286750.1
Mycobacterium phage MarQuardt YP_009198497.1
Mycobacterium phage Mulciber YP_009303618.1
Mycobacterium phage Nerujay YP_009210422.1
Mycobacterium phage Nhonho YP_009199860.1
Mycobacterium phage Papez YP_009283315.1
Mycobacterium phage Pari YP_009205107.1
Mycobacterium phage PattyP YP_008050833.1
Mycobacterium phage Pepe YP_009189935.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032554.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188052.1
Mycobacterium phage PhrostyMug YP_008531045.1
Mycobacterium phage Pinto YP_009043850.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214739.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198283.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101323.1
Mycobacterium phage RhynO YP_009010042.1
Mycobacterium phage RidgeCB YP_009014234.1
Mycobacterium phage Rockstar YP_009614583.1
Mycobacterium phage Rufus YP_009199582.1
Mycobacterium phage SarFire YP_008530530.1
Mycobacterium phage Seabiscuit YP_009031253.1
Mycobacterium phage Serenity YP_009210758.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051831.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209106.1
Mycobacterium phage SkiPole YP_009019149.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204170.1
Mycobacterium phage Solon YP_002224005.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221079.1
Mycobacterium phage Swirley YP_009208950.1
Mycobacterium phage Switzer YP_009607796.1
Mycobacterium phage SWU1 YP_006382991.1
Mycobacterium phage Tasp14 YP_009197647.1
Mycobacterium phage Theia YP_009214336.1
Mycobacterium phage TheloniousMonk YP_009201083.1
Mycobacterium phage Tiffany YP_009195169.1
Mycobacterium phage Tiger YP_009607708.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607626.1
Mycobacterium phage Trike YP_009124980.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017200.1
Mycobacterium phage Trouble YP_008409798.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013965.1
Mycobacterium phage Turj99 YP_009211776.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607534.1
Mycobacterium phage U2 YP_001491632.1
Mycobacterium phage UnionJack YP_009198841.1
Mycobacterium phage Violet YP_009012751.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224193.1
Mycobacterium phage Wheeler YP_008410847.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859180.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014936.1
Mycobacterium virus Astro YP_009638538.1
Mycobacterium virus BBPiebs31 YP_009637598.1
Mycobacterium virus Benedict YP_009637972.1
Mycobacterium virus Bethlehem YP_001491718.1
Mycobacterium virus Billknuckles YP_009018290.1
Mycobacterium virus Bruns YP_009011401.1
Mycobacterium virus Bxb1 NP_075326.1
Mycobacterium virus Bxz2 NP_817656.1
Mycobacterium virus Che12 YP_655653.1
Mycobacterium virus Cuco YP_009638151.1
Mycobacterium virus D29 NP_046885.1
Mycobacterium virus Doom YP_009013707.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637874.1
Mycobacterium virus Euphoria YP_009016760.1
Mycobacterium virus George YP_009635830.1
Mycobacterium virus George YP_009635824.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635563.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638807.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636588.1
Mycobacterium virus Heldan YP_009637692.1
Mycobacterium virus Jasper YP_001994614.1
Mycobacterium virus JC27 YP_009636795.1
Mycobacterium virus Jeffabunny YP_009638244.1
Mycobacterium virus JHC117 YP_009635658.1
Mycobacterium virus KBG YP_001994525.1
Mycobacterium virus Kssjeb YP_009637503.1
Mycobacterium virus Kugel YP_009013525.1
Mycobacterium virus L5 NP_039732.1
Mycobacterium virus Lesedi YP_009636884.1
Mycobacterium virus lockley YP_001994706.1
Mycobacterium virus Marcell YP_009591902.1
Mycobacterium virus Microwolf YP_009635743.1
Mycobacterium virus Mrgordo YP_009637784.1
Mycobacterium virus Museum YP_009637316.1
Mycobacterium virus Nepal YP_009591810.1
Mycobacterium virus Packman YP_009636042.1
Mycobacterium virus Perseus YP_009016050.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994884.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638893.1
Mycobacterium virus Saintus YP_009638341.1
Rhodococcus phage CosmicSans YP_009189707.1
Rhodococcus phage Hiro YP_009834094.1
Rhodococcus phage RER2 YP_005087172.1
Rhodococcus phage Takoda YP_009838199.1
Rhodococcus virus RGL3 YP_005087006.1