Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage JSwag YP_009285954.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269033.1
Gordonia phage Remus YP_009281624.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268934.1
Gordonia phage Soups YP_009269311.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596214.1
Gordonia phage Waits YP_009624528.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009056.1
Mycobacterium phage 244 YP_654790.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009598.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009847.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409306.1
Mycobacterium phage Aggie YP_010051965.1
Mycobacterium phage Alma YP_009014877.1
Mycobacterium phage Andies YP_010052098.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430758.1
Mycobacterium phage Anselm YP_010063349.1
Mycobacterium phage Anthony YP_010062046.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304571.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858438.1
Mycobacterium phage Arturo YP_009638666.1
Mycobacterium phage Backyardigan YP_009635422.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304667.1
Mycobacterium phage Bask21 YP_009591193.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005567.1
Mycobacterium phage Benvolio YP_010063447.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031155.1
Mycobacterium phage Blinn1 YP_010061050.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014502.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859470.1
Mycobacterium phage Bugsy YP_010063543.1
Mycobacterium phage Camperdownii YP_010062824.1
Mycobacterium phage Carcharodon YP_009197154.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301834.1
Mycobacterium phage Centaur YP_010063627.1
Mycobacterium phage Cerulean YP_010062482.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017025.1
Mycobacterium phage Che12 YP_655591.1
Mycobacterium phage Chy4 YP_008060167.1
Mycobacterium phage Chy5 YP_008058281.1
Mycobacterium phage Cindaradix YP_010063263.1
Mycobacterium phage Cintron YP_010062649.1
Mycobacterium phage Cjw1 NP_817483.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856784.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410050.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009749.1
Mycobacterium phage D29 NP_046826.1
Mycobacterium phage DarthPhader YP_010061618.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409427.1
Mycobacterium phage DroogsArmy YP_010061964.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051658.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224300.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005755.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004459.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203281.1
Mycobacterium phage EricB YP_009637818.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009303946.1
Mycobacterium phage Fameo YP_010063723.1
Mycobacterium phage First YP_007677418.1
Mycobacterium phage Fulbright YP_010052165.1
Mycobacterium phage Gail YP_010109362.1
Mycobacterium phage Georgie2 YP_010063817.1
Mycobacterium phage Gladiator YP_009635508.1
Mycobacterium phage Godines YP_009616382.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430549.1
Mycobacterium phage Hammer YP_009636529.1
Mycobacterium phage Heffalump YP_010063915.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051861.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032265.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858761.1
Mycobacterium phage ICleared YP_010062912.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190868.1
Mycobacterium phage IronMan YP_010064195.1
Mycobacterium phage Jamie19 YP_010052369.1
Mycobacterium phage Jeeves YP_010104320.1
Mycobacterium phage Jeffabunny YP_009638185.1
Mycobacterium phage JewelBug YP_010061147.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009241.1
Mycobacterium phage JoshKayV YP_010064006.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031869.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409678.1
Mycobacterium phage Koko YP_010061336.1
Mycobacterium phage Kostya YP_002014502.1
Mycobacterium phage Krypton555 YP_010012613.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193637.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205385.1
Mycobacterium phage Laurie YP_010012415.1
Mycobacterium phage LeoAvram YP_010062574.1
Mycobacterium phage LHTSCC YP_009018794.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011794.1
Mycobacterium phage LilMcDreamy YP_009949609.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202414.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303466.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203069.1
Mycobacterium phage Lumos YP_010012485.1
Mycobacterium phage Malec YP_010064102.1
Mycobacterium phage Mendokysei YP_009964137.1
Mycobacterium phage MichelleMyBell YP_009006628.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225320.1
Mycobacterium phage Miramae YP_010063088.1
Mycobacterium phage Mulciber YP_009303561.1
Mycobacterium phage Mundrea YP_010063177.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051513.1
Mycobacterium phage MyraDee YP_010062135.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858313.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197701.1
Mycobacterium phage Noelle YP_010063000.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005848.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007201.1
Mycobacterium phage PackMan YP_009635982.1
Mycobacterium phage Panchino YP_009304934.1
Mycobacterium phage Peaches YP_003358712.1
Mycobacterium phage Phaded YP_010064287.1
Mycobacterium phage Pharaoh YP_010061537.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857520.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052206.1
Mycobacterium phage Philonius YP_010051893.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188001.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008051969.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214678.1
Mycobacterium phage Pipsqueaks YP_009616882.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198224.1
Mycobacterium phage Porky YP_002014354.1
Mycobacterium phage PP YP_010062240.1
Mycobacterium phage Priamo YP_010061238.1
Mycobacterium phage Pukovnik YP_001994829.1
Mycobacterium phage Pumpkin YP_009613657.1
Mycobacterium phage Purky YP_009965150.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531110.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655725.1
Mycobacterium phage Raymond7 YP_010051827.1
Mycobacterium phage Rebel YP_010052233.1
Mycobacterium phage Redi YP_009017090.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101266.1
Mycobacterium phage Refuge YP_010061710.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817808.1
Mycobacterium phage Serenity YP_009210694.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209048.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009607962.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595717.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197022.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124579.1
Mycobacterium phage Stasia YP_010062397.1
Mycobacterium phage Steamy YP_010061799.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221019.1
Mycobacterium phage SWU1 YP_006382929.1
Mycobacterium phage SWU2 YP_010061889.1
Mycobacterium phage Tapioca YP_010052302.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607568.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596612.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208441.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017144.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013906.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224136.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408685.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014092.1
Mycobacterium phage Willsammy YP_009964202.1
Mycobacterium phage Wizard007 YP_010062739.1
Mycobacterium phage Xeno YP_009302342.1
Mycobacterium phage Yecey3 YP_010061436.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859121.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591573.1
Mycobacterium virus L5 NP_039675.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667203.1