Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Bacillus phage AP50 YP_002302513.1
Gordonia phage Apricot YP_009806909.1
Gordonia phage Asapag YP_009819104.1
Gordonia phage Attis YP_009595803.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795541.1
Gordonia phage Getalong YP_009814175.1
Gordonia phage Horus YP_009808297.1
Gordonia phage Kenna YP_009818675.1
Gordonia phage Kita YP_009301412.1
Gordonia phage Lucky10 YP_009304303.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286096.1
Gordonia phage Phistory YP_009808401.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303040.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289707.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952285.1
Mycobacterium phage Adonis YP_009952379.1
Mycobacterium phage Alexphander YP_009954430.1
Mycobacterium phage AlishaPH YP_009952474.1
Mycobacterium phage Amelie YP_009952558.1
Mycobacterium phage Apocalypse YP_009952642.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009019024.1
Mycobacterium phage Batiatus YP_009954630.1
Mycobacterium phage Beezoo YP_009952739.1
Mycobacterium phage Bella96 YP_009952837.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200674.1
Mycobacterium phage BobaPhett YP_009954842.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008409009.1
Mycobacterium phage Brocalys YP_009303886.1
Mycobacterium phage ByChance YP_009955254.1
Mycobacterium phage Byougenkin YP_009955355.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202327.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125899.1
Mycobacterium phage Chris YP_009952935.1
Mycobacterium phage Clifton YP_009955557.1
Mycobacterium phage Coco12 YP_009955655.1
Mycobacterium phage Cornucopia YP_009955763.1
Mycobacterium phage Donkeykong YP_009956080.1
Mycobacterium phage DRBy19 YP_009956292.1
Mycobacterium phage EleanorGeorge YP_009956499.1
Mycobacterium phage Emma YP_009956609.1
Mycobacterium phage Enby YP_009956823.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124241.1
Mycobacterium phage Filuzino YP_009957037.1
Mycobacterium phage Findley YP_009951134.1
Mycobacterium phage Flathead YP_009957241.1
Mycobacterium phage Galactic YP_009957454.1
Mycobacterium phage Gorge YP_009957773.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125230.1
Mycobacterium phage Hegedechwinu YP_009957978.1
Mycobacterium phage Hlubikazi YP_009958182.1
Mycobacterium phage Juice456 YP_009958395.1
Mycobacterium phage Kenuha5 YP_009958494.1
Mycobacterium phage Kingsley YP_009958696.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953140.1
Mycobacterium phage KristaRAM YP_009959002.1
Mycobacterium phage LastJedi YP_009959112.1
Mycobacterium phage LaterM YP_009953342.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953439.1
Mycobacterium phage Marshawn YP_009953541.1
Mycobacterium phage Mattes YP_009959520.1
Mycobacterium phage Melissauren88 YP_009959619.1
Mycobacterium phage MilleniumForce YP_009959716.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125522.1
Mycobacterium phage MinionDave YP_009959819.1
Mycobacterium phage Minnie YP_009959928.1
Mycobacterium phage MooMoo YP_009963647.1
Mycobacterium phage Moonbeam YP_009960112.1
Mycobacterium phage Mova YP_009960223.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195294.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215549.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953635.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953737.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211211.1
Mycobacterium phage phiT46-1 YP_010050665.1
Mycobacterium phage Phrappuccino YP_010059731.1
Mycobacterium phage Pippy YP_009961245.1
Mycobacterium phage Prithvi YP_009953833.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841080.1
Mycobacterium phage Saal YP_009007520.1
Mycobacterium phage Shandong1 YP_009951522.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608227.1
Mycobacterium phage SimranZ1 YP_009962399.1
Mycobacterium phage Soul22 YP_009963869.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607872.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124596.1
Mycobacterium phage StAnnes YP_009962709.1
Mycobacterium phage SuperGrey YP_009962820.1
Mycobacterium phage SwagPigglett YP_009962929.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100165.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838006.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569778.1
Mycobacterium phage Urkel YP_009954027.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002699.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409582.1
Mycobacterium phage Wachhund YP_009963236.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123874.1
Mycobacterium phage WillSterrel YP_009963444.1
Mycobacterium phage WIVsmall YP_008059935.1
Mycobacterium phage XFactor YP_009208789.1
Mycobacterium phage Yunkel11 YP_009954224.1
Mycobacterium phage Zavala YP_009954323.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032441.1
Mycobacterium virus Anaya YP_009614066.1
Mycobacterium virus Angelica YP_003856923.1
Mycobacterium virus Ardmore YP_003495182.1
Mycobacterium virus CrimD YP_003857017.1
Mycobacterium virus DeadP YP_009016945.1
Mycobacterium virus Dlane YP_009636459.1
Mycobacterium virus Fruitloop YP_002241733.1
Mycobacterium virus JAWS YP_009638038.1
Mycobacterium virus Mozy YP_009637200.1
Mycobacterium virus Mutaforma13 YP_009591360.1
Mycobacterium virus SG4 YP_009013249.1