Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Escherichia phage chee24 YP_009795006.1
Escherichia phage chee24 YP_009795158.1
Escherichia phage fp01 YP_009841497.1
Escherichia phage H8 YP_009966114.1
Escherichia phage OSYSP YP_009791035.1
Escherichia phage phiAPCEc03 YP_009785250.1
Escherichia phage phiLLS YP_009790168.1
Escherichia phage saus132 YP_009794842.1
Escherichia phage saus132 YP_009794995.1
Escherichia phage slur09 YP_009202081.1
Escherichia phage SP15 YP_009829656.1
Escherichia phage T5 YP_006836.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKFV33 YP_006382307.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH_1 YP_009031629.1
Escherichia phage vB_EcoS_HdH2 YP_009843327.1
Escherichia phage vB_EcoS_HdH2 YP_009843487.1
Escherichia phage vB_Eco_mar003J3 YP_009824398.1
Escherichia phage vB_Eco_mar004NP2 YP_009824639.1
Escherichia virus VEc33 YP_009852935.1
Klebsiella phage Sugarland YP_009620927.1
Klebsiella phage vB_Kpn_IME260 YP_009597386.1
Klebsiella phage vB_Kpn_IME260 YP_009597521.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906265.1
Phage NBEco001 YP_009856581.1
Phage NBEco001 YP_009856736.1
Phage NBEco002 YP_009856827.1
Phage NBEco002 YP_009856981.1
Phage NBSal003 YP_009856998.1
Phage NBSal003 YP_009857153.1
Phage NBSal005 YP_009857171.1
Phage NBSal005 YP_009857330.1
Salmonella phage 1-19 YP_009853218.1
Salmonella phage 1-23 YP_009819282.1
Salmonella phage 1-29 YP_009852197.1
Salmonella phage 100268_sal2 YP_009320906.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323738.1
Salmonella phage 2-3 YP_009852080.1
Salmonella phage 3-29 YP_009819034.1
Salmonella phage atrejo YP_009858888.1
Salmonella phage bastian YP_009858551.1
Salmonella phage bombadil YP_009857898.1
Salmonella phage faergetype YP_009858061.1
Salmonella phage fuchur YP_009858384.1
Salmonella phage L6jm YP_009856405.1
Salmonella phage L6jm YP_009856564.1
Salmonella phage LVR16A YP_009804292.1
Salmonella phage NR01 YP_009283439.1
Salmonella phage oldekolle YP_009857744.1
Salmonella phage oselot YP_009858715.1
Salmonella phage OSY-STA YP_009851870.1
Salmonella phage rokbiter YP_009858223.1
Salmonella phage S113 YP_009804946.1
Salmonella phage S114 YP_009805108.1
Salmonella phage S124 YP_009806199.1
Salmonella phage S131 YP_009805569.1
Salmonella phage S133 YP_009805880.1
Salmonella phage SE11 YP_009848715.1
Salmonella phage Seafire YP_009816657.1
Salmonella phage Sepoy YP_009845205.1
Salmonella phage SH9 YP_009804119.1
Salmonella phage Shivani YP_009194806.1
Salmonella phage SP01 YP_009792610.1
Salmonella phage SP3 YP_009804443.1
Salmonella phage STG2 YP_009815120.1
Salmonella phage Sw2 YP_009812144.1
Salmonella phage Th1 YP_009849696.1
Salmonella phage vB_SenS_SB13 YP_009848199.1
Salmonella virus SPC35 YP_004306490.1
Salmonella virus Stitch YP_009146114.1
Salmonella virus VSe12 YP_009849532.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280219.1
Shigella phage SSP1 YP_009794568.1
Yersinia phage phiR2-01 YP_007236985.2
Yersinia phage phiR2-01 YP_009237925.1