Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage GMA1 YP_009273247.1
Mycobacterium phage Abrogate YP_009209397.1
Mycobacterium phage Acme YP_009976236.1
Mycobacterium phage Adahisdi YP_009976326.1
Mycobacterium phage Aeneas YP_009016273.1
Mycobacterium phage AFIS YP_009976410.1
Mycobacterium phage Ajay YP_009976498.1
Mycobacterium phage Alsfro YP_009021579.1
Mycobacterium phage Alvin YP_009123875.1
Mycobacterium phage Anglerfish YP_009976582.1
Mycobacterium phage Arlo YP_009976674.1
Mycobacterium phage Atkinbua YP_009976771.1
Mycobacterium phage BaconJack YP_009976870.1
Mycobacterium phage Barriga YP_009198967.1
Mycobacterium phage Bethlehem YP_001491658.1
Mycobacterium phage Big3 YP_009976966.1
Mycobacterium phage BigPaolini YP_009977058.1
Mycobacterium phage BillKnuckles YP_009018234.1
Mycobacterium phage Bircsak YP_009977142.1
Mycobacterium phage BK1 YP_009977231.1
Mycobacterium phage Blue YP_009977318.1
Mycobacterium phage Bob3 YP_009977401.1
Mycobacterium phage Bones YP_009977496.1
Mycobacterium phage BPBiebs31 YP_009637537.1
Mycobacterium phage Bruns YP_009011338.1
Mycobacterium phage Bxb1 NP_075273.1
Mycobacterium phage CASbig YP_008058918.1
Mycobacterium phage ConceptII YP_009977585.1
Mycobacterium phage Corvo YP_009977682.1
Mycobacterium phage Crispicous1 YP_009977775.1
Mycobacterium phage DD5 YP_001994738.1
Mycobacterium phage Doom YP_009013651.1
Mycobacterium phage Dreamboat YP_009013997.1
Mycobacterium phage Dulcie YP_009977864.1
Mycobacterium phage Edtherson YP_009222369.1
Mycobacterium phage Euphoria YP_009016702.1
Mycobacterium phage Fajezeel YP_009977960.1
Mycobacterium phage GageAP YP_009978050.1
Mycobacterium phage Gompeii16 YP_009291246.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858546.1
Mycobacterium phage HanShotFirst YP_008858196.1
Mycobacterium phage HarryOW YP_009978141.1
Mycobacterium phage Ichabod YP_009978233.1
Mycobacterium phage ILeeKay YP_009978331.1
Mycobacterium phage JackSparrow YP_009978419.1
Mycobacterium phage Jasper YP_001994555.1
Mycobacterium phage JC27 YP_009636733.1
Mycobacterium phage Jorgensen YP_009978513.1
Mycobacterium phage Kanely YP_009978616.1
Mycobacterium phage KBG YP_001994465.1
Mycobacterium phage Killigrew YP_009978706.1
Mycobacterium phage KSSJEB YP_009637444.1
Mycobacterium phage Kugel YP_009013463.1
Mycobacterium phage KyMonks1A YP_009978796.1
Mycobacterium phage Lamina13 YP_009032053.1
Mycobacterium phage Lesedi YP_009636828.1
Mycobacterium phage Lockley YP_001994648.1
Mycobacterium phage Lopton YP_009978890.1
Mycobacterium phage Magnar YP_009978977.1
Mycobacterium phage Magnito YP_009981623.1
Mycobacterium phage Makemake YP_009286685.1
Mycobacterium phage Manatee YP_009979068.1
Mycobacterium phage Maroc7 YP_009979159.1
Mycobacterium phage MaryBeth YP_009979252.1
Mycobacterium phage Michley YP_009979342.1
Mycobacterium phage MPlant7149 YP_009979433.1
Mycobacterium phage Mryolo YP_009979525.1
Mycobacterium phage Mule YP_009979612.1
Mycobacterium phage Museum YP_009637256.1
Mycobacterium phage NEHalo YP_009979707.1
Mycobacterium phage Nerujay YP_009210358.1
Mycobacterium phage Nhonho YP_009199802.1
Mycobacterium phage Niza YP_009979796.1
Mycobacterium phage Oogway YP_009979883.1
Mycobacterium phage PacerPaul YP_009979971.1
Mycobacterium phage Pari YP_009205045.1
Mycobacterium phage PattyP YP_008050773.1
Mycobacterium phage Pepe YP_009189879.1
Mycobacterium phage Petruchio YP_009980064.1
Mycobacterium phage PhrostyMug YP_008530984.1
Mycobacterium phage Pinto YP_009043793.1
Mycobacterium phage Pippin YP_009980155.1
Mycobacterium phage Pita2 YP_009980252.1
Mycobacterium phage Rajelicia YP_009980341.1
Mycobacterium phage Rhynn YP_009980430.1
Mycobacterium phage RidgeCB YP_009014175.1
Mycobacterium phage Ringer YP_009980516.1
Mycobacterium phage Rohr YP_009980608.1
Mycobacterium phage Rufus YP_009199521.1
Mycobacterium phage Ruotula YP_009980699.1
Mycobacterium phage Rutherferd YP_009980795.1
Mycobacterium phage SarFire YP_008530472.1
Mycobacterium phage Scowl YP_009976145.1
Mycobacterium phage Seabiscuit YP_009031194.1
Mycobacterium phage Sibs6 YP_009980975.1
Mycobacterium phage SkiPole YP_009019084.1
Mycobacterium phage Smairt YP_009981070.1
Mycobacterium phage Snazzy YP_009981167.1
Mycobacterium phage SpikeBT YP_009981261.1
Mycobacterium phage STLscum YP_009981349.1
Mycobacterium phage Sumter YP_009981447.1
Mycobacterium phage Switzer YP_009607736.1
Mycobacterium phage Tasp14 YP_009197586.1
Mycobacterium phage TheloniousMonk YP_009201020.1
Mycobacterium phage Traft412 YP_009981540.1
Mycobacterium phage Trouble YP_008409739.1
Mycobacterium phage Turj99 YP_009211718.1
Mycobacterium phage U2 YP_001491576.1
Mycobacterium phage Violet YP_009012694.1
Mycobacterium phage Wheeler YP_008410786.1
Mycobacterium virus Marcell YP_009591847.1
Mycobacterium virus Mrgordo YP_009637722.1
Mycobacterium virus Nepal YP_009591748.1
Mycobacterium virus Perseus YP_009015994.1
Rhodococcus phage REQ3 YP_005087249.1