Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 2L372D YP_009846214.1
Aeromonas phage 2L372X YP_009846430.1
Aeromonas phage 4L372D YP_009846667.1
Aeromonas phage 4L372XY YP_009846898.1
Alteromonas phage vB_AmeM_PT11-V22 YP_009855694.1
Citrobacter phage Michonne YP_009177321.1
Citrobacter phage Moogle YP_009145714.1
Citrobacter phage Mordin YP_009606597.1
Cronobacter phage CR3 YP_006383030.1
Cronobacter phage CR8 YP_009042252.1
Cronobacter phage CR9 YP_009014976.1
Cronobacter phage PBES 02 YP_009188983.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP31 YP_006987046.1
Enterobacteria phage phi92 YP_009012461.1
Enterobacteriaphage UAB_Phi87 YP_009150185.1
Erwinia phage Hena1 YP_009854360.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_01 YP_009851610.1
Erwinia phage phiEa104 YP_004327030.1
Erwinia phage phiEa21-4 YP_002456079.1
Erwinia phage vB_Eam-MM7 YP_009606694.1
Escherichia phage 4MG YP_008857276.1
Escherichia phage alia YP_009985113.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985592.1
Escherichia phage APECc02 YP_009593698.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111159.1
Escherichia phage EC6 YP_009151282.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786609.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009787137.1
Escherichia phage FFH2 YP_009030963.1
Escherichia phage FV3 YP_007006225.1
Escherichia phage HY02 YP_009204965.1
Escherichia phage JES2013 YP_008530298.1
Escherichia phage JH2 YP_009219536.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009987065.1
Escherichia phage Murica YP_009593897.1
Escherichia phage muut YP_009985850.1
Escherichia phage nepoznato YP_009986115.1
Escherichia phage nieznany YP_009986359.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348525.1
Escherichia phage slur16 YP_009177500.1
Escherichia phage SUSP1 YP_009199401.1
Escherichia phage SUSP2 YP_009211046.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986529.1
Escherichia phage ukendt YP_009986881.1
Escherichia phage V18 YP_009602284.1
Escherichia phage V5 YP_002003556.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009984901.1
Escherichia phage vB_EcoM-VpaE1 YP_009147329.1
Escherichia phage vB_EcoM_Alf5 YP_009288243.1
Escherichia phage vB_EcoM_AYO145A YP_009200802.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984489.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823812.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984716.1
Escherichia phage VEcB YP_009987335.1
Escherichia phage wV8 YP_002922851.1
Escherichia typing phage 1 YP_009606786.1
Klebsiella phage KNP2 YP_009966164.1
Klebsiella phage vB_KpnM_BIS47 YP_009832547.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KB57 YP_009187677.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803390.1
Klebsiella virus KpS8 YP_009859110.1
Pectobacterium phage phiTE YP_007392683.1
Proteus phage Mydo YP_009842416.1
Raoultella phage Ro1 YP_009835855.1
Rheinheimera phage Barba21A YP_009823262.1
Rheinheimera phage Barba5S YP_009822702.1
Rheinheimera phage Barba8S YP_009822843.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba18A YP_009822980.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba19A YP_009823124.1
Salmonella phage BPS15Q2 YP_009324613.1
Salmonella phage BPS17L1 YP_009621578.1
Salmonella phage BPS17W1 YP_009621707.1
Salmonella phage FelixO1 NP_944895.1
Salmonella phage Mushroom YP_009600439.1
Salmonella phage PVPSE1 YP_004893868.1
Salmonella phage Si3 YP_009600262.1
Salmonella phage SSE121 YP_009148822.1
Salmonella phage vB_SPuM_SP116 YP_009146307.1
Shigella phage Sf13 YP_009612616.1
Shigella phage Sf14 YP_009618583.1
Shigella phage Sf17 YP_009618714.1
Staphylococcus phage SA1 YP_009168651.1