Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Ali17 YP_010002491.1
Gordonia phage Ashertheman YP_010001809.1
Gordonia phage Bizzy YP_010001981.1
Gordonia phage Brandonk123 YP_009622967.1
Gordonia phage Dexdert YP_010001397.1
Gordonia phage EMoore YP_010002317.1
Gordonia phage Gaea YP_010001894.1
Gordonia phage GTE6 YP_009188385.1
Gordonia phage JKSyngboy YP_010001642.1
Gordonia phage Kroos YP_010001558.1
Gordonia phage Lennon YP_009615767.1
Gordonia phage Leonard YP_010002235.1
Gordonia phage MelBins YP_010002405.1
Gordonia phage Phinally YP_009291346.1
Gordonia phage Ribeye YP_010002151.1
Gordonia phage Tangerine YP_010002065.1
Gordonia phage Tiamoceli YP_010001479.1
Gordonia phage Verity YP_010002855.1
Gordonia phage Vivi2 YP_009301939.1
Gordonia phage YorkOnyx YP_010001725.1
Gordonia phage Zipp YP_010002766.1
Gordonia Phage Zitch YP_010002676.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952251.1
Mycobacterium phage Adonis YP_009952345.1
Mycobacterium phage AlishaPH YP_009952440.1
Mycobacterium phage Amelie YP_009952525.1
Mycobacterium phage Amgine YP_009951777.1
Mycobacterium phage Aminay YP_009950159.1
Mycobacterium phage Amohnition YP_009951874.1
Mycobacterium phage Angel YP_002941863.1
Mycobacterium phage Antsirabe YP_010051545.1
Mycobacterium phage Apocalypse YP_009952605.1
Mycobacterium phage Avocado YP_010051477.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009018990.1
Mycobacterium phage Beezoo YP_009952703.1
Mycobacterium phage Bella96 YP_009952802.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031133.1
Mycobacterium phage Bryler YP_009951289.1
Mycobacterium phage Cambiare YP_009209488.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215611.1
Mycobacterium phage Chris YP_009952898.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950627.1
Mycobacterium phage Curiosium YP_009953000.1
Mycobacterium phage DarthP YP_009951968.1
Mycobacterium phage DS6A YP_009018696.1
Mycobacterium phage Ekdilam YP_009952061.1
Mycobacterium phage Ellie YP_009952153.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211092.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950353.1
Mycobacterium phage Findley YP_009951093.1
Mycobacterium phage FlagStaff YP_009204196.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282254.1
Mycobacterium phage Grizzly YP_010051415.1
Mycobacterium phage Hurricane YP_009951680.1
Mycobacterium phage Jolie2 YP_009009662.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125762.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953101.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212754.1
Mycobacterium phage Krueger YP_009951382.1
Mycobacterium phage LastHope YP_009953205.1
Mycobacterium phage LaterM YP_009953307.1
Mycobacterium phage Lemuria YP_010051675.1
Mycobacterium phage Leo YP_008129760.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950721.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953401.1
Mycobacterium phage Marshawn YP_009953505.1
Mycobacterium phage Mendokysei YP_009964115.1
Mycobacterium phage Mercurio YP_010051612.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125481.1
Mycobacterium phage MOOREtheMARYer YP_009198042.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195253.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215514.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953598.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953701.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043610.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201641.1
Mycobacterium phage Paito YP_010051222.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950815.1
Mycobacterium phage Patt YP_009950543.1
Mycobacterium phage Pinnie YP_010051741.1
Mycobacterium phage Prithvi YP_009953798.1
Mycobacterium phage Rabbs YP_010051350.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950907.1
Mycobacterium phage Shandong1 YP_009951480.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202641.1
Mycobacterium phage SirPhilip YP_009953894.1
Mycobacterium phage Sneeze YP_009290207.1
Mycobacterium phage Taheera YP_010051290.1
Mycobacterium phage Taquito YP_009950447.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009950998.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569743.1
Mycobacterium phage Unicorn YP_009951189.1
Mycobacterium phage Urkel YP_009953992.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002661.1
Mycobacterium phage Ximenita YP_009951578.1
Mycobacterium phage Yuna YP_009954089.1
Mycobacterium phage Yunkel11 YP_009954188.1
Mycobacterium phage Zavala YP_009954288.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032401.1
Mycobacterium virus Anaya YP_009614031.1
Mycobacterium virus Angelica YP_003856889.1
Mycobacterium virus Crimd YP_003856983.1
Mycobacterium virus Fionnbarth YP_009150877.1
Mycobacterium virus Halo YP_655522.1
Mycobacterium virus Jaws YP_009638004.1
Mycobacterium virus Larva YP_009016372.1
Mycobacterium virus Liefie YP_009013734.1
Mycobacterium virus Macncheese YP_009638569.1
Mycobacterium virus Pixie YP_009637348.1
Streptomyces phage Picard YP_009788208.1