Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882107.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009420.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009673.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010203.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889685.1
Acinetobacter phage Apostate YP_009886330.1
Acinetobacter phage Berthold YP_009886083.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881647.1
Acinetobacter phage Kimel YP_009886579.1
Acinetobacter phage Konradin YP_009885236.1
Acinetobacter phage Lazarus YP_009886829.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887046.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880828.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006488916.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300633.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834978.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834347.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010268.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969429.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011440.1
Aeromonas virus 65 YP_004300851.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_943890.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618096.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218703.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194848.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203749.1
Citrobacter phage Miller YP_009097632.1
Citrobacter phage Moon YP_009146470.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285567.1
Cronobacter phage S13 YP_009196636.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986304.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831047.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831326.1
Enterobacter phage CC31 YP_004009888.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005294.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606944.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592933.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593042.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225232.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060554.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861721.1
Escherichia phage ST0 YP_009608374.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037474.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056620.1
Escherichia virus RB16 YP_003858328.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239005.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579900.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348667.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194273.1
Klebsiella phage Miro YP_009607225.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626265.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279884.1
Pelagibacter phage HTVC008M YP_007518007.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195445.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099885.1
Salmonella phage Melville YP_009615512.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148021.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126236.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501068.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286394.1
Serratia phage CHI14 YP_009609355.1
Serratia phage Muldoon YP_009883747.1
Serratia phage PS2 YP_009030076.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100573.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009288988.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143267.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601478.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189419.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212598.1
Vibrio phage KVP40 NP_899267.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125219.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201346.1
Vibrio phage VH7D YP_009006313.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235869.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200297.1