Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Citrobacter phage Merlin YP_009203836.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065757.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065483.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065172.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010065923.1
Enterobacteria phage ATK47 YP_010088386.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066316.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734248.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066776.1
Enterobacteria phage phi92 YP_009012344.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010066996.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102320.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854071.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167485.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067266.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094315.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094572.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066540.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094847.1
Erwinia phage Cronus YP_010095052.1
Erwinia phage Hena1 YP_009854437.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_01 YP_009851532.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592854.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593121.1
Escherichia phage alia YP_009985243.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985483.1
Escherichia phage AnYang YP_010100245.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225152.1
Escherichia phage AR1 YP_009167926.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111238.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111268.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004069.1
Escherichia phage CF2 YP_009965469.1
Escherichia phage EC121 YP_010067798.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102585.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068021.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068351.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090821.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009787023.1
Escherichia phage F2 YP_010068767.1
Escherichia phage HP3 YP_009965739.1
Escherichia phage HY01 YP_009148555.1
Escherichia phage HY03 YP_009284083.1
Escherichia phage ime09 YP_007004491.1
Escherichia phage JS10 YP_002922450.1
Escherichia phage JS98 YP_001595232.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071587.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099804.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009987173.1
Escherichia phage muut YP_009985723.1
Escherichia phage MX01 YP_009323999.1
Escherichia phage nepoznato YP_009985961.1
Escherichia phage nieznany YP_009986214.1
Escherichia phage p000v YP_010100075.1
Escherichia phage PE37 YP_010073253.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348416.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090208.1
Escherichia phage phiE142 YP_010088595.1
Escherichia phage PP01 YP_010073484.1
Escherichia phage QL01 YP_009202834.1
Escherichia phage RB3 YP_009098501.1
Escherichia phage SF YP_010096340.1
Escherichia phage slur02 YP_009210300.1
Escherichia phage slur03 YP_009625136.1
Escherichia phage slur04 YP_009625331.1
Escherichia phage slur07 YP_009197342.1
Escherichia phage slur14 YP_009180614.1
Escherichia phage ST0 YP_009608292.1
Escherichia phage T2 YP_010073764.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074180.1
Escherichia phage teqhad YP_010074317.1
Escherichia phage teqskov YP_010074653.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986640.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281449.1
Escherichia phage ukendt YP_009986769.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069136.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069676.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009985009.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290378.1
Escherichia phage vB_EcoM_005 YP_010100569.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030721.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986666.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067532.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068603.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070212.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070492.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010069943.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069407.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070767.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010071156.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037393.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071318.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071857.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072129.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072400.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072679.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984380.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823699.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209856.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213948.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063797.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984825.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010073056.1
Escherichia phage VEcB YP_009987222.1
Escherichia phage WG01 YP_009323304.1
Escherichia phage wV7 YP_007004857.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074839.1
Escherichia virus RB14 YP_002854451.1
Escherichia virus RB32 YP_803054.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049722.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211543.1
Pectobacterium phage DU_PP_V YP_009795333.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906399.1
Phage NBEco003 YP_010106133.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093713.1
Proteus phage PM2 YP_010091965.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195510.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075378.1
Salmonella phage SG1 YP_010075009.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075655.1
Shigella phage CM8 YP_010075915.1
Shigella phage JK45 YP_010076189.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093155.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110934.1
Shigella phage Sf21 YP_009618922.1
Shigella phage Sf22 YP_009614767.1
Shigella phage Sf23 YP_010076586.1
Shigella phage Sf24 YP_009619320.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288480.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415009.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277488.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279106.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289179.1
Shigella phage SP18 YP_003934737.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089703.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010076997.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091421.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091149.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149357.1
Yersinia phage PST YP_009153714.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077376.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200376.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077616.1