Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage JSwag YP_009285990.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269072.1
Gordonia phage Remus YP_009281661.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268970.1
Gordonia phage Soups YP_009269349.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596251.1
Gordonia phage Waits YP_009624565.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009096.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009882.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409344.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430795.1
Mycobacterium phage Anselm YP_010063388.1
Mycobacterium phage Anthony YP_010062079.1
Mycobacterium phage Anubis YP_009219113.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858474.1
Mycobacterium phage BabyRay YP_010060491.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304703.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005606.1
Mycobacterium phage Benvolio YP_010063482.1
Mycobacterium phage Blinn1 YP_010061088.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014540.1
Mycobacterium phage BTCU-1 YP_008126136.1
Mycobacterium phage Bugsy YP_010063581.1
Mycobacterium phage Camperdownii YP_010062861.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301871.1
Mycobacterium phage Centaur YP_010063664.1
Mycobacterium phage Cerulean YP_010062521.1
Mycobacterium phage Chy4 YP_008060204.1
Mycobacterium phage Chy5 YP_008058317.1
Mycobacterium phage Cindaradix YP_010063299.1
Mycobacterium phage Cintron YP_010062686.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856820.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009790.1
Mycobacterium phage DarthPhader YP_010061651.1
Mycobacterium phage DroogsArmy YP_010061998.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005792.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004497.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203318.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009303984.1
Mycobacterium phage Fameo YP_010063761.1
Mycobacterium phage First YP_007677457.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767113.1
Mycobacterium phage Georgie2 YP_010063855.1
Mycobacterium phage Heffalump YP_010063950.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051896.1
Mycobacterium phage ICleared YP_010062950.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190907.1
Mycobacterium phage IronMan YP_010064231.1
Mycobacterium phage Jobu08 YP_008126288.1
Mycobacterium phage JoshKayV YP_010064044.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031907.1
Mycobacterium phage Kimona YP_010062346.1
Mycobacterium phage Koko YP_010061373.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193679.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205421.1
Mycobacterium phage LeoAvram YP_010062612.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303503.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203112.1
Mycobacterium phage MA5 YP_010060408.1
Mycobacterium phage Malec YP_010064139.1
Mycobacterium phage MarQuardt YP_009198476.1
Mycobacterium phage Miramae YP_010063125.1
Mycobacterium phage Mulciber YP_009303598.1
Mycobacterium phage Mundrea YP_010063214.1
Mycobacterium phage Noelle YP_010063038.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005886.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007240.1
Mycobacterium phage Phaded YP_010064323.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032533.1
Mycobacterium phage Pharaoh YP_010061568.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188031.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214714.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198261.1
Mycobacterium phage Pistachio YP_010060584.1
Mycobacterium phage Priamo YP_010061275.1
Mycobacterium phage PurpleHaze YP_010060009.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101303.1
Mycobacterium phage Refuge YP_010061744.1
Mycobacterium phage RhynO YP_009010025.1
Mycobacterium phage Rockstar YP_009614564.1
Mycobacterium phage Serenity YP_009210732.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051813.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209085.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204136.1
Mycobacterium phage SoilDragon YP_010060092.1
Mycobacterium phage Stasia YP_010062433.1
Mycobacterium phage Steamy YP_010061831.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221057.1
Mycobacterium phage SWU1 YP_006382966.1
Mycobacterium phage SWU2 YP_010061925.1
Mycobacterium phage Tiffany YP_009195149.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607604.1
Mycobacterium phage Trike YP_009124963.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017177.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013943.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607515.1
Mycobacterium phage Veracruz YP_010060322.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224172.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014129.1
Mycobacterium phage Wizard007 YP_010062777.1
Mycobacterium phage Yecey3 YP_010061474.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859157.1
Mycobacterium phage Zetzy YP_010060181.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014913.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638704.1
Mycobacterium virus Astro YP_009638503.1
Mycobacterium virus Backyardigan YP_009635458.1
Mycobacterium virus Bxz2 NP_817636.1
Mycobacterium virus Che12 YP_655629.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637854.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635542.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638788.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636566.1
Mycobacterium virus Heldan YP_009637672.1
Mycobacterium virus Jeffabunny YP_009638221.1
Mycobacterium virus JHC117 YP_009635641.1
Mycobacterium virus L5 NP_039711.1
Mycobacterium virus LHTSCC YP_009018834.1
Mycobacterium virus Microwolf YP_009635726.1
Mycobacterium virus Packman YP_009636017.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358750.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994864.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638874.1
Mycobacterium virus Saintus YP_009638305.1