Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Bixzunavirus I3 YP_010510495.1
Gordonia phage Archimedes YP_010049631.1
Gordonia phage Verity YP_010002883.1
Gordonia phage Zipp YP_010002795.1
Gordonia Phage Zitch YP_010002706.1
Mycobacterium phage Acadian YP_009013376.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530895.1
Mycobacterium phage Alice YP_009216339.1
Mycobacterium phage Angel YP_002941889.1
Mycobacterium phage Antsirabe YP_010051571.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191209.1
Mycobacterium phage ArcherS7 YP_008061341.1
Mycobacterium phage Astraea YP_008061576.1
Mycobacterium phage Avocado YP_010051502.1
Mycobacterium phage Badfish YP_009190073.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193473.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531245.1
Mycobacterium phage Barnyard NP_818581.1
Mycobacterium phage Bigswole YP_010057035.1
Mycobacterium phage Breeniome YP_009221212.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214935.1
Mycobacterium phage Bxz1 NP_818158.1
Mycobacterium phage Cali YP_002224554.1
Mycobacterium phage Cambiare YP_009209513.1
Mycobacterium phage Cane17 YP_010057255.1
Mycobacterium phage Catera YP_656093.1
Mycobacterium phage CharlieB YP_010057486.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614339.1
Mycobacterium phage Colbert YP_009191011.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654914.1
Mycobacterium phage Dandelion YP_009012867.1
Mycobacterium phage DrLupo YP_009842743.1
Mycobacterium phage Eremos YP_009191111.1
Mycobacterium phage ET08 YP_003347754.1
Mycobacterium phage FlagStaff YP_009204221.1
Mycobacterium phage Fortunato YP_010089204.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552364.1
Mycobacterium phage Gizmo YP_008060884.1
Mycobacterium phage Grizzly YP_010051441.1
Mycobacterium phage Halo YP_655548.1
Mycobacterium phage Heath YP_010109560.1
Mycobacterium phage HyRo YP_009204640.1
Mycobacterium phage JacAttac YP_009018330.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004566.1
Mycobacterium phage Jolie2 YP_009009688.1
Mycobacterium phage Kikipoo YP_009208565.1
Mycobacterium phage KingTut YP_010096529.1
Mycobacterium phage Lemuria YP_010051702.1
Mycobacterium phage Leo YP_008129786.1
Mycobacterium phage Liefie YP_009013760.1
Mycobacterium phage LilMcDreamy YP_009949581.1
Mycobacterium phage LinStu YP_009014675.1
Mycobacterium phage Lukilu YP_009597675.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043291.1
Mycobacterium phage Mangeria YP_010057722.1
Mycobacterium phage Mercurio YP_010051639.1
Mycobacterium phage MoMoMixon YP_009017418.1
Mycobacterium phage MOOREtheMARYer YP_009198069.1
Mycobacterium phage Myrna YP_002224993.1
Mycobacterium phage Nappy YP_009016545.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052094.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003854.1
Mycobacterium phage NoodleTree YP_010057959.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014278.1
Mycobacterium phage Orion YP_655113.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198875.1
Mycobacterium phage Paito YP_010051248.1
Mycobacterium phage PG1 NP_943795.1
Mycobacterium phage Phabba YP_010056785.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409844.1
Mycobacterium phage Phipps YP_009211815.1
Mycobacterium phage Pinnie YP_010051767.1
Mycobacterium phage Pleione YP_009017858.1
Mycobacterium phage Pops YP_009189974.1
Mycobacterium phage QBert YP_010058175.1
Mycobacterium phage Quasimodo YP_010058406.1
Mycobacterium phage Rabbs YP_010051376.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409939.1
Mycobacterium phage Rizal YP_002224777.1
Mycobacterium phage Saguaro YP_009949682.1
Mycobacterium phage Sauce YP_010058640.1
Mycobacterium phage ScottMcG YP_002224111.1
Mycobacterium phage Sebata YP_009608767.1
Mycobacterium phage Serendipitous YP_009950070.1
Mycobacterium phage ShiVal YP_009189255.1
Mycobacterium phage Sneeze YP_009290233.1
Mycobacterium phage Soto YP_009100826.1
Mycobacterium phage Spud YP_002224335.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018430.1
Mycobacterium phage Suffolk YP_009005664.1
Mycobacterium phage Swish YP_009187527.1
Mycobacterium phage Taheera YP_010051316.1
Mycobacterium phage Thonko YP_009949369.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009287960.1
Mycobacterium phage UncleHowie YP_009168197.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210874.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016806.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198691.1
Mycobacterium phage Weirdo19 YP_010050731.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614441.1