Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage JSwag YP_009286024.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269103.1
Gordonia phage Remus YP_009281694.1
Gordonia phage Rosalind YP_009269002.1
Gordonia phage Soups YP_009269380.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596284.1
Gordonia phage Waits YP_009624597.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009122.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009906.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409373.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430819.1
Mycobacterium phage Anubis YP_009219140.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304627.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858500.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304723.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005628.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014566.1
Mycobacterium phage BTCU-1 YP_008126161.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301900.1
Mycobacterium phage Chadwick YP_009207736.1
Mycobacterium phage Chy4 YP_008060230.1
Mycobacterium phage Chy5 YP_008058343.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856847.1
Mycobacterium phage Conspiracy YP_008858005.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009815.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005822.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004524.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203343.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009304008.1
Mycobacterium phage First YP_007677483.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767149.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051921.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190928.1
Mycobacterium phage Jobu08 YP_008126312.1
Mycobacterium phage Jovo YP_008859094.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031928.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193705.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205445.1
Mycobacterium phage LittleCherry YP_008430725.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303529.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203136.1
Mycobacterium phage MarQuardt YP_009198503.1
Mycobacterium phage Mulciber YP_009303625.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005907.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007262.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032559.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214742.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198287.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101326.1
Mycobacterium phage Rockstar YP_009614588.1
Mycobacterium phage Serenity YP_009210762.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051836.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209110.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204173.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221083.1
Mycobacterium phage Swirley YP_009208953.1
Mycobacterium phage SWU1 YP_006382994.1
Mycobacterium phage Theia YP_009214339.1
Mycobacterium phage Tiffany YP_009195175.1
Mycobacterium phage Tiger YP_009607711.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607628.1
Mycobacterium phage Trike YP_009124985.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017205.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013969.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607539.1
Mycobacterium phage UnionJack YP_009198844.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224199.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014150.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859184.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014939.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638724.1
Mycobacterium virus Astro YP_009638541.1
Mycobacterium virus Backyardigan YP_009635479.1
Mycobacterium virus Benedict YP_009637975.1
Mycobacterium virus Bxz2 NP_817662.1
Mycobacterium virus Che12 YP_655658.1
Mycobacterium virus Cuco YP_009638154.1
Mycobacterium virus D29 NP_046888.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637880.1
Mycobacterium virus George YP_009635826.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635568.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638812.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636592.1
Mycobacterium virus Heldan YP_009637697.1
Mycobacterium virus L5 NP_039734.1
Mycobacterium virus Microwolf YP_009635749.1
Mycobacterium virus Packman YP_009636045.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358770.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994888.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638898.1
Mycobacterium virus Saintus YP_009638344.1
Mycobacterium virus Wonder YP_009617286.1
Rhodococcus phage CosmicSans YP_009189710.1
Rhodococcus phage Hiro YP_009834097.1
Rhodococcus phage RER2 YP_005087175.1
Rhodococcus phage Takoda YP_009838202.1