Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Gibbin YP_009852380.1
Gordonia phage Gibbin YP_009852379.1
Gordonia phage Lambo YP_009852579.1
Gordonia phage Lambo YP_009852578.1
Gordonia phage Ranch YP_009852477.1
Gordonia phage Ranch YP_009852478.1
Gordonia phage Sadboi YP_009852676.1
Gordonia phage Sadboi YP_009852677.1
Gordonia phage Suzy YP_009802981.1
Gordonia phage Terapin YP_009277759.1
Gordonia phage Yikes YP_009853980.1
Gordonia phage Yikes YP_009853981.1
Microbacterium phage Krampus YP_009802617.1
Microbacterium phage Krampus YP_009802618.1
Mycobacterium phage Barnyard NP_818569.1
Mycobacterium phage Barnyard NP_818570.1
Mycobacterium phage Cuke YP_009837094.1
Mycobacterium phage Cuke YP_009837093.1
Mycobacterium phage Damien YP_009044013.1
Mycobacterium phage Damien YP_009044014.1
Mycobacterium phage DrLupo YP_009842732.1
Mycobacterium phage DrLupo YP_009842731.1
Mycobacterium phage Fowlmouth YP_009841687.1
Mycobacterium phage Fowlmouth YP_009841688.1
Mycobacterium phage Gumball YP_002241919.1
Mycobacterium phage Gumball YP_002241920.1
Mycobacterium phage Hawkeye YP_009035923.1
Mycobacterium phage Hawkeye YP_009035922.1
Mycobacterium phage Indlulamithi YP_009853774.1
Mycobacterium phage Indlulamithi YP_009853775.1
Mycobacterium phage Konstantine YP_002242086.1
Mycobacterium phage Konstantine YP_002242087.1
Mycobacterium phage Oaker YP_009007306.1
Mycobacterium phage Oaker YP_009007305.1
Mycobacterium phage Papyrus YP_008408812.1
Mycobacterium phage Papyrus YP_008408811.1
Mycobacterium phage Patience YP_009012172.1
Mycobacterium phage Patience YP_009012173.1
Mycobacterium phage PBI1 YP_655222.1
Mycobacterium phage PBI1 YP_655221.1
Mycobacterium phage PLot YP_655406.1
Mycobacterium phage PLot YP_655405.1
Mycobacterium phage Predator YP_002003387.1
Mycobacterium phage Predator YP_002003386.1
Mycobacterium phage Send513 YP_009614250.1
Mycobacterium phage Send513 YP_009614251.1
Mycobacterium phage Troll4 YP_002241439.1
Mycobacterium phage Troll4 YP_002241440.1