Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Dompiswa phage TSP7_1 (bird metagenome) YP_010356241.1
Enterobacteria phage phi92 YP_009012516.1
Escherichia phage alia YP_009985168.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985380.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786667.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009787195.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009987007.1
Escherichia phage muut YP_009985798.1
Escherichia phage nepoznato YP_009986055.1
Escherichia phage nieznany YP_009986296.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348583.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986468.1
Escherichia phage ukendt YP_009986670.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009984844.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984546.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823870.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984661.1
Escherichia phage VEcB YP_009987390.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803450.1
Staphylococcus phage 676Z YP_009781111.1
Staphylococcus phage 6ec YP_009042607.1
Staphylococcus phage 812 YP_009224611.1
Staphylococcus phage A5W YP_009782040.1
Staphylococcus phage Fi200W YP_009781344.1
Staphylococcus phage G1 YP_241002.1
Staphylococcus phage G15 YP_007002315.1
Staphylococcus phage ISP YP_009780173.1
Staphylococcus phage JD007 YP_007112892.1
Staphylococcus phage K YP_009041415.1
Staphylococcus phage MSA6 YP_009781577.1
Staphylococcus phage P108 YP_009099430.1
Staphylococcus phage P4W YP_009781808.1
Staphylococcus phage S25-3 YP_008854317.1
Staphylococcus phage SA5 YP_009780403.1
Staphylococcus phage Staph1N YP_009780666.1
Staphylococcus phage Team1 YP_009098331.1
Staphylococcus phage vB_SepS_SEP9 YP_009007741.1