Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Edwardsiella phage eiAU YP_009613887.1
Edwardsiella phage eiAU-183 YP_009004684.1
Enterobacter phage Arya YP_009284325.1
Enterobacter phage phiEap-2 YP_009191415.1
Escherichia phage EK99P-1 YP_009055335.1
Escherichia phage Envy YP_009288171.1
Escherichia phage Gluttony YP_009291447.1
Escherichia phage HK578 YP_007112663.1
Escherichia phage K1-dep(1) YP_009168879.1
Escherichia phage K1-dep(4) YP_009168829.1
Escherichia phage K1-ind(2) YP_009597374.1
Escherichia phage K1ind1 YP_009597325.1
Escherichia phage slur05 YP_009208124.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECO1230-10 YP_009168916.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECOO78 YP_009600677.1
Escherichia phage VB_EcoS-Golestan YP_009620147.1
Escherichia phage YD-2008.s YP_009152287.1
Escherichia virus JL1 YP_006990394.1
Escherichia virus SSL2009a YP_008550175.1
Pseudomonas phage PPpW-3 YP_008873240.1
Raoultella phage RP180 YP_009821893.1
Salmonella phage 9NA YP_009101246.1
Salmonella phage BPS11Q3 YP_009322828.1
Salmonella phage Ent1 YP_007010504.1
Salmonella phage f18SE YP_009191599.1
Salmonella phage FSL SP-031 YP_008239620.1
Salmonella phage FSL SP-101 YP_009617970.1
Salmonella phage Jersey YP_008239772.1
Salmonella phage LSPA1 YP_009113199.1
Salmonella phage MA12 YP_009280145.1
Salmonella phage SE2 YP_005098117.1
Salmonella phage SETP13 YP_008767059.1
Salmonella phage SETP3 YP_001110822.1
Salmonella phage SP069 YP_009617903.1
Salmonella phage SS3e YP_224046.1
Salmonella phage vB_SenS-Ent2 YP_009009974.1
Salmonella phage vB_SenS-Ent3 YP_009035188.1
Salmonella phage vB_SenS_AG11 YP_009608612.1
Salmonella phage vB_SenS_Sasha YP_009787846.1
Salmonella phage wksl3 YP_009608636.1
Shigella phage EP23 YP_004957489.1
Sodalis phage SO1 YP_003344990.1