Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 4L372XY YP_009846924.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095583.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095873.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_943967.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944200.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677733.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010706.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092827.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010093053.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613105.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009835071.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834436.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010178.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833005.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969284.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969389.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969503.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011511.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011729.1
Aeromonas virus 25 YP_656248.1
Aeromonas virus 31 YP_238745.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932372.1
Aeromonas virus 65 YP_004301184.1
Caulobacter phage CcrPW YP_009809489.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218776.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195044.1
Citrobacter phage Miller YP_009097831.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285762.1
Cronobacter phage S13 YP_009196457.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986499.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831244.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831528.1
Enterobacter phage Ec_L1 YP_009624441.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607145.1
Escherichia phage chee24 YP_009795102.1
Escherichia phage DT571/2 YP_009784933.1
Escherichia phage Eps7 YP_001837043.1
Escherichia phage fp01 YP_009841437.1
Escherichia phage Gostya9 YP_009802253.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060748.1
Escherichia phage OSYSP YP_009790977.1
Escherichia phage phiAPCEc03 YP_009785313.1
Escherichia phage phiLLS YP_009790068.1
Escherichia phage phT4A YP_010089144.1
Escherichia phage saus132 YP_009794940.1
Escherichia phage slur09 YP_009202143.1
Escherichia phage SP15 YP_009829752.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKFV33 YP_006382407.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH_1 YP_009031726.1
Escherichia phage vB_EcoS_HdH2 YP_009843425.1
Escherichia phage vB_Eco_mar003J3 YP_009824336.1
Escherichia phage vB_Eco_mar004NP2 YP_009824544.1
Escherichia virus H8 YP_009966049.1
Escherichia virus RB16 YP_003858523.1
Escherichia virus RB43 YP_239212.1
Escherichia virus T5 YP_006933.1
Escherichia virus VEc33 YP_009853034.1
Fusobacterium phage Fnu1 YP_010082934.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580070.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348862.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194475.1
Klebsiella phage Miro YP_009607423.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626462.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279877.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906352.1
Phage NBEco001 YP_009856677.1
Phage NBEco002 YP_009856920.1
Phage NBSal003 YP_009857059.1
Phage NBSal005 YP_009857234.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093786.1
Proteus phage PM2 YP_010092150.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195440.1
Pseudomonas phage PaBG YP_008433422.1
Pseudomonas phage phiPsa374 YP_009009399.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099962.1
Salmonella phage 1-19 YP_009853119.1
Salmonella phage 1-23 YP_009819384.1
Salmonella phage 1-29 YP_009852297.1
Salmonella phage 100268_sal2 YP_009320843.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323843.1
Salmonella phage 2-3 YP_009852021.1
Salmonella phage 3-29 YP_009818976.1
Salmonella phage atrejo YP_009858950.1
Salmonella phage bastian YP_009858609.1
Salmonella phage bombadil YP_009857953.1
Salmonella phage faergetype YP_009858118.1
Salmonella phage fuchur YP_009858444.1
Salmonella phage L6jm YP_009856502.1
Salmonella phage LVR16A YP_009804394.1
Salmonella phage NR01 YP_009283376.1
Salmonella phage oldekolle YP_009857806.1
Salmonella phage oselot YP_009858773.1
Salmonella phage OSY-STA YP_009851933.1
Salmonella phage rokbiter YP_009858282.1
Salmonella phage S113 YP_009804838.1
Salmonella phage S114 YP_009805002.1
Salmonella phage S116 YP_009805166.1
Salmonella phage S124 YP_009806102.1
Salmonella phage S126 YP_009805328.1
Salmonella phage S131 YP_009805480.1
Salmonella phage S132 YP_009805629.1
Salmonella phage S133 YP_009805774.1
Salmonella phage S147 YP_009805941.1
Salmonella phage SE11 YP_009848627.1
Salmonella phage SE24 YP_009848570.1
Salmonella phage Seafire YP_009816769.1
Salmonella phage Sepoy YP_009845326.1
Salmonella phage SH9 YP_009804178.1
Salmonella phage Shivani YP_009194737.1
Salmonella phage SP01 YP_009792522.1
Salmonella phage SP3 YP_009804534.1
Salmonella phage STG2 YP_009815019.1
Salmonella phage Sw2 YP_009812256.1
Salmonella phage Th1 YP_009849783.1
Salmonella phage vB_SenS_SB13 YP_009848061.1
Salmonella virus SPC35 YP_004306578.1
Salmonella virus Stitch YP_009146053.1
Salmonella virus VSe12 YP_009849635.1
Shewanella sp. phage 1/4 YP_009100397.1
Shewanella sp. phage 1/40 YP_009104088.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280297.1
Shigella phage SSP1 YP_009794629.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189600.1
Sphingomonas phage PAU YP_007006883.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217469.1
Vibrio phage Ceto YP_009621262.1
Vibrio phage KVP40 NP_899407.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125357.1
Vibrio phage Thalassa YP_009621466.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201204.1
Vibrio phage vB_VpS_PG07 YP_009808474.1
Vibrio phage VH7D YP_009006122.1
Vibrio phage VspSw_1 YP_009819616.1
Yersinia phage phiR2-01 YP_007237076.1