Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Bantam YP_009287533.1
Gordonia phage Catfish YP_010050827.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807169.1
Gordonia phage Gsput1 YP_009275717.1
Gordonia phage Kudefre YP_010246559.1
Gordonia phage Mollymur YP_010667035.1
Gordonia phage Neville YP_010245895.1
Gordonia phage Octobien14 YP_010246287.1
Gordonia phage Rabbitrun YP_010246154.1
Gordonia phage Schmidt YP_010050973.1
Gordonia Phage Sephiroth YP_010246429.1
Gordonia phage Splinter YP_009275392.1
Gordonia phage Syleon YP_010246700.1
Gordonia phage TinaLin YP_010051052.1
Gordonia phage Trax YP_010246024.1
Gordonia phage TZGordon YP_010051128.1
Gordonia phage Vendetta YP_009273970.1
Mycobacterium phage 244 YP_654810.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952282.1
Mycobacterium phage Adonis YP_009952376.1
Mycobacterium phage AlishaPH YP_009952471.1
Mycobacterium phage Amelie YP_009952555.1
Mycobacterium phage Amgine YP_009951810.1
Mycobacterium phage Aminay YP_009950195.1
Mycobacterium phage Amohnition YP_009951908.1
Mycobacterium phage Anaya YP_009614063.1
Mycobacterium phage Angelica YP_003856920.1
Mycobacterium phage Apocalypse YP_009952639.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205506.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205220.1
Mycobacterium phage Baka YP_009636268.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009019021.1
Mycobacterium phage Bask21 YP_009591215.1
Mycobacterium phage Beezoo YP_009952736.1
Mycobacterium phage Bella96 YP_009952834.1
Mycobacterium phage Bromden YP_010013268.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859487.1
Mycobacterium phage Bryler YP_009951323.1
Mycobacterium phage CELFI YP_010012754.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215644.1
Mycobacterium phage Chris YP_009952932.1
Mycobacterium phage CicholasNage YP_010100933.1
Mycobacterium phage Cjw1 NP_817504.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950658.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410069.1
Mycobacterium phage Courthouse YP_009011985.1
Mycobacterium phage CrimD YP_003857014.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410914.1
Mycobacterium phage Curiosium YP_009953033.1
Mycobacterium phage DarthP YP_009952002.1
Mycobacterium phage DirkDirk YP_010105438.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409447.1
Mycobacterium phage DS6A YP_009018745.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051679.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224320.1
Mycobacterium phage DyoEdafos YP_010013386.1
Mycobacterium phage Ekdilam YP_009952094.1
Mycobacterium phage Ellie YP_009952185.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211125.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950388.1
Mycobacterium phage Eureka YP_009591592.1
Mycobacterium phage Faith1 YP_004538983.1
Mycobacterium phage Findley YP_009951131.1
Mycobacterium phage Finemlucis YP_010012877.1
Mycobacterium phage Fionnbharth YP_009150910.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124809.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292553.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282285.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430568.1
Mycobacterium phage GuuelaD YP_010013008.1
Mycobacterium phage Henu3 YP_009950298.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858785.1
Mycobacterium phage Hurricane YP_009951715.1
Mycobacterium phage JAWS YP_009638035.1
Mycobacterium phage JoeDirt YP_009635881.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125798.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953137.1
Mycobacterium phage Kostya YP_002014523.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212785.1
Mycobacterium phage Krueger YP_009951419.1
Mycobacterium phage Krypton555 YP_010012623.1
Mycobacterium phage Larva YP_009016404.1
Mycobacterium phage LastHope YP_009953239.1
Mycobacterium phage LaterM YP_009953339.1
Mycobacterium phage LeBron YP_003857168.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950752.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011816.1
Mycobacterium phage LittleE YP_009637005.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202424.1
Mycobacterium phage Lumos YP_010012495.1
Mycobacterium phage MacnCheese YP_009638604.1
Mycobacterium phage MalagasyRose YP_010754915.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953436.1
Mycobacterium phage Marshawn YP_009953538.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213308.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125519.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225340.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124048.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195291.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051535.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215546.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858335.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197719.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953632.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953734.1
Mycobacterium phage OhShagHennessy YP_010114736.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043641.1
Mycobacterium phage Omega NP_818398.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201675.1
Mycobacterium phage Optimus YP_009590945.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950846.1
Mycobacterium phage Patt YP_009950574.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857544.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052230.1
Mycobacterium phage Phrappuccino YP_010059728.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008051988.1
Mycobacterium phage Pixie YP_009637382.1
Mycobacterium phage Porky YP_002014374.1
Mycobacterium phage Prithvi YP_009953830.1
Mycobacterium phage Pumpkin YP_009613678.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531132.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950940.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410245.1
Mycobacterium phage Rumpelstiltskin YP_009017264.1
Mycobacterium phage Shandong1 YP_009951519.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202676.1
Mycobacterium phage Silverleaf YP_010101342.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009607983.1
Mycobacterium phage SirPhilip YP_009953928.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197032.1
Mycobacterium phage Taquito YP_009950482.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018091.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009951031.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208461.1
Mycobacterium phage Tourach YP_010013137.1
Mycobacterium phage Unicorn YP_009951222.1
Mycobacterium phage Urkel YP_009954024.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002696.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410488.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408695.1
Mycobacterium phage Ximenita YP_009951615.1
Mycobacterium phage Yuna YP_009954126.1
Mycobacterium phage Yunkel11 YP_009954222.1
Mycobacterium phage Zavala YP_009954320.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032438.1