Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Ali17 YP_010002523.1
Gordonia phage Arri YP_010102306.1
Gordonia phage Bachita YP_009276212.1
Gordonia phage Bakery YP_010102972.1
Gordonia phage Barb YP_010102207.1
Gordonia Phage Barsten YP_010109225.1
Gordonia phage Clown YP_010110103.1
Gordonia phage ClubL YP_009273135.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281254.1
Gordonia phage Danyall YP_010096659.1
Gordonia phage EMoore YP_010002352.1
Gordonia phage Evamon YP_010107687.1
Gordonia phage Eyre YP_009292430.1
Gordonia phage Fireball YP_010104268.1
Gordonia phage Galadriel YP_010102879.1
Gordonia phage Geodirt YP_010099379.1
Gordonia phage Jambalaya YP_010109314.1
Gordonia phage KimmyK YP_010096753.1
Gordonia phage Leonard YP_010002267.1
Gordonia phage Lilbeanie YP_010002621.1
Gordonia phage McKinley YP_010103343.1
Gordonia phage MelBins YP_010002437.1
Gordonia phage Mutzi YP_010100854.1
Gordonia phage Nordenberg YP_010099461.1
Gordonia phage Nubi YP_010103656.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286101.1
Gordonia phage OneUp YP_009274503.1
Gordonia phage Paries YP_010109508.1
Gordonia phage Phinally YP_009291378.1
Gordonia phage Phlop YP_010114970.1
Gordonia phage Portcullis YP_010109688.1
Gordonia phage Rofo YP_010096842.1
Gordonia phage RogerDodger YP_010103065.1
Gordonia phage SmokingBunny YP_010102014.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269213.1
Gordonia phage Tangent YP_010099630.1
Gordonia phage TillyBobJoe YP_010098217.1
Gordonia phage Twister6 YP_009284825.1
Gordonia phage Valary YP_010102399.1
Gordonia phage VanDeWege YP_010102112.1
Gordonia phage Wizard YP_009274090.1
Mycobacterium phage Bigswole YP_010056981.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303214.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654956.1
Mycobacterium phage Myrna YP_002224923.1
Mycobacterium phage NoodleTree YP_010057900.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009287895.1