Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage AhSzq-1 YP_009800171.1
Aeromonas phage AhSzq-1 YP_009800170.1
Aeromonas phage AhSzw-1 YP_009800317.1
Aeromonas phage AhSzw-1 YP_009800316.1
Escherichia phage chee24 YP_009795137.1
Escherichia phage DT571/2 YP_009784969.1
Escherichia phage DT57C YP_009149898.1
Escherichia phage Eps7 YP_001837079.1
Escherichia phage fp01 YP_009841476.1
Escherichia phage Gostya9 YP_009802290.1
Escherichia phage H8 YP_009966091.1
Escherichia phage OSYSP YP_009791011.1
Escherichia phage phiAPCEc03 YP_009785274.1
Escherichia phage phiLLS YP_009790191.1
Escherichia phage saus132 YP_009794975.1
Escherichia phage slur09 YP_009202105.1
Escherichia phage SP15 YP_009829793.1
Escherichia phage T5 YP_006973.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKFV33 YP_006382445.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH_1 YP_009031763.1
Escherichia phage vB_EcoS_HdH2 YP_009843463.1
Escherichia phage vB_Eco_mar003J3 YP_009824376.1
Escherichia phage vB_Eco_mar004NP2 YP_009824664.1
Escherichia phage VEc33 YP_009853071.1
Fadolivirus algeromassiliense YP_010803316.1
Fadolivirus algeromassiliense YP_010803995.1
Klebsiella phage Sugarland YP_009621074.1
Klebsiella phage vB_Kpn_IME260 YP_009597502.1
Pectobacterium phage DU_PP_V YP_009795323.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906389.1
Phage NBEco001 YP_009856713.1
Phage NBEco002 YP_009856957.1
Phage NBSal003 YP_009857022.1
Phage NBSal005 YP_009857197.1
Proteus phage PM135 YP_009620579.1
Proteus phage Stubb YP_009814696.1
Providencia phage PSTCR5 YP_010113919.1
Providencia phage vB_PreS_PR1 YP_009599175.1
Salmonella phage 1-19 YP_009853240.1
Salmonella phage 1-23 YP_009819421.1
Salmonella phage 1-29 YP_009852332.1
Salmonella phage 100268_sal2 YP_009320881.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323881.1
Salmonella phage 2-3 YP_009852058.1
Salmonella phage 3-29 YP_009819011.1
Salmonella phage atrejo YP_009858912.1
Salmonella phage bastian YP_009858573.1
Salmonella phage bombadil YP_009857918.1
Salmonella phage faergetype YP_009858082.1
Salmonella phage fuchur YP_009858408.1
Salmonella phage L6jm YP_009856539.1
Salmonella phage LVR16A YP_009804431.1
Salmonella phage NR01 YP_009283416.1
Salmonella phage oldekolle YP_009857768.1
Salmonella phage oselot YP_009858737.1
Salmonella phage OSY-STA YP_009851897.1
Salmonella phage rokbiter YP_009858245.1
Salmonella phage S113 YP_009804800.1
Salmonella phage S114 YP_009804967.1
Salmonella phage S116 YP_009805130.1
Salmonella phage S124 YP_009806065.1
Salmonella phage S126 YP_009805289.1
Salmonella phage S131 YP_009805442.1
Salmonella phage S132 YP_009805592.1
Salmonella phage S133 YP_009805739.1
Salmonella phage S147 YP_009805902.1
Salmonella phage SE11 YP_009848735.1
Salmonella phage SE24 YP_009848602.1
Salmonella phage Seafire YP_009816805.1
Salmonella phage Sepoy YP_009845364.1
Salmonella phage SH9 YP_009804142.1
Salmonella phage Shivani YP_009194779.1
Salmonella phage SP01 YP_009792487.1
Salmonella phage SP3 YP_009804573.1
Salmonella phage Spc35 YP_004306615.1
Salmonella phage STG2 YP_009814983.1
Salmonella phage Stitch YP_009146090.1
Salmonella phage Sw2 YP_009812296.1
Salmonella phage Th1 YP_009849819.1
Salmonella phage vB_SenS_SB13 YP_009848019.1
Salmonella phage vB_STy-RN29 YP_010678582.1
Salmonella phage VSe12 YP_009849674.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280196.1
Shigella phage SSP1 YP_009794592.1
Vibrio phage Achelous YP_010101802.1
Vibrio phage AG74 YP_010108070.1
Vibrio phage Athena YP_010108653.1
Vibrio phage Bennett YP_010105619.1
Vibrio phage Brizo YP_010102458.1
Vibrio phage Ceto YP_009621117.1
Vibrio phage Chester YP_010105813.1
Vibrio phage Cody YP_010108264.1
Vibrio phage Gary YP_010114198.1
Vibrio phage JSF10 YP_009618497.1
Vibrio phage JSF12 YP_009794794.1
Vibrio phage phi 3 YP_009207599.1
Vibrio phage Pontus YP_010102647.1
Vibrio phage pVp-1 YP_007007971.1
Vibrio phage Quinn YP_010108457.1
Vibrio phage River4 YP_010107876.1
Vibrio phage Thalassa YP_009621310.1
Vibrio phage vB_VpS_PG07 YP_009808580.1
Vibrio phage VspSw_1 YP_009819666.1
Yersinia phage phiR2-01 YP_007237113.1