Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Bodo saltans virus YP_010777975.1
Gordonia phage GMA2 YP_010648605.1
Gordonia phage Kudefre YP_010246638.1
Gordonia phage Neville YP_010245971.1
Gordonia phage Octobien14 YP_010246359.1
Gordonia phage Rabbitrun YP_010246231.1
Gordonia Phage Sephiroth YP_010246503.1
Gordonia phage Syleon YP_010246779.1
Gordonia phage Trax YP_010246101.1
Mycobacterium phage Alice YP_009216464.1
Mycobacterium phage ArcherS7 YP_008061471.1
Mycobacterium phage Astraea YP_008061702.1
Mycobacterium phage Avani YP_009013201.1
Mycobacterium phage Babsiella YP_009013094.1
Mycobacterium phage Baka YP_009636187.1
Mycobacterium phage Bigswole YP_010057162.1
Mycobacterium phage Blexus YP_009954786.1
Mycobacterium phage Breeniome YP_009221341.1
Mycobacterium phage Brujita YP_002242056.1
Mycobacterium phage Bxz1 NP_818279.1
Mycobacterium phage Cali YP_002224675.1
Mycobacterium phage Cane17 YP_010057384.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409204.1
Mycobacterium phage Catera YP_656210.1
Mycobacterium phage CharlieB YP_010057616.1
Mycobacterium phage Che8 NP_817447.1
Mycobacterium phage Che9d NP_818075.1
Mycobacterium phage Corndog NP_817888.1
Mycobacterium phage Cornie YP_009856286.1
Mycobacterium phage Courthouse YP_009011916.1
Mycobacterium phage Dandelion YP_009012992.1
Mycobacterium phage Demsculpinboyz YP_009963814.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530598.1
Mycobacterium phage ET08 YP_003347877.1
Mycobacterium phage Firecracker YP_009014398.1
Mycobacterium phage Gizmo YP_008061013.1
Mycobacterium phage HC YP_010088257.1
Mycobacterium phage HyRo YP_009204766.1
Mycobacterium phage I3 YP_010510626.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410778.1
Mycobacterium phage LinStu YP_009014798.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209658.1
Mycobacterium phage Lukilu YP_009597800.1
Mycobacterium phage Mangeria YP_010057850.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614199.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213234.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009123972.1
Mycobacterium phage MoMoMixon YP_009017541.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031591.1
Mycobacterium phage Nappy YP_009016671.1
Mycobacterium phage NoodleTree YP_010058075.1
Mycobacterium phage Ochi17 YP_010101122.1
Mycobacterium phage Optimus YP_009590873.1
Mycobacterium phage Phabba YP_010056911.1
Mycobacterium phage Phrappuccino YP_010059833.1
Mycobacterium phage Phrappuccino YP_010059832.1
Mycobacterium phage Pleione YP_009017985.1
Mycobacterium phage QBert YP_010058301.1
Mycobacterium phage Quasimodo YP_010058536.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410177.1
Mycobacterium phage Rizal YP_002224895.1
Mycobacterium phage Ryadel YP_010097528.1
Mycobacterium phage Sauce YP_010058766.1
Mycobacterium phage ScottMcG YP_002224232.1
Mycobacterium phage Sebata YP_009608892.1
Mycobacterium phage Soul22 YP_009963916.1
Mycobacterium phage Spud YP_002224454.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848923.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018027.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009288096.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410409.1
Mycobacterium phage WillSterrel YP_009963493.1
Mycobacterium phage Yoshi YP_009614019.1
Mycobacterium phage Zapner YP_009964024.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213695.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009323165.1
Synechococcus phage S-SCSM1 YP_010669821.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322361.1
Synechococcus phage S-SRM01 YP_010670285.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324314.1
Synechococcus phage S-T4 YP_009810864.1