Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Dompiswa phage TSP7_1 (bird metagenome) YP_010356295.1
Escherichia phage 121Q YP_009101876.1
Escherichia phage alia YP_009985216.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985432.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111101.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786720.1
Escherichia phage HY02 YP_009204919.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009986950.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348633.1
Escherichia phage phi92 YP_009012567.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986414.1
Escherichia phage ukendt YP_009986721.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009985059.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984592.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823924.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984615.1
Escherichia phage VEcB YP_009987441.1
Klebsiella phage K64-1 YP_010843306.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007484.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803501.1
Pseudomonas phage 20Sep416 YP_010763553.1
Pseudomonas phage C11 YP_009187032.1
Pseudomonas phage HJ01 YP_010764209.1
Pseudomonas phage ITTPL YP_010762450.1
Pseudomonas phage K5 YP_009273901.1
Pseudomonas phage K8 YP_009200083.1
Pseudomonas phage PA10 YP_009597974.1
Pseudomonas phage PaGz-1 YP_010762091.1
Pseudomonas phage PAK_P1 YP_004327280.1
Pseudomonas phage PAK_P2 YP_008857134.1
Pseudomonas phage PAK_P3 YP_008857717.1
Pseudomonas phage PAK_P4 YP_008859305.1
Pseudomonas phage PaoP5 YP_009224835.1
Pseudomonas phage PaP1 YP_007236539.1
Pseudomonas phage PaZq-1 YP_010762815.1
Pseudomonas phage phiMK YP_009291098.1
Pseudomonas phage phipa10 YP_010765031.1
Pseudomonas phage phiPsa267 YP_010767773.1
Pseudomonas phage phiPsa300 YP_010767946.1
Pseudomonas phage phiPsa347 YP_010767597.1
Pseudomonas phage phiPsa374 YP_009009456.1
Pseudomonas phage phiPsa381 YP_010767422.1
Pseudomonas phage phiPsa397 YP_010767251.1
Pseudomonas phage PhL_UNISO_PA-DSM_ph0034 YP_010763226.1
Pseudomonas phage PPSC2 YP_010766309.1
Pseudomonas phage psageK4 YP_010766891.1
Pseudomonas phage psageK4e YP_010767084.1
Pseudomonas phage SPA05 YP_010762206.1
Pseudomonas phage vB_PA45_GUMS YP_010764880.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_B31 YP_010763955.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_B55 YP_010764689.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C2-10_Ab02 YP_009623551.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_LCK69 YP_010763790.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_MAG1 YP_009287327.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PAO1_Ab03 YP_009124534.1
Pseudomonas phage vB_Paer_Ps12 YP_010765213.1
Pseudomonas phage vB_Paer_PsCh YP_010765596.1
Pseudomonas phage vB_Paer_PsIn YP_010765400.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_B8 YP_010764340.1
Pseudomonas phage vB_Pae_Kat YP_010763456.1
Pseudomonas phage vB_PsyM_KIL1 YP_009276076.1
Pseudomonas phage vB_PsyM_KIL4 YP_009616835.1
Pseudomonas phage YS35 YP_010764444.1
Pseudomonas phage Zigelbrucke YP_009598193.1