Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Escherichia phage chee24 YP_009795088.1
Escherichia phage DT571/2 YP_009784918.1
Escherichia phage Eps7 YP_001837023.1
Escherichia phage fp01 YP_009841422.1
Escherichia phage Gostya9 YP_009802239.1
Escherichia phage H8 YP_009966030.1
Escherichia phage OSYSP YP_009790962.1
Escherichia phage phiAPCEc03 YP_009785331.1
Escherichia phage phiLLS YP_009790086.1
Escherichia phage saus132 YP_009794921.1
Escherichia phage slur09 YP_009202159.1
Escherichia phage SP15 YP_009829737.1
Escherichia phage T5 YP_006918.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKFV33 YP_006382388.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH_1 YP_009031710.1
Escherichia phage vB_EcoS_HdH2 YP_009843408.1
Escherichia phage vB_Eco_mar003J3 YP_009824316.1
Escherichia phage vB_Eco_mar004NP2 YP_009824559.1
Escherichia virus DT57C YP_009149849.1
Escherichia virus VEc33 YP_009853019.1
Klebsiella phage vB_Kpn_IME260 YP_009597453.1
Pectobacterium phage DU_PP_V YP_009795277.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906338.1
Phage NBEco001 YP_009856662.1
Phage NBEco002 YP_009856904.1
Phage NBSal003 YP_009857073.1
Phage NBSal005 YP_009857249.1
Providencia phage PSTCR5 YP_010114026.1
Providencia phage vB_PreS_PR1 YP_009599127.1
Pseudomonas phage Lu11 YP_006382814.1
Pseudomonas phage PaBG YP_009829447.1
Salmonella phage 1-19 YP_009853135.1
Salmonella phage 1-23 YP_009819368.1
Salmonella phage 1-29 YP_009852281.1
Salmonella phage 100268_sal2 YP_009320825.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323825.1
Salmonella phage 2-3 YP_009852002.1
Salmonella phage 3-29 YP_009818960.1
Salmonella phage atrejo YP_009858970.1
Salmonella phage bastian YP_009858628.1
Salmonella phage bombadil YP_009857972.1
Salmonella phage faergetype YP_009858137.1
Salmonella phage fuchur YP_009858463.1
Salmonella phage L6jm YP_009856487.1
Salmonella phage LVR16A YP_009804377.1
Salmonella phage NR01 YP_009283360.1
Salmonella phage oldekolle YP_009857820.1
Salmonella phage oselot YP_009858792.1
Salmonella phage OSY-STA YP_009851784.1
Salmonella phage rokbiter YP_009858301.1
Salmonella phage S113 YP_009804856.1
Salmonella phage S114 YP_009805020.1
Salmonella phage S116 YP_009805183.1
Salmonella phage S124 YP_009806121.1
Salmonella phage S126 YP_009805345.1
Salmonella phage S131 YP_009805495.1
Salmonella phage S132 YP_009805645.1
Salmonella phage S133 YP_009805792.1
Salmonella phage S147 YP_009805959.1
Salmonella phage SE11 YP_009848642.1
Salmonella phage SE24 YP_009848552.1
Salmonella phage Seafire YP_009816750.1
Salmonella phage Sepoy YP_009845307.1
Salmonella phage SH9 YP_009804194.1
Salmonella phage Shivani YP_009194724.1
Salmonella phage SP01 YP_009792540.1
Salmonella phage SP3 YP_009804517.1
Salmonella phage STG2 YP_009815035.1
Salmonella phage Sw2 YP_009812237.1
Salmonella phage Th1 YP_009849768.1
Salmonella phage vB_SenS_SB13 YP_009848082.1
Salmonella virus SPC35 YP_004306564.1
Salmonella virus Stitch YP_009146036.1
Salmonella virus VSe12 YP_009849619.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280284.1
Shigella phage SSP1 YP_009794645.1
Stenotrophomonas phage IME-SM1 YP_010077940.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851170.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850819.1
Stenotrophomonas phage vB_SmaS_DLP_5 YP_009619971.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844458.1
Yersinia phage phiR2-01 YP_007237059.1