Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Ailee YP_010099144.1
Gordonia phage Angelicage YP_010097961.1
Gordonia phage Arri YP_010102321.1
Gordonia phage Bakery YP_010102988.1
Gordonia phage Barb YP_010102223.1
Gordonia Phage Barsten YP_010109244.1
Gordonia phage Bibwit YP_010099228.1
Gordonia phage Brandonk123 YP_009623023.1
Gordonia phage EMoore YP_010002370.1
Gordonia phage Evamon YP_010107704.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822353.1
Gordonia phage Galadriel YP_010102897.1
Gordonia phage Geodirt YP_010099398.1
Gordonia phage GTE6 YP_009188432.1
Gordonia phage Jabberwocky YP_010104480.1
Gordonia phage Jambalaya YP_010109330.1
Gordonia phage Keitabear YP_010104564.1
Gordonia phage KimmyK YP_010096769.1
Gordonia phage Lennon YP_009615819.1
Gordonia phage Lilbeanie YP_010002633.1
Gordonia phage Love YP_010109909.1
Gordonia phage MelBins YP_010002468.1
Gordonia phage Mutzi YP_010100876.1
Gordonia phage Nordenberg YP_010099483.1
Gordonia phage Nubi YP_010103679.1
Gordonia phage Nubi YP_010103673.1
Gordonia phage Paries YP_010109525.1
Gordonia phage Petra YP_010095455.1
Gordonia phage Phlop YP_010114986.1
Gordonia phage Portcullis YP_010109704.1
Gordonia phage RogerDodger YP_010103083.1
Gordonia phage Schnabeltier YP_009303426.1
Gordonia phage SmokingBunny YP_010102032.1
Gordonia phage Stultus YP_010099564.1
Gordonia phage Toast YP_010001200.1
Gordonia phage Valary YP_010102415.1
Gordonia phage VanDeWege YP_010102128.1
Gordonia phage Verity YP_010002915.1
Gordonia phage Wizard YP_009274105.1
Gordonia phage Zipp YP_010002827.1
Gordonia Phage Zitch YP_010002737.1
Gordonia terrae phage McKinley YP_010103360.1