Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Skog YP_010059377.1
Gordonia phage Stormageddon YP_010059642.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301135.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205199.1
Mycobacterium phage BodEinwohner17 YP_009954989.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202367.1
Mycobacterium phage Che8 NP_817428.1
Mycobacterium phage Cuke YP_009837165.1
Mycobacterium phage Damien YP_009044077.1
Mycobacterium phage Dorothy YP_009592059.1
Mycobacterium phage DRBy19 YP_009956326.1
Mycobacterium phage Eish YP_009956432.1
Mycobacterium phage Empress YP_009956753.1
Mycobacterium phage Fowlmouth YP_009841757.1
Mycobacterium phage Galactic YP_009957488.1
Mycobacterium phage Gumball YP_002241976.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125263.1
Mycobacterium phage Hawkeye YP_009035988.1
Mycobacterium phage Indlulamithi YP_009853831.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125362.1
Mycobacterium phage JoeyJr YP_009958324.1
Mycobacterium phage Kersh YP_009958628.1
Mycobacterium phage Konstantine YP_002242148.1
Mycobacterium phage KristaRAM YP_009959037.1
Mycobacterium phage LittleE YP_009636983.1
Mycobacterium phage Mattes YP_009959550.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213287.1
Mycobacterium phage MilleniumForce YP_009959752.1
Mycobacterium phage MinionDave YP_009959853.1
Mycobacterium phage Moonbeam YP_009960151.1
Mycobacterium phage Muddy YP_010731586.1
Mycobacterium phage Myrna YP_002224953.1
Mycobacterium phage Oaker YP_009007369.1
Mycobacterium phage OlympiaSaint YP_009960874.1
Mycobacterium phage Omega NP_818376.1
Mycobacterium phage Papyrus YP_008408865.1
Mycobacterium phage Patience YP_009012245.1
Mycobacterium phage PBI1 YP_655273.1
Mycobacterium phage Phabba YP_010056744.1
Mycobacterium phage Phasih YP_009961078.1
Mycobacterium phage PLot YP_655460.1
Mycobacterium phage Predator YP_002003446.1
Mycobacterium phage Ramsey YP_002241875.1
Mycobacterium phage Send513 YP_009614305.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608162.1
Mycobacterium phage Spoonbill YP_009962639.1
Mycobacterium phage Troll4 YP_002241494.1
Mycobacterium phage WIVsmall YP_008059913.1