Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Attis YP_009595759.1
Gordonia phage Azula YP_010109927.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300785.1
Gordonia phage Blino YP_010114090.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276626.1
Gordonia phage Bowser YP_009275568.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287218.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009291956.1
Gordonia phage DumpsterDude YP_010001067.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822289.1
Gordonia phage Frokostdame YP_010096878.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304115.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289810.1
Gordonia phage JuJu YP_010103702.1
Gordonia phage Kudefre YP_010246530.1
Gordonia phage Neville YP_010245867.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301744.1
Gordonia phage Octobien14 YP_010246257.1
Gordonia phage Petra YP_010095395.1
Gordonia phage Rabbitrun YP_010246126.1
Gordonia phage Ruthy YP_009806950.1
Gordonia phage Schnabeltier YP_009303384.1
Gordonia Phage Sephiroth YP_010246400.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009302996.1
Gordonia phage Syleon YP_010246671.1
Gordonia phage Toast YP_010001138.1
Gordonia phage Trax YP_010245996.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302837.1
Gordonia phage Utz YP_009274946.1
Gordonia phage Walrus YP_010101651.1
Gordonia phage William YP_010001219.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304332.1
Microbacterium phage Zeta1847 YP_009803124.1
Mycobacterium phage 32HC YP_009009472.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205469.1
Mycobacterium phage Arib1 YP_009964885.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205138.1
Mycobacterium phage Atcoo YP_009964334.1
Mycobacterium phage Aziz YP_010013622.1
Mycobacterium phage Baka YP_009636176.1
Mycobacterium phage Bartholomew YP_009964726.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031129.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012250.1
Mycobacterium phage Bongo YP_009604871.1
Mycobacterium phage Bromden YP_010013231.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193898.1
Mycobacterium phage CELFI YP_010012718.1
Mycobacterium phage CicholasNage YP_010100898.1
Mycobacterium phage Courthouse YP_009011908.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410877.1
Mycobacterium phage DirkDirk YP_010105404.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004372.1
Mycobacterium phage DyoEdafos YP_010013349.1
Mycobacterium phage Estes YP_010013773.1
Mycobacterium phage Faith1 YP_004538946.1
Mycobacterium phage Finemlucis YP_010012840.1
Mycobacterium phage FirstPlacePfu YP_009964803.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051226.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292516.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552330.1
Mycobacterium phage GreaseLightnin YP_009964489.1
Mycobacterium phage GuuelaD YP_010012971.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604784.1
Mycobacterium phage JoeDirt YP_009635847.1
Mycobacterium phage Jung YP_009964412.1
Mycobacterium phage KilKor YP_010001302.1
Mycobacterium phage Krypton555 YP_010012588.1
Mycobacterium phage Ksquared YP_009964569.1
Mycobacterium phage Kumao YP_010013502.1
Mycobacterium phage LeBron YP_003857133.1
Mycobacterium phage LittleE YP_009636919.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202389.1
Mycobacterium phage Lumos YP_010012460.1
Mycobacterium phage Majeke YP_009964963.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009125956.1
Mycobacterium phage Megiddo YP_009964256.1
Mycobacterium phage Mendokysei YP_009964111.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213226.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009123961.1
Mycobacterium phage MrMagoo YP_010013923.1
Mycobacterium phage OhShagHennessy YP_010114702.1
Mycobacterium phage Omega NP_818311.1
Mycobacterium phage Optimus YP_009590862.1
Mycobacterium phage PegLeg YP_008050945.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198345.1
Mycobacterium phage Phineas YP_009964649.1
Mycobacterium phage phiT46-1 YP_010050624.1
Mycobacterium phage Purky YP_009965124.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410166.1
Mycobacterium phage Reindeer YP_010014072.1
Mycobacterium phage Rem711 YP_009964026.1
Mycobacterium phage Rey YP_009605007.1
Mycobacterium phage Rumpelstiltskin YP_009017227.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303759.1
Mycobacterium phage Silverleaf YP_010101308.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009196997.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018016.1
Mycobacterium phage ThulaThula YP_009965044.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596586.1
Mycobacterium phage Tourach YP_010013100.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410398.1
Mycobacterium phage Weirdo19 YP_010050702.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408660.1
Mycobacterium phage Wildcat YP_655890.1
Mycobacterium phage Willsammy YP_009964176.1
Mycobacterium phage Xavia YP_009965208.1
Rhodococcus phage Whack YP_009848391.1